Schunk

Software pro balení od A do Z

Chystáte se letos na Mezinárodní strojírenský veletrh? Pak se můžete opět těšit na projekt „živé“ balicí linky. Letos však linku doprovází jedna významná novinka: aktivní zastřešení softwarem, konkrétně informačním systémem HELIOS. Ten se také stal generálním partnerem linky, které nyní nese jméno HELIOS Packaging Live. Návštěvníci veletrhu tak budou mít možnost seznámit se s praktickými ukázkami propojení informačního systému s ručními i robotizovanými částmi balicí linky.  

 

Dnes si těžko představíme komplexní výrobní celek, který by nebyl řízen informačním systémem. Na veletrhu se můžete podívat na jednotlivé části balicího procesu i z pohledu nadřazeného řídicího softwaru. Každý úsek balicí linky má svou paralelu ve sledování a vyhodnocování v informačním systému.
HELIOS Packaging Live odpovídá situaci, kdy se v jedné výrobní hale potkává více dodavatelů (strojů, robotů, PC vybavení, informačních systémů, zařízení pro práci s čárovými kódy, apod.) a vytvářejí jediný propojený homogenní celek. Robotizované pracoviště skládá malé výrobky do připravených obalů, paletizační robot je následně třídí a umisťuje na palety. Do hry vstupuje označování „chytrými“ etiketami (čárový kód i RFID v jednom) a balení menších naplněných krabic do smršťovací folie. Celé palety jsou pak ovinovačkou ovinovány folií. Technologiemi hodnými pozornosti jsou také velkoplošný potisk kartónů, informační dotykové kiosky pro sběr a vkládání informací a stacionární i přenosné čtečky čárových kódů či RFID čipů či různé typy dopravníků. Ukázku moderního využití informací a jejich propojení s přímým výrobním cyklem zprostředkovávají velkoplošné obrazovky, které zajišťují interaktivní vazbu mezi fyzickým a elektronickým tokem informací.

Pořádek v evidenci i ve skladu
Co tedy konkrétně bude software, provázející balicí linku v rámci MSV, řešit? Tak například traceabilitu (dohledatelnost ve výrobním procesu). Ta je jedním ze základních požadavků libovolné výroby a souvisí s nutností neustálého označování a sledování. Za pomocníky si můžeme vzít čárové kódy (klasické, QR kódy a další), RFID čipy, různé potisky přímo výrobků nebo jiné nabízené technologie. Celý proces je průběžně sledován prostřednictvím ručních nebo do linky zakomponovaných čteček a čidel a dochází k zaznamenávání informací přímo do informačního systému. Přes různé dashboardy může uživatel sledovat celý proces a vyhodnocovat jeho chování a efektivitu.
Důležitou součástí linky jsou skladové systémy. Pokud nedisponujeme plně automatizovanými sklady, je třeba tuto oblast řešit například nasazením vhodného WMS (warehouse management system) v kombinaci s interaktivním označováním a sledováním dalších informací o skladovaných položkách. Informace jsou ke skladové položce připojeny/propojeny přímo v informačním systému. Jako příklad uveďme sledování šarží s možností nastavení různých úrovní expirací skladových položek, autonomní sledování dodávek od různých dodavatelů apod.

Pro manažery i pro účtárnu
Vyhodnocování a řízení - v systému HELIOS toto téma již není černou můrou manažerů. Systém umožňuje kromě přednastavených základních sad reportů a srovnávacích kritérií (benchmarks) využívat přímé uživatelské nastavení dashboardu, vhodné pro libovolnou manažerskou pozici.
Nesmíme zapomenout ani na nutnost zabezpečit tok informací čistě elektronicky nejen v rámci interního výrobního procesu, ale také při expedici výrobků. Ať již máme na mysli EDI rozhraní pro komunikaci ve sféře B2B nebo např. elektronické doklady, jako je faktura a dodací list opatřené elektronickým podpisem pro sféru B2C i B2B.

Jan Mlejnský
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1248 článek mě zaujal 224
Zaujal Vás tento článek?
Ano