OnRobot Schunk

Systémy RTM: Rádiově přenášené monitorování napětí

Inovativní systémy RTM vyhodnocují údaje o napětí drátů, kabelů, lan a jednotlivých pramenů během zpracování na rotačních strojích. Pro každý pramen se k získání skutečné hodnoty napětí používá snímač zatížení a příslušné údaje jsou pak v reálném čase přenášeny z rotující části stroje na statickou část. 

 

Přenos bezdrátového signálu používá veřejné frekvenční pásmo 2,4 GHz, zatímco vlastní kódované protokoly zajišťují vysokou spolehlivost a bezpečnost, čímž je eliminována nutnost nákladných a problematických sběrných kroužků.
Sofistikovaný a flexibilní koncept rozhraní umožňuje rychlou a snadnou integraci systému do stávající kontrolní a komunikační infrastruktury stroje. Systém RTM je k dispozici v různých verzích, takže je možné vybrat si nejvhodnější variantu, která nejlépe vyhovuje požadavkům na sběr dat při inovaci existujících splétacích strojů na nejnovější technologie. V případě, že starší stroj není vybaven elektrickým napájením rotační sekce, je k dispozici také dobíjecí baterie. Díky tomu, že jsou systémy RTM optimalizovány pro nízkou spotřebu energie, je při napájení z baterie možné prodloužit provozní čas.
Systém poskytuje ideální základ pro efektivní správu nákladů a kvality jak pro výrobce kabelů, tak pro stavitele strojů.
Snímače zatížení kalibrované na měření napětí jsou umístěny na rotující části stroje (košový a trubkový splétač) a v oblouku (u obloukového splétače). Signály až ze čtyřiceti dvou kanálů jsou shromažďovány v ústřední jednotce, která je přenáší do přijímače na statické straně. Přijímač podmiňuje signály a v závislosti na individuálních požadavcích poskytuje analogové signály ve sběrnici nebo na obrazovce počítače s odpovídajícím softwarovým zpracováním.

Systém RTM X42 - byl navržen pro košové a trubkové splétače při měření napětí až 42 jednotlivých pramenů. U strojů s větším počtem pramenů je možné kombinovat několik systémů. Na straně příjemce jsou k dispozici různé možnosti zpracování signálu. K dispozici je také verze s baterií.

Verze RTM X42:

RTM X42.IO: S analogovými výstupy pro ovládání pomocí PLC.
RTM X42.PC: Monitorování napětí se zpracováním dat a analýzou pomocí PC vybaveného monitorovacím softwarem.
RTM X42.MODBUS: Poskytuje flexibilní prostředí, které se adaptuje k jakémukoliv sběrnicovému systému použitému ve stroji. Umožňuje ovládání brzd či pohonů v reálném čase.

Systém RTM X2.MP - byl vyvinut pro přenos až čtyř kódovaných signálů obloukových splétačů z oblasti rotace do statické části v reálném čase. Systém je optimalizován pro rychlý přenos dat, a umožňuje tak používání ovládacích prvků pohonu v uzavřené smyčce. Kromě kódovaných signálů může systém také přenášet jeden nebo dva signály snímače zatížení (pro měření napětí drátu), šestnáct digitálních I/O signálů a jeden analogový signál v obou směrech. Tento systém eliminuje problematické sběrné kroužky, které jsou v současnosti používány u většiny obloukových splétačů.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1383 článek mě zaujal 232
Zaujal Vás tento článek?
Ano