OnRobot Schunk

Šetrné procesní kapaliny pro obrábění kovů

Co je to šetrná procesní kapalina pro obrábění kovů? Je zdraví nebezpečná? Tímto tématem se v rámci projektu Ekologické obráběcí kapaliny nové generace zabývala společnost Paramo Pardubice a Technická univerzita Liberec.  

 

V průběhu roku 2012 bylo současně ve společnosti Paramo Pardubice a na Technické univerzitě Liberec zahájeno řešení projektu Ekologické obráběcí kapaliny nové generace. Především šlo o formulaci koncentrátů procesních kapalin, které nebudou klasifikovány jako nebezpečné. Dále pak o ověření jejich fyzikálně-chemických vlastností a slučitelností s běžnými konstrukčními materiály (nátěry, těsnění atd.).
Vyhovující formulace pak postoupily k hodnocení vlivu kapaliny na obrábění podle metodik připravených v rámci projektu pro soustružení, frézování, vrtání a broušení konstrukční a korozivzdorné oceli. Tyto výsledky byly porovnány s úspěšnými konvenčními procesními kapalinami světových výrobců, což pomohlo k jejich zařazení k obráběcím operacím, ve kterých podaly nejlepší výkon.
Jako výsledek této spolupráce tedy vznikly metodiky pro hodnocení procesních kapalin. A to jak jejich fyzikálně-chemických vlastností, tak jejich vlivu na obrábění. Dále byly vyvinuty čtyři formulace pro použití především při obrábění železných kovů.

Jedna z formulací je již zavedena do sortimentu společnosti Paramo, a to pod názvem Paramo SYNT 300. Tato kapalina vykázala významné prodloužení životnosti nástrojů při soustružení, frézování i vrtání. Při broušení pak kapalina Paramo SYNT 300 dosáhla nejnižší hodnoty střední smluvní kolmé řezné síly, což je přínosem pro zlepšení ekonomiky této operace.
Kromě samotné klasifikace nebezpečnosti, která vychází z legislativních norem, byla u kapalin hodnocena i jejich kožní dráždivost metodikou OECD TG 439 (Dráždění kůže in vitro: zkouška pomocí modelu lidské kůže). Všechny testované formulace vyhověly při 10% koncentraci a pokožku s vysokou rezervou nedráždí.


 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1225 článek mě zaujal 197
Zaujal Vás tento článek?
Ano