its murr Schunk

Inovativní proces, jako reakce na požadavky uživatelů řezných nástrojů!

Ti, kterým se poštěstilo navštívit výrobní závod ISCAR Ltd. v Izraeli, měli možnost vidět napsané nad budovou a i častokrát slyšet heslo, kterým firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Při detailnějším sledování produktů firmy, nelez jinak, než souhlasit. Podívejme se postupně na některé produktové řady, jak se jejich charakter skutečně neustále vyvíjí. 

 

Jde o soubor frézovacích nástrojů určených především k rychlému odběru materiálů. Rychlý odběr materiálu právě touto metodou, kdy při poměrně malé hloubce záběru odbíráme jednotlivé vrstvy nezvykle vysokým posuvem. Odpadá tak potřeba velkého, drahého a na prostor náročného stroje s vysokým výkonem na vřetenu a přesto minutový odběr materiálu je úctyhodný a často srovnatelný. Záleží, jak kdo tyto nástroje nazývá, ale většinou je s nimi spojen výraz: řádkovací frézy, rychloposuvové frézy nebo fast feed frézy. Vtip a princip fungování je v tom, že pokud je splněna základní podmínka omezené (doporučené) hloubky záběru, působí pak výsledná řezná síla z větší části směrem do kuželu vřetena a radiální síly jsou minimalizovány. Nástroj je tak stabilnější a opravdu snese bez vibrací vysoké posuvy i při větším vyložení. Toho se s výhodou využívá při hrubování štíhlých vystouplých tvarů nebo hlubších dutin. Znamená to tedy, že nástroje jsou vhodné především pro realizace výroby forem a zápustek.
Rychlý vývoj takových nástrojů u firmy ISCAR se ubíral směrem přes nástroje FEEDMILL s 3 břitými jednostrannými destičkami FF WOMW/WOMT k nástrojům HELIDO 600 s oboustrannými 6 břitými destičkami. Jedná se opět o tvar destičky Trigon, ovšem trochu ostřejšího tvaru na vrcholech. Díky počtu využitelných řezných hran se stávají nástroje s těmito destičkami ekonomičtější a díky svému geometrickému řešení produktivnější variantou ve své třídě.
Nejdříve byly na trh dodávány frézovací tělesa FF EWX/FWX na destičky H600 WXCU s velikostí řezné hrany 8 a 5 mm. Ačkoliv jde o oboustranné destičky, mají dostatečně ostrou a pozitivní geometrii díky vhodně upravenému tvaru čela. Tím je dán dobrý předpoklad pro obrábění i houževnatých ocelí a nerez ocelí. Všechna tělesa jsou opatřena přívodem řezné kapaliny do každé zubové mezery.
Později přišli na trh destičky s řeznou hranou 4 mm a došlo k rozdělení frézovacích těles dle konstrukce. Destičky s hranou 4 mm jsou určeny pro stopkové frézy (se stopkou Weldon, MULTI-MASTER nebo FLEXFIT) v rozsahu Ø 16 - 20 mm. S 5 mm řeznou hranou pro větší stopkové frézy v rozsahu Ø 25 - 52 mm a s řeznou hranou 8 mm jsou nástrčné frézy v rozsahu Ø 50 - 125 mm. Všechny zmíněné destičky mají úhel nastavení hlavního břitu 17°. V závislosti na průměru nástroje se přímo úměrně mění hloubka záběru (ap) v rozsahu od 0,8 do 2 mm. Úhel zapouštění má pak průběh nepřímo úměrný velikosti nástroje a pohybuje se v rozsahu od 5° do 1,3°. Pro ty, co považují úhel zapouštění 5° za troufalý, menší detailnější vysvětlení další výhody konstrukce těchto nástrojů. Při operaci příkrého zapouštění je zapojen s výhodou i vnitřní břit TRIGON destičky a napomáhá k odběru materiálu nabíhajícího spodem do prostoru pod čelem nástroje.
Jakosti karbidů SUMO TEC dodávají destičkám požadované vlastnosti, jako je nižší řezný odpor, prostup tepla do nástroje a vyšší životnost v řezu.
Vlastnosti jakostí karbidů používaných pro výrobu destiček H600:                                                                                                                                           

IC 830 - Vylepšený houževnatý substrát s PVD TiAlN povlakem. Vhodný pro frézování nerez ocelí, vysokoteplotních slitin a dalších legovaných ocelí. Doporučuje se při přerušovaných řezech a těžkých podmínkách frézování.
IC 810 - Substrát s PVD TiAlN povlakem. První volba pro frézování modulární litiny při středních a vyšších řezných rychlostech.
IC 808 - Houževnatý submikronový substrát s TiAlN PVD povlakem. Konstruován přímo pro obrábění žáruvzdorných slitin, austenitických nerezí, tvrdých slitinových a uhlíkových ocelí při středních až vyšších řezných rychlostech. Snáší přerušované řezy a nestabilní podmínky. Vysoká odolnost vrubovému opotřebení a tvorbě nárůstků.
IC 5100 - Houževnatý substrát s novým MTCVD a TiCN/Al2O3 povlakem. Doporučený pro frézování šedé litiny při vyšších řezných rychlostech. Vyznačuje se vysokou životností břitu.
Samotné uložení destiček v lůžku, kdy je boční strana destičky opřena do šikmé plochy v tělese, jakoby v rybinovitém vedení, dává nástrojům předpoklad využívání vyšších posuvů pro zajištění maximální efektivnosti procesu hrubování (běžně 1,5 mm/zub).
Geometrie řezné hrany je rozdělena do dvou základních typů. Varianta „T“ je určena pro všeobecné použití na oceli a litiny. Taková destička je opticky zvýrazněna na čele v prolisu třemi červenými pruhy. Geometrie tvaru HP je určena pro obrábění nerez ocelí a žáruvzdorných slitin.
Později, s rostoucí oblíbeností nástrojů, byl přinesen na trh další vývojový stupeň těchto FF fréz. Pro umožnění využití ještě větší hloubky záběru (až 3,5 mm) se začaly dodávat nástroje s úhlem nastavení hlavního břitu 30°. Frézy mají označení MF FWX (MF = Moderate Feed) a tato úprava se zprvu týkala jen nástrojů s velikostí destiček 8 mm. Tedy vlastně jen nástrčných fréz v rozsahu Ø 50 - 125 mm. Změna geometrie a hloubky záběru má snižující vliv na velikost posuvu a běžný posuv 1,5 mm je třeba snížit na 1,0 mm na zub. V současné době jsou frézy s úhlem nastavení 30° dodávány ve všech typorozměrech destiček a těles.

S ohledem na nejpoužívanější velikost frézovacího tělesa (Ø 50 mm) přistoupil výrobce k dalšímu kroku výroby typorozměru destiček. Ve snaze vyrábět variantu těles s větší hustotou zubů přišly na svět destičky H600 WXCU 070515…s řeznou hranou 7 mm. S menší destičkou mohlo dojít ke zvýšení počtu zubů a tím je dána uživatelům výhoda většího výsledného minutového posuvu. To přináší zase o něco větší výkonnost operací hrubování. Pro účely obrábění vysoce tvrdých materiálů, jako je HARDOX, byly vyvinuty destičky s geometrií RM (H600 WXCU 080616RM). Lze je montovat do všech těles typu FF/MF standard FWX…-08.
Poslední konstrukčně designovou úpravou těchto řádkovacích fréz jsou stopkové frézy H690 EWN a nástrčné frézy H690 FWN osazované destičkami H690 WNMU 0705…Změna označeni H600 na H690 napovídá, že se sice stále jedná o variantu se šesti břity, ale v úhlu bočního nastavení břitu je změna na 90°. Tedy s možností bočních úběrů. V tomto provedení nástroje tedy můžeme provádět: rovinné frézování, zapouštění, plunžování a boční úběry s hloubkou záběru až 7 mm.
Tělesa stopkových fréz H690 EWN se vyrábějí v rozsahu Ø 32 až 40 mm a nástrčné H690 FWN… v rozsahu 50 až 125 mm v provedení standard a hustozubém.
Destičky H690 WNMU 0705PNR-MM  jsou určeny pro pravořezné frézy a obrábění ocelí. H690 WNMU 0705-PNTR (s fazetkou) pro všeobecné použití na oceli a litiny. H690 WNMU 0705PNN-MM jsou neutrální destičky pro obrábění ocelí s možností použití i do levořezných nástrojů.
Zda je i tento vývoj sortimentu, jinak jistě povedeného systému TRIGON frézovacích destiček a těles řádkovacích fréz, konečný, anebo se dočkáme dalších variant, jistě ukáže čas. Je opravdu dost pravděpodobné, že konstruktéři ISCAR Ltd. neřekli ještě poslední slovo.
V každém případě již nadešla doba, když už není čas na to, zkoušet levné napodobeniny. Zapomeňte na kompromisy a vybavte se originálními nástroji od světového výrobce ISCAR. Na www.iscar.cz najdete svého regionálního obchodního zástupce. Zkuste výkon originálu.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1653 článek mě zaujal 263
Zaujal Vás tento článek?
Ano