its murr Schunk

Nová generace Extrude Hone

Divize Precision Surface Solutions firmy Kennametal uvedla nedávno na trh novinky zaměřené do oblasti nekonvenčního obrábění. Pod označením Extrude Hone EVO se představila nová generace řešení pro elektrochemické obrábění se speciální technologií ECM pro omezení negativního vlivu bludných proudů, která umožňuje dosáhnout podstatného zvýšení kvality povrchové úpravy. Inovací prošel i systém MF Progress pro flexibilní vysokoprůtokové lapování tekutým abrazivem.  

 

Výrobci vysoce přesných komponent, např. pro palivové soustavy nebo převodovky automobilů, jsou pod neustálým tlakem, aby vyráběli v nejvyšší možné kvalitě a přitom efektivně. A právě na řešení tohoto problému se zaměřili konstruktéři společnosti Kennametal při vývoji nové generace přístrojů řady Extrude Hone.

Extrude Hone EVO
Výsledkem je nová generace systému s označením EVO pro elektrochemické obrábění se speciálním generátorem o výkonu, podle uspořádání stroje, od 3 do 100 kW. „Kromě toho poskytuje EVO další přidanou hodnotu: elektrochemické obrábění bez nepříznivého vlivu bludných proudů. Uživatelé oceňují zejména vysokou kvalitu povrchu důležitou pro zlepšení technických parametrů výrobku,“ říká Bruno Boutantin, vedoucí globálního marketingu divize Kennametal Precision Surface Solutions.
Technologie ECM, která je hlavním trumfem tohoto zařízení, je vhodná pro výrobu složitých tvarů, zaoblení hran, leštění, odjehlení a vyhlazování povrchů. Jde o specifickou metodu úběru materiálu na principu anodického rozpouštění kovů. Pro každý vyráběný díl je pro selektivní úběr materiálu z polotovaru (+ pól) třeba speciální nástroj zapojený jako katoda (- pól). Rychlost úběru je úměrná hodnotě stejnosměrného proudu působícího na obráběný díl. Důležité je, aby nástroj (-) nikdy nebyl v kontaktu s obráběným materiálem (+). Přenos náboje pracovní mezerou mezi nástrojem a polotovarem umožňuje vhodný elektrolyt (NaCl nebo NaNO3 ve vodě nebo glykolu). Tok elektronů uvolňuje z polotovaru ionty kovů. Množství uvolněného materiálu je dáno Faradayovým zákonem (je úměrné součinu proudu a doby působení). Elektrolyt odvádí odebraný materiál z pracovní mezery v podobě hydroxidů. Ty musí být pro zachování vlastností elektrolytu zachytávány vhodným filtrem. Pro životnost nástroje je důležité udržovat konstantní pracovní mezeru. Tvar odebíraného materiálu je určen tvarem nástroje – katody.

K hlavním přednostem technologie ECM patří:
- cílený úběr materiálu v přesně určeném místě,
- žádné mechanické ani tepelné namáhání,
- stabilita procesu,
- velká produktivita.

Nový stroj je díky modulární konstrukci dostupný v různých standardních uspořádáních: s jednoduchou nebo dvojitou buňkou, nebo dokonce v uspořádání s více buňkami. To jej umožňuje jednoduše konfigurovat a integrovat do moderních výrobních linek. Pro zákazníky, kteří hledají specifické postupy obrábění, je součástí stroje rozhraní pro Dynamic ECM.

Extrude Hone MF Progress
Dalším příspěvkem firmy Kennametal do portfolia řady Extrude Hone pro nekonvenční obrábění je systém MF Progress pro flexibilní vysokoprůtokové lapování tekutým abrazivem a možnosti testování proudění k jemnému dočištění a doladění otvorů v mnoha konstrukčních variantách.
Nová generace těchto strojů pro doladění proudění a měření průtoku dosahuje přesnosti ±1 % u otvorů 100 až 350 μm v dílech menších než 30 mm v průměru a při průtoku až 5 l/min. „Kromě toho nabízí další přidanou hodnotu, která se nazývá Flexibility Through Modularity. Pro zákazníky je výhodou soběstačná modulární konstrukce pro každý proces (lapování, proplachování, testování proudění atd.) a konfigurovatelný hardware (rozvody, frekvenční pohony atd.),“ říká Sharath Shankaregowda, product manager Microflow firmy Kennametal.
Tyto nové možnosti obrábění mohou pomoci zajistit, aby výrobky splnily ještě přísnější požadavky, jako jsou např. vládní normy CAFÉ v Severní Americe, Euro6 a očekávanou Euro7 v Evropě nebo PRC v Asii, zaměřené na omezení emisí CO2. Systém MF Progress představuje podle výrobce nejen další krok v moderním obrábění a dokončovacích operacích, ale navíc i v kompaktnější podobě (stroj je o 25 % menší), s výrazně menším opotřebením nástrojů (až o 50 % ve srovnání s předchozí generací těchto zařízení) a v závislosti na úloze může být výstup zvětšen až o 100 %.
Technologie Microflow, kterou tyto stroje používají, je určena zejména pro obrábění úzkých míst (např. trysky vstřikovačů paliva) v reálném čase abrazivním médiem. Jejím použitím se dosahuje specifických, opakovatelných výsledků, včetně zaoblení hran, upravení mikrootvorů a dokončení povrchů, kdy i nepatrné změny geometrie malých otvorů významně zlepšují funkci dílů a jejich výkonnost.
Exkluzivní sortiment standardních i zakázkových médií Microflow se specifickými vlastnostmi představuje podle specialistů firmy další krok ve vývoji hydroerozivních kapalin. Médium proudí jen v jednom směru, podobně jako při provozu dílu a zlepšení proudění je způsobeno sotva znatelnými změnami geometrie vstupního otvoru (výstupní otvor zpravidla není dotčen).
Postupy Microflow zahrnují i precizní měření tlakové ztráty, průtoku, geometrie a vlastností tekutiny; konstrukci a dynamické chování strojů; charakteristiky dílů; vlastnosti média a procedury obrábění.
Díky modularitě jsou stroje MF Progress dostupné v různých variantách vnitřního uspořádání: doladění proudění, zpětný tok média pro recyklaci, proplachovací modul, zkušební modul nebo značení. Stroje se snadno konfigurují a snadno se přizpůsobují moderním výrobním linkám s roboty a dalšími automatickými manipulačními systémy. Mají rozšířené možnosti údržby s nápovědou na obrazovce stroje a zlepšenou filtraci média, která prodlužuje životnost čerpadla a ventilů.
Základním požadavkem na řízení výroby je spolehlivost. EVO i MF Progress proto umožňují on-line dohled a řízení všech odpovídajících parametrů. Možnost přístupu online je výhodná také pro demonstraci výrobního procesu na dálku a sběr dat o jejich výsledcích.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1611 článek mě zaujal 277
Zaujal Vás tento článek?
Ano