Schunk

Manažerům záleží na vzdělávání zaměstnanců

Čeští zaměstnavatelé vnímají investici do vzdělávání svých zaměstnanců jako významný faktor pro získání dobře kvalifikovaného personálu, který považují za základ prosperující společnosti. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury IPSOS, realizovaném pro Institut CEMI (Central European Management Institut), založený v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. 

 

Průzkum byl realizován na vzorku 200 respondentů (vyšší vedoucí pozice, vrcholový manažer, ředitelé podniku - zástupci malých a středních podniků). K stěžejním výsledkům patří mj. zjištění, že třetina dotazovaných zaměstnavatelů je rozhodnuta investovat do studia MBA svých pracovníků, přičemž dalších 10 % tak již učinilo.
Deseti- i statisíce na vzděláváni pracovníků nejsou problém
Více jak třetina dotazovaných uvedla jako nejčastější výši finanční spoluúčasti částku až 70 000 korun, téměř 20 %, tzn. prakticky pětina českých zaměstnavatelů by bylo ochotno investovat do vzdělání svého zaměstnance dokonce až 150 000 Kč. Z průzkumu dále vyplynulo, že by dotazovaní zaměstnavatelé a manažeři ve vedoucích funkcích nejčastěji investovali do vzdělání podřízeného částku v rozmezí 30 001 až 70 000 Kč, méně než 30 000 Kč by do svých pracovníků vložilo 23 %, naopak větší obnos je ochotno zaplatit téměř 40 % dotázaných (70 001 až 100 000 Kč - tvoří 20 % - a zhruba stejný podíl (19 %) představuje skupina manažerů ochotných investovat do vzdělávání zaměstnanců 100 001 až 150 000 Kč).
Cena studijního programu MBA se obvykle nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 000 - 150 000 Kč. Dle věkových kategorií by touto částkou nejpočetněji přispěla věková skupina 36 - 44 let, konkrétně 40 % zástupců tohoto vzorku. Stejnou investici by provedla téměř třetina zástupců kategorie 54 - 65 let. Z nejmladší sledované skupiny 27 - 35 let by stejnou částku investovalo jen 15 % dotazovaných. Nejméně kladných odpovědí na příspěvek v této výši přiznali zaměstnavatelé ve věku 45 - 53 let.
Atraktivní je i studium přes internet
V posledních letech roste zájem především o studium přes internet. Stále více lidí souhlasí s názorem, že online studium je přinejmenším stejně kvalitní jako studium v prezenční formě. S tím se podle průzkumu zadaným institutem CEMI ztotožňuje nadpoloviční většina respondentů. Obecnou výhodou tohoto typu studia je možnost zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán svým individuálním potřebám, takže studující není omezen místem ani časem, a proto se online studium hodí i pro značně vytížené osoby, které by jinak s regulérním prezenčním studiem měly z časových důvodů problémy.
Obecně je postoj zaměstnavatelů ke vzdělávání svých zaměstnanců v ČR kladný a sami zaměstnavatelé a reprezentanti malých a středních firem uznávají, že vzdělání je vhodnou investicí. „Vzdělávání je klíčové nejen pro zaměstnance, ale i pro celkovou konkurenceschopnost firmy. Stává se běžným firemním standardem. Ba co víc, vzdělávací programy a kurzy začínají společnosti stále častěji zařazovat jako benefity. A není to doménou jen velkých úspěšných firem, tuto skutečnost si v posledních letech uvědomují i malé a střední podniky,“ konstatuje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.
 

 
Publikováno: 1. 9. 2015 | Počet zobrazení: 1559 článek mě zaujal 279
Zaujal Vás tento článek?
Ano