its murr Schunk

Manažerům záleží na vzdělávání zaměstnanců

Čeští zaměstnavatelé vnímají investici do vzdělávání svých zaměstnanců jako významný faktor pro získání dobře kvalifikovaného personálu, který považují za základ prosperující společnosti. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury IPSOS, realizovaném pro Institut CEMI (Central European Management Institut), založený v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. 

 

Průzkum byl realizován na vzorku 200 respondentů (vyšší vedoucí pozice, vrcholový manažer, ředitelé podniku - zástupci malých a středních podniků). K stěžejním výsledkům patří mj. zjištění, že třetina dotazovaných zaměstnavatelů je rozhodnuta investovat do studia MBA svých pracovníků, přičemž dalších 10 % tak již učinilo.
Deseti- i statisíce na vzděláváni pracovníků nejsou problém
Více jak třetina dotazovaných uvedla jako nejčastější výši finanční spoluúčasti částku až 70 000 korun, téměř 20 %, tzn. prakticky pětina českých zaměstnavatelů by bylo ochotno investovat do vzdělání svého zaměstnance dokonce až 150 000 Kč. Z průzkumu dále vyplynulo, že by dotazovaní zaměstnavatelé a manažeři ve vedoucích funkcích nejčastěji investovali do vzdělání podřízeného částku v rozmezí 30 001 až 70 000 Kč, méně než 30 000 Kč by do svých pracovníků vložilo 23 %, naopak větší obnos je ochotno zaplatit téměř 40 % dotázaných (70 001 až 100 000 Kč - tvoří 20 % - a zhruba stejný podíl (19 %) představuje skupina manažerů ochotných investovat do vzdělávání zaměstnanců 100 001 až 150 000 Kč).
Cena studijního programu MBA se obvykle nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 000 - 150 000 Kč. Dle věkových kategorií by touto částkou nejpočetněji přispěla věková skupina 36 - 44 let, konkrétně 40 % zástupců tohoto vzorku. Stejnou investici by provedla téměř třetina zástupců kategorie 54 - 65 let. Z nejmladší sledované skupiny 27 - 35 let by stejnou částku investovalo jen 15 % dotazovaných. Nejméně kladných odpovědí na příspěvek v této výši přiznali zaměstnavatelé ve věku 45 - 53 let.
Atraktivní je i studium přes internet
V posledních letech roste zájem především o studium přes internet. Stále více lidí souhlasí s názorem, že online studium je přinejmenším stejně kvalitní jako studium v prezenční formě. S tím se podle průzkumu zadaným institutem CEMI ztotožňuje nadpoloviční většina respondentů. Obecnou výhodou tohoto typu studia je možnost zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán svým individuálním potřebám, takže studující není omezen místem ani časem, a proto se online studium hodí i pro značně vytížené osoby, které by jinak s regulérním prezenčním studiem měly z časových důvodů problémy.
Obecně je postoj zaměstnavatelů ke vzdělávání svých zaměstnanců v ČR kladný a sami zaměstnavatelé a reprezentanti malých a středních firem uznávají, že vzdělání je vhodnou investicí. „Vzdělávání je klíčové nejen pro zaměstnance, ale i pro celkovou konkurenceschopnost firmy. Stává se běžným firemním standardem. Ba co víc, vzdělávací programy a kurzy začínají společnosti stále častěji zařazovat jako benefity. A není to doménou jen velkých úspěšných firem, tuto skutečnost si v posledních letech uvědomují i malé a střední podniky,“ konstatuje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.
 

 
Publikováno: 1. 9. 2015 | Počet zobrazení: 1711 článek mě zaujal 321
Zaujal Vás tento článek?
Ano