its murr Schunk

Mazání ložisek plastickými mazivy

Zatímco termín mazání ložisek je většinou pro laiky pochopitelný, slovní spojení „plastické mazivo“ již mezi širokou veřejností tak vžité není. Jako olejáři se v praxi denně setkáváme s požadavky zákazníků na mazací tuky nebo dokonce vazelíny, přičemž se ukáže, že chtějí právě plastická maziva.   

 

První termín sice není vyloženě nesprávný, je doslovným překladem německého „Schmierfett“, ale ten druhý chybný je. Vazelína je totiž polotuhá směs uhlovodíků, získaná z ropy, s počtem atomů uhlíku v molekule 25 a vyšším. Neobsahuje žádné další složky ani přísady a právě díky své čistotě nacházela a stále nachází uplatnění ve farmacii, v kosmetice, případně v potravinářství. Plastické mazivo je ovšem něčím docela jiným…

Co tedy je plastické mazivo?

Přesná definice praví, že jde o „tuhou, polotuhou až tekutou dvoufázovou směs kapalného maziva (oleje) a zpevňovadla“. Kromě těchto dvou základních složek ještě obsahuje přísady pro zlepšení výkonnosti, tzv. aditiva.
Typické složení plastického maziva: olej 50 - 95 %, zpevňovadlo 5 - 45 % a přísady až 5 %.
Když porovnáme mazání olejem s mazáním plastickým mazivem zjistíme, že:
Tekutý olej z místa mazání odtéká, čímž dobře odvádí nejen teplo, ale i nečistoty, případně otěrové částice kovu (lépe čistí). Oproti tomu tužší plastické mazivo zůstává na místě, je přilnavější, má nižší tření, těsní např. i ve vodě, má delší intervaly mazání a širší rozsah teplot. Na druhou stranu nechladí a nečistí tak jako olej.

Typy základových olejů, která jsou používaná v plastických mazivech:
ropné (minerální), syntetické PAO, esterové (syntetické i přírodní), silikonové
a polyéterové.

Sortiment zpevňovadel je také velmi široký:
-Kovová mýdla (lithná, vápenatá, sodná, hlinitá, popř. směsná)
-Komplexní mýdla (lithná komplexní, vápenatá komplexní, hlinitá komplexní, atd.)
-Organická (polyuretan, pigmenty, PTFE…)
-Anorganická  (bentonit, křemičitan…)

Ve srovnání používaných zpevňovadel v jednotlivých částech světa je pozoruhodný vysoký podíl polymočovinových plastických maziv v Japonsku a naopak velmi nízký podíl lithných komplexních.

Zpevňovadlo do značné míry určuje teplotní limit plastického maziva, jak znázorňuje tabulka:

Maximální teplota         Zpevňovadlo                                  Relativní cena


Uzavřená valivá ložiska jsou většinou plněna plastickým mazivem na celou dobu životnosti, výměna se nepředpokládá. U ložisek, která jsou v průběhu provozu domazávána platí následující pravidla:
Domazávat předepsaným plastickým mazivem, nejlépe shodným s tím, které je v ložisku použito. Pokud není k dispozici stejné mazivo, je nutné ověřit kompatibilitu – nejen základového oleje, ale i zahušťovadla. Domazávání provádět v intervalech, předepsaných výrobcem stroje. Nepřemazávat – mazivo by nemělo zabírat více než 1/3 vnitřního prostoru ložiska (1/2 u ložisek malých rozměrů). Stejné pravidlo platí i při plnění maziva do ložiska při montáži. Pokud je v ložisku příliš maziva, dojde v provozu k jeho přehřátí a vytečení, čímž se zvyšuje riziko poruchy. Platí tedy pravidlo „méně je více“.

 

www.fuchs-oil.cz
 

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 5159 článek mě zaujal 726
Zaujal Vás tento článek?
Ano