asseco Aimtec murr

Česká pravidla do souladu s EU

ČR by měla do konce června letošního roku uvést svá pravidla o bezpečnosti železnic do souladu s pravidly evropskými. Tento požadavek vznesla v dubnu Evropská komise, která upozornila, že pravidla související s úkoly inspekčních orgánů měla platit od dubna 2006. 

 

Řízení v této věci zahájila komise v loňském roce, nyní poslala do Prahy tzv. odůvodněné stanovisko. Pokud Česko nezareaguje způsobem, který by unijní požadavky uspokojil, může záležitost skončit až u Soudního dvora EU.
Právní úprava úkolů drážní inspekce se týká povinnosti zahájit vyšetřování v konkrétní lhůtě, zasílání závěrečné zprávy o vyšetřování a určení doporučení, která mají být přijata. Komise zdůrazňuje, že účelem právních předpisů EU o bezpečnosti železnic je vytvoření společného přístupu, aby železniční sítě v unii byly stabilně vysoce bezpečné.
Evropská pravidla zavádějí bezpečnostní požadavky na železniční systém a stanoví role a povinnosti železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, společný regulační rámec pro bezpečnost, společné zásady řízení a dozoru nad bezpečností železnic a nezávislé vyšetřování nehod.
 

 
Publikováno: 11. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2510 článek mě zaujal 593
Zaujal Vás tento článek?
Ano