murr Schunk

Český průmysl trápí nedostatek a kvalita absolventů technických oborů

„Řada průmyslových firem upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů a jejich nedostatečnou praktickou připravenost,“ říká Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory. 

 

Ta provedla v závěru loňského roku mezi 200 malými a středními průmyslovými firmami průzkum zaměřený na stav a kvalitu českého technického vzdělávání. Již dnes pociťují firmy nedostatek některých profesí a situace se podle nich v příštích 5 – 10 letech nezlepší. K postrádaným profesím patří nyní hlavně zámečníci, svářeči, obráběči kovů, zedníci a elektrikáři, CNC mechanici a strojníci. Více než polovina (54 %) dotazovaných firem si myslí, že hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů. Téměř třetina vidí příčinu v tom, že již nyní řemeslo chybí na trhu práce a 14 % uvádí důvod v nedostatku a rušení odborných učilišť.
Největší poptávka je po kvalifikovaných zaměstnancích se středním odborným vzděláním či vyučením. Polovina firem naopak nepotřebuje pracovní sílu se základním, středním všeobecným vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Třetině firem se nedaří nalézt vyučené zaměstnance, zatímco čtvrtina pociťuje nedostatek absolventů středních odborných škol s maturitou.
Tři čtvrtiny firem zaměstnávají čerstvé absolventy - největší poptávka je po absolventech učilišť a středních odborných škol. Zbývající čtvrtina firem, která čerstvé absolventy nezaměstnává, poukazuje hlavně na jejich nedostatečnou praxí, ale i malý zájem o nabízenou práci. Ani kvalitu absolventů firmy nehodnotí velmi pozitivně, hlavně na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Mezi dalšími aspekty vzdělání, které u absolventů postrádají, uvádí sociální dovednosti, flexibilitu či jazykovou vybavenost. Nejčastěji proto zaměstnávají odborníky s 3 - 5letou praxí. Průměrný věk nově přijímaných zaměstnanců je většinou v rozmezí 26 - 35 let, zatímco u dosavadních zaměstnanců 36 - 45 let.
Firmy vidí jasnou roli státu ve zvýšení atraktivity technických oborů a to hlavně v jejich propagaci či v podpoře odborných škol formou dotací a stipendií, ale řada zaměstnavatelů se snaží řešit situaci pomocí vlastních aktivit - 20 % dotazovaných má vzdělávací programy, podporují konkrétní studenty nebo financují specifický obor na existující škole. Více než polovina organizuje doplňkové vzdělávací programy, např. dlouholetou praxi pro studenty a absolventy, exkurze do podniku či vlastní odborné kurzy.
Podrobnější informace na www.news.ccft-fcok.cz/pruzkum-fcok-ceske-prumyslove-firmy-narazi-na-nedostatek-kvalitu-absolventu-technickych-oboru/
 

 
Publikováno: 11. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2098 článek mě zaujal 414
Zaujal Vás tento článek?
Ano