hnv murr

Biometrický podpis zásadně zrychlí zpracování smluv

K moderním autentizačním technologiím, které nacházejí uplatnění v nejrůznějších oborech při prokazování totožnosti a nezaměnitelné identity osob patří i biometrie. Ta se nyní začíná výrazně prosazovat v běžné praxi např. ve finanční sféře, kde biometrické řešení může nahrazovat dosavadní klasické podepisování dokumentů, zejména smluv.

 

To přináší řadu výhod jak bankám a pojišťovnám, které k takovémuto kroku přistoupily, tak jejich klientům. Jedním z průkopníků této technologie na našem trhu je i skupina Vienna Insurance Group (VIG), sdružující tři významné české pojišťovny.
Díky vlastnoručnímu digitálnímu podpisu se pro klienty VIG ČR všechno zrychlí. Smlouva je ihned v systému a zároveň ji má klient k dispozici na svém úložišti. „Vše je velmi přehledné a jednoduché a kromě toho tato technologie ušetří jen v Kooperativě až 5 milionů listů papíru ročně,“ vyjmenovává pro finance.cz nejdůležitější výhody této revoluční novinky Jindřich Skrip, vedoucí projektu biometrického podpisu v Kooperativě.    

Kdy Kooperativa začala pracovat na projektu biometrického podpisu smluv?
Projekt jsme zahájili na začátku roku 2014 a zapojily se do něj všechny pojišťovny VIG ČR, tedy Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny a Česká podnikatelská pojišťovna. Od 1. listopadu do konce roku 2014 pak ve vybraných obchodních místech probíhal pilotní projekt a do konce roku Kooperativa sjednala přes 1000 smluv, které byly opatřeny vlastnoručním digitálním podpisem. Potřebné zařízení pro zachycení vlastnoručního digitálního podpisu obdrží v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku všechna naše obchodní místa. Myslím, že podobné technologie jsou budoucností pro celý finanční sektor a jsme pochopitelně rádi, že právě Kooperativa patří k lídrům i v této oblasti.

Jak proces biometrického podpisu smlouvy probíhá? 
Velmi jednoduše, klient se podepíše na speciální tablet stejně, jako by se podepsal běžnou tužkou na papír. Vlastnoruční digitální podpis obsahuje nejen obrázek podpisu, ale i jeho „skryté“ dynamické charakteristiky. Tím vznikne vlastnoručně podepsaný a zabezpečený elektronický dokument, který je po právní stránce rovnocenný s podepsaným dokumentem papírovým. Dá se velmi snadno dále zpracovávat a uchovávat, a do dokumentu není možné neoprávněně zasahovat. Na zabezpečeném klientském portále si originál pojistné smlouvy může klient otevřít a uložit včetně všech doprovodných dokumentů. Samozřejmě, pokud bude mít zájem, může si smlouvu vytisknout a uschovat v papírové podobě.

Co zavedení nové technologie přinese?
Vlastnoruční digitální podpis by měl v ideálním případě úplně nahradit standardní papírové smlouvy a procesy s ním spojené. Zásadní výhoda je v tom, že nevzniká „papírová“ smlouva. V dnešní digitální době se kromě samotného aktu podpisu papírové smlouvy, děje vše elektronicky. Dokument na papíře musíme zkontrolovat, uložit a poté jej převést do elektronické podoby. Přijetí smlouvy do systému nám tak dnes trvá 9 dní, smlouvy podepsané elektronicky jsou zpracovány do 1,5 dne. Zároveň ročně ušetříme až 5 miliónů listů papíru. Kromě výše uvedených výhod díky elektronickému podpisu získáme jednoznačnou časovou identifikaci sjednání smlouvy. Pro klienty je to výhoda. Přesně tak víme, kdy a kde smlouva vznikla. Odpadnou tak sporné případy, kdy jsme složitě prokazovali, zda již byl klient pojištěn či nikoliv. Zároveň nebude možné antidatovat smlouvu - i s těmito případy se bohužel v naší praxi setkáváme.    

Bude možné tímto způsobem podepsat smlouvu na všech obchodních místech Kooperativy? Co když bude chtít klient smlouvu podepsat jen na papíře?
Během prvního pololetí vybavíme 1000 našich zaměstnanců hardwarem pro zachycování vlastnoručního digitálního podpisu. Prakticky to znamená, že klient se s touto technologií potká kdekoliv v republice. Musíme si uvědomit, že použití této technologie je možnost. Pokud bude chtít klient uzavřít smlouvu v papírové podobě, tak mu v tom samozřejmě bránit nebudeme. Přijde však o výhody, které z použití vlastnoručního digitálního podpisu plynou.

Jakou technologii VIG ČR používá?
Používáme řešení Signosoft, které pro skupinu VIG ČR realizuje společnost Pražská softwarová. Tuto technologii používá v ČR například telekomunikační operátor O2.

Jak je ošetřeno použití vlastnoručního elektronického podpisu z hlediska legislativy?
Evropské i naší legislativě dynamický biometrický podpis naprosto vyhovuje. Takovéto řešení už začínají používat i velké evropské firmy a prokazuje se, že zákazníci nejenže z této novinky nemají obavy, ale většinou ji velmi vítají.
Navíc si zkoumaný podpis můžeme i s odstupem času přehrát jako zpomalený film. To je velmi užitečná funkce pro hodnocení posloupnosti psacích tahů, pro hodnocení směru a rychlosti psacího pohybu. V tomto ohledu poskytují biometrické podpisy více spolehlivých informací pro zkoumání pravosti, než klasické podpisy psané na papír, u kterých bývá obtížné takové informace spolehlivě zjistit.
Rád bych ještě zmínil, že na naše řešení máme zpracovaný profesionální znalecký posudek. Velmi jsme si dali záležet na tom, aby se naši klienti nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití jejich podpisu. Přístup k biometrickým údajům nemá žádný pracovník pojišťovny a certifikát k jeho dešifrování je uložen u renomované společnosti v této oblasti.
 

 
Publikováno: 11. 8. 2015 | Počet zobrazení: 3262 článek mě zaujal 591
Zaujal Vás tento článek?
Ano