its murr Schunk

Údržba orientovaná na bezporuchovost

Lepší než spolehlivé vyřešení poruchy je zajistit, aby k poruchám nemuselo vůbec docházet. Dá se toho ale vůbec dosáhnout? Odpovědí může být zkušenost firmy KLEENTEK, spol. s r.o., zaměřené na oblast mazacích systémů a čištění olejů, jejíž působnost a firemní politika je založena právě na tomto modelu. Za pomoci svých zákazníků se společnost rozvíjí již více než 20 let. Svoje služby jasně orientuje jedním, pevně vymezeným směrem – na strategii nulových poruch.  

 

Že to není pouhá proklamace, dosvědčují naši zákazníci z celého širokého spektra průmyslu, z dolů, energetiky, automobilového průmyslu, letectví i průmyslu zpracování surovin. Všude tam, kde se používá olej.
Nejvyšší kvalita výroby, její vysoká efektivita, maximální produktivita a minimální náklady, to jsou požadavky současnosti. Na druhou misku vah musíme položit fakt, že až 98 % poruch a negativních projevů strojů je zapříčiněno špatnou kondicí a znečištěním oleje. To je potvrzeno výsledky mnohaletého podrobného sledování strojů a analyzování celé škály strojních technologií. Tedy průměrně pouhá 2 % poruch zbývají na pneumatiku, elektroniku, únavu materiálů a ostatní nahodilé příčiny.

Činnost společnosti Kleentek je opřena o 3 základní pilíře:
1.    Péče o oleje a kapaliny
2.    Analýzy olejů a maziv
3.    Ekonomické analýzy

Péče o oleje a kapaliny
Kleentek má k dispozici technologickou špičku v oblasti komplexní péče o oleje. Japonská technologie elektrostatického čištění olejů se po světě používá více než 40 let a nabyté zkušenosti předává svým zákazníkům. Společnost Kleentek nabízí několik typů přístrojů, které jsou specializované na čištění a filtrování olejů a jiných kapalin, na odstraňování vody, případně emulzí z olejů. Výhodou je, že všechny přístroje pracují za plného provozu technologických zařízení.
Další složkou činnosti je péče o procesní kapaliny mísitelné vodou (emulzní kapaliny) a řezné oleje. Péčí se zvyšuje kvalita výroby a zároveň se prodlužuje životnost nástrojů. Není neobvyklé, že životnost stoupá o 100 a více procent.
Kleentek může doporučit, navrhnout preventivní opatření a zamezit tak pronikání vlhkosti a nečistot z prostředí. Může se tak odbourat až několik desítek procent kontaminace olejů.

Analýzy olejů a maziv
Je nutné oleje nebo maziva vyměnit? Jakou mají životnost? Je nutné respektovat obecná doporučení na pravidelné výměny? Jaký vliv má kondice olejů a maziv na kvalitu a kvantitu výroby?
To vše jsou běžné otázky, na které umí Kleentek jednoznačně odpovědět a odpověď podložit laboratorní analýzou s jasným vysvětlením a zdůvodněním.
Zároveň je třeba konstatovat, že mnoho analýz je prováděno bez jakékoli vazby na stav strojů a zařízení (SaZ). Provádí se bez znalosti problematiky, většinou pouze jako součást auditů. Výsledky potom končí bez využití „ve skříni“.
Kleentek směřuje analýzy na odhalení, definování příčin problémů SaZ a navrhuje jejich odstranění.

Ekonomické analýzy
Výše uvedené pilíře je vhodné analyzovat po stránce ekonomické. Vyplatí se zmíněné činnosti? Jaká je jejich návratnost? Jaké jsou jejich přínosy? Kolik peněz vydáme a kolik jich získáme a v jakých krocích?
Na to vše firma Kleentek odpovídá ve spolupráci se zákazníkem, se kterým podrobně tuto problematiku předem prodiskutuje.

Opodstatněnost a správnost této cesty byla ověřena na letošní mezinárodní konferenci OilDoc 2015, kde byla problematika olejů diskutována ve 108 odborných přednáškách za přítomnosti cca 450 účastníků z 30 zemí světa.
Motto konference znělo: „Olej umí hovořit. Učte se jeho řeč!“ A Kleentek umí řeči oleje velmi dobře naslouchat.

 

 

Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.
 

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1406 článek mě zaujal 256
Zaujal Vás tento článek?
Ano