its murr Schunk

Kapaliny pro tepelné zpracování kovů (Kalicí oleje a vodní roztoky polymerů pro kalení)

Pod tímto názvem uspořádala Tribotechnická sekce ČSS seminář v budově Českého svazu VTS na Novotného lávce v prosinci 2014. Akce se konala s podporou ATZK (Asociace pro tepelné zpracování kovů) a SKCR (Svaz kovářů ČR). Sdílet své vědomosti přišli jak zástupci dodavatelů kalicích olejů a kapalin ze společností ECOSOND, PARAMO, TOTAL, CASTROL, TECHOIL, NOCC TESWOR a LUBRICANT, tak i uživatelé (QIP) a zástupci laboratoří, např. ALS.  

 

Kalení oceli je z olejářského pohledu nesmírně zajímavá oblast, neboť doporučení vhodné kapaliny je dost často svázáno historickou spoluprací olejářů s konkrétním ocelářským gigantem, jeho technologiemi a z tohoto důvodu nemusí být olejářské nabídky technicky totožné. Na rozdíl od běžných druhů olejů, jako jsou motorové, převodové a hydraulické, zde neexistují jednotné uznávané specifikace (i když ISO 6743/14 U takovým pokusem je), což dává prostor pro vytvoření určité výlučnosti konkrétních dodavatelů a pro nezasvěcené je obtížné hodnotit skutečnou výkonost nabízených olejů a kapalin. Proto bych chtěl tímto poděkovat všem přednášejícím, kteří byli ochotni sdílet alespoň základní poznatky svého know-how a umožnili tak porovnat důležité parametry jednotlivých typů kapalin a jejich vliv na proces kalení. I když seminář nebyl masového charakteru, na své si přišli jak ti, kteří chtěli získat alespoň základní znalosti o kalicích olejích a polymerech, tak experti, kteří diskutovali podrobnosti mechanismu působení těchto kapalin na proces kalení.
Obecně lze říci, že většina přednášek se shodla, že několik normovaných metod, které měří ochlazovací křivku zkušebního tělíska v závislosti na čase, dává celkem užitečné výsledky pro porovnání jednotlivých kapalin. Tyto výsledky ale nelze absolutizovat pro všechny procesy kalení z důvodů obtížného převodu konkrétních podmínek do praxe (vliv velikosti a tvaru kalených těles, velikost a intenzita míchání kalicí lázně atp.).
Pozornost přednášejících byla rovnoměrně rozdělena mezi oleje a vodní roztoky polymerů. Tradičně se zatím používají více oleje, které lze velmi hrubě rozdělit na tzv. pomalé a oleje pro urychlené kalení. Nelze přitom pominout parametry jako viskozita oleje, odolnost oleje proti stárnutí ať už za přítomnosti vzduchu, či pod ochrannou atmosférou, či odparnost oleje. Vodní roztoky polymerů plynule navazují na oblast tzv. urychlených olejů, jsou jejich ekonomicky zajímavou alternativou. Využívají se v širokém rozpětí koncentrací, v nízkých koncentracích se rychlostí ochlazování přibližují vodě, ale bez negativních účinků tvorby trhlin. Nectností vodních roztoků je možnost jejich biologického napadení. Je zřejmé, že jak oleje, tak vodní roztoky polymerů je nezbytné sledovat v laboratoři, neboť v provozu může docházet, jak ke změně ochlazovací schopnosti, tak ke změnám v důležitých vlastnostech olejů a kapalin. Podrobný popis těchto změn byl předmětem mnoha diskuzí a může být diskutován i na samostatném semináři někdy v budoucnu.
 

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1436 článek mě zaujal 274
Zaujal Vás tento článek?
Ano