murr Schunk

Systémy pro vykládání nákladu

V globálním odvětví železniční dopravy pracuje železniční vozový park, jako jsou motorové, přepravní a nákladní vagony, ve velmi náročných prostředích. Společnost Parker Hannifin proto vyvíjí a dodává bezpečnostní řešení pneumatických systémů pro nejnovější generace nákladních vagonů.

 

Použitá řešení musí být schopna zvládnout širokou škálu potenciálních hrozeb, od extrémních teplot, až po náročné pracovní podmínky. V oblasti železniční dopravy je záruka provozuschopnosti a vytížení častým rozdílem mezi ztrátou a ziskem společností.
Parker Hannifin si získal celosvětovou pověst svojí kvalitou a spolehlivostí, a je proto již více než 30 let partnerem řady předních světových železničních společností. S technickými zkušenostmi sahajícími do hloubky v kombinaci s inovativními integrovanými řešeními, lze jejich produkty najít ve všech koutech světa, kde zvládají použití v náročných provozních podmínkách. Díky globálním zkušenostem s pneumatickým ovládáním vykládacích dveří nákladních vagonů spolupracuje s předními výrobci označených jako FALNS.
Tradiční dveře výsypných vagonů jsou ovládány ručně nebo pomocí různých pneumatických komponentů a ovládacích prvků. Obě metody jsou v železniční dopravě stále velmi rozšířené. S ohledem na tyto skutečnosti navrhují železniční inženýři společnosti Parker integrovaná řešení, která jdou často nad rámec očekávání zákazníků.
Typické projekty vyžadují spolehlivé otevírání dveří výsypných vagonů na obou stranách, což dává provozovateli flexibilitu pro vykládání zleva nebo zprava v závislosti na situaci v místě vykládky. To může vyžadovat, aby vagony měly dvě sady ovládání, a aby bylo umožněno nezávislé otevírání na obou stranách. Nezávislé ovládání dveří je kritickým bezpečnostním požadavkem. Řešení Parker jsou také schopná odolávat extrémním teplotám od -40 do + 60 °C a skříně ovládání jsou kompletně utěsněny proti vniknutí vody a prachu.
Společnost Parker vyrábí a dodává komponenty, které jsou ideální pro použití v různých aplikacích. Typické jsou aktuátory P1D, in-line ventily Viking Extreme, ventily DXR ISO, zákaznické řešení ventilů, integrované sestavy pro přípravu vzduchu z řady Global Air Preparation a řada ventilů VA s mosazným tělem pro použití v náročných podmínkách. Výrobci vagonů tyto produkty volí nejen pro extrémní spolehlivost, ale také pro schopnost zvládnout extrémní prostředí v železniční dopravě. Ty jsou spojeny se skříněmi pneumatického ovládání a s panely rozhraní pro obsluhovatele (které ovládají fyzické otevření) navrženými firmou Parker. Obě jednotky jsou utěsněny, aby se zamezilo vniknutí prachu, který je obvykle přítomen v uhelném prostředí a může vést k poškození zařízení.

Všechny produkty Parker jsou důkladně testovány a splňují nejpřísnější normy z hlediska:
- Nárazů a vibrací (IEC 61373:1999, kategorie 1),    
- Protipožárních norem (EN 45545-2: 2013),    
- Nízkých/vysokých teplot (EN  60068-2-1, test Ad/EN 60068-2-2, test Bd),
- Vlhkého klimatu (BS2011: část 2.1 Db: 1981).

Důležitá je také krátkodobá odolnost vůči stříkající vodě, protože na vagony je v zimním období stříkána teplá voda pro jejich odmrazování (maximální tlak vody je 3 bary a teplota až +70 °C).
K dalším problémům, se kterými se musí železniční doprava vypořádat, patří úniky vzduchu v systémech. Ty musí být trvale pod tlakem, aby mohly ventily a válce fungovat efektivně. U oboustranně výsypných vagonů je navíc velmi důležité, aby sady dveří nemohly být otevřeny současně na obou stranách, protože by mohlo dojít ke zranění osob v okolí. Je-li vagon vykládán z pravé strany, musí mít obsluhovatel kompletní výhled na pravou stranu vagonu. Obsluhovatel si tedy musí být jist, že se levé dveře neotevřou. Pro vyřešení tohoto problému bylo navrženo vzájemné blokování v systému, které znemožňuje současné otevření dveří na obou stranách vagonu.
Každé řešení je samozřejmě před montáží do vagonu vyzkoušeno. V rámci každé fáze výzkumu a vývoje je řešení vystaveno extrémním testům zajišťujícím vhodnost pro daný účel. Inženýři Parker pro tyto účely navrhují a budují kompletní testovací prostředí. Celý pneumatický systém je testován ve více než 3500 cyklech s hydraulicky realizovaným odporem, což představuje simulaci provozu po dobu šesti let.
Společnost Parker dodává i kompletní sadu vybavení připravenou k instalaci přímo do vagonů. Kromě externích aktuátorů již není potřebné instalovat žádné další individuální komponenty. Řešení typu plug-and-play je připraveno k okamžitému použití. Zákazník tedy může profitovat ze snížené doby montáže. Funkční testování je rovněž prováděno u celé sestavy, což redukuje požadavky na testování vagonů a přispívá k úspoře času. Umožňuje tak rychlejší uvádění produktů na trh.
V oblasti podpory je také důležité, že společnost Parker nabízí jako dodavatel podporu ve skutečně celosvětovém měřítku. Firma je přítomna ve více než 48 zemích světa, což dává zákazníkům důvěru, že v případě potřeby dostanou všude ty nejlepší služby.

 

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1403 článek mě zaujal 289
Zaujal Vás tento článek?
Ano