its murr Schunk

Strojírenské rendez-vous letos opět v Hannoveru

Jako hostitelé veletrhu, pořádaného v lichých letech se střídají Hannover a italské Miláno. V kvartetu specializovaných strojírenských veletrhů, kde s ním figurují další, neméně významné akce – JIMTOF v Chicagu, tokijský IMTS v sudých letech a CMT v Pekingu, pořádaný obdobně jako EMO v lichých letopočtech - je EMO největším veletrhem pro obrábění kovů.  

 

V letošní hannoverské edici EMO se podle dosud potvrzených přihlášek sejdou vystavovatelé ze 36 zemí, což v souhrnu představuje 1500 firem, které si pronajaly 136 000 m² čisté výstavní plochy. Vystavovatele láká do Hannoveru zejména pestrá skladba návštěvníků ze všech průmyslových odvětví, mezinárodnost odborných návštěvníků mezi nimiž tvoří podstatnou část vedoucí pracovníci s vysokou rozhodovací pravomocí, a tím i šance na vysoký počet kontaktů s novými potenciálními zákazníky.
Pro návštěvníky je na veletrhu EMO hlavně důležité mezinárodní fórum pro všechny technologie řetězce zpracování kovů, na němž jsou zastoupení téměř všichni významní mezinárodní výrobci aktivní v daném oboru. To představuje vysokou kompetenci k řešení problémů ve výrobě a činí z veletrhu EMO nejdůležitější mezinárodní inovační platformu v oboru

Co uvidí návštěvníci v Hannoveru na EMO 2011?

Veletrh je zaměřen zejména na řezné a tvářecí obráběcí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, měřicí techniku a kontrolní systémy, automatizovaný tok materiálu, CAx – technologie, techniku pohonů a řídící techniku a různé příslušenství k obráběcím strojům, které tvoří těžiště tématického zacílení veletrhu. Prezentují se na něm rovněž různé služby doplňující nabídku produktů jako je např. plánování a optimalizace výroby, virtuální produkce, modely pro simulaci, plánování procesů a výroby nebo finanční služby a obchodní modely související se strojírenskou výrobou a kovoobráběním. Takže na co se letos mohou těšit návštěvníci EMO 2011v hlavních oborech, které veletrh pokrývá?

Automobilový průmysl
- sériově použitelná výrobní řešení pro lehké konstrukční materiály a lehké konstrukce
- sériově použitelná výrobní technika pro alternativní technologie pohonů
- přesné a výkonné stroje a procesy pro výrobu nízkoemisních spalovacích motorů
- flexibilní a přizpůsobivá výrobní zařízení pro variabilní výrobu
Letectví a kosmonautika
- vysoce výkonné procesy pro zpracování titanu
- výrobní procesy pro „Advanced Materials“
- Keramické a kovové matrixové kompozity
- výrobní technologie a automatizační řešení pro použití umělých hmot zpevněných vlákny
- flexibilní výrobní prostředky pro „Maintenance, Repair, Overhaul“ (MRO)
Zdravotnická technika
- vysoce precizní výroba geometricky komplexních implantátů
- výroba miniaturních součástek
- mikrostrukturalizace a povlakování biokompatibilních povrchů
- požadavky na čistotu výrobních procesů a výrobních systémů

Součástí veletrhu je tradičně i bohatý rámcový doprovodný program a ani letošní ročník nebude výjimkou. Kromě expozic výrobců tak budou moci návštěvníci využít i řadu specializovaných akcí jako např. mezinárodní EMO-Kongress „Udržitelná výroba“, konference „Nové výrobní technologie v leteckém a kosmickém průmyslu“, symposium „EMO se soustředí na Rusko: Heslo - suroviny a zvýšené požadavky na výrobce zařízení“, nebo mimořádnou přehlídku „Milníky hospodárné výroby titanových konstrukčních dílů“. Pro mládež je určena mimořádná přehlídka „Strojař – Job with power“ a samozřejmě je k dispozici i služba „b2fair“ – organizace schůzek k navázání obchodních kontaktů
Po období hospodářské recese, kdy se řada firem musela soustředit na jediný hlavní cíl: přežít, spotřeba obráběcích strojů ve světě opět výrazně roste – a právě kvůli úsilí získat konkurenční výhodu díky efektivnější výrobě nabývají moderní výrobní technologie mimořádně na významu. Také odběratelská odvětví a spotřeba v ČR zaznamenávají mimořádný nárůst v oblasti obráběcích strojů, a investice do strojního vybavení se stávají významným faktorem rozvoje ekonomiky.
Z obchodních statistik ČR a VDW vyplývá, že v dovozu obráběcích strojů do ČR podle zemí je Německo nejdůležitějším dodavatelem – mezi skupinou největších z nichž se dovážejí do ČR stroje (Německo, Itálie, USA, Švýcarsko, Japonsko a Slovensko) hraje náš západní soused se zhruba polovičním podílem na celkovém dovozu této komodity jednoznačně prim. Ostatní (s výjimkou Itálie) mají ve struktuře dovozu obráběcích strojů méně než 10% podíl. V období před hospodářským poklesem v důsledku krize dosahoval objem českého obchodu s Německem v roce 2008 přes 250 mil. eur. A také vývoz obráběcích strojů z České republiky podle zemí ukazuje Německo jako nejdůležitější odbytový trh: Mezi 5 nejvýznamnějšími odběratelskými obchodními partnery ČR v loňském roce ( je na prvním místě Německo s podílem téměř 29 % před Ruskem, Čínou, Polskem a Slovenskem.) České dodávky do Německa dosahovaly v předkrizovém roce 2008 objemu téměř 200 mil. eur, než poklesly v následujícím roce na 150 mil. eur.
 

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 2230 článek mě zaujal 484
Zaujal Vás tento článek?
Ano