murr Schunk

Tlumič vibrací pro obrábění hlubokých děr

Nový tlumič vibrací, který představila společnost Sandvik Coromant, pomáhá udržovat stabilitu výrobního procesu v průběhu operací při obrábění hlubokých děr (DHM). Nové zařízení, využívající strojově řízenou seřizovací jednotku, umožňuje obsluze strojů nezdržovat se v blízkosti stroje a provádět modifikace procesu bez použití ručního nářadí a rizika zranění osob.  

 

V případě obrábění hlubokých děr jsou určujícími charakteristikami vysoké rychlosti při úběru materiálu, spolu s přímostí děr, rozměrovými tolerancemi a kvalitou obrobených ploch. Při výrobě dlouhých součástí na strojích se systémem STS (s jednou trubkou) se pracovníci obsluhy střetávají s mnoha, z hlediska obráběcího procesu, kritickými problémy. Mnohé DHM operace jsou extrémně náročné a řezný výkon se při nich blíží limitním hodnotám. V nástrojovém systému tak mohou vznikat vyšší síly a napětí, což ve svém důsledku může způsobovat problémy, pokud jde o vibrace. V důsledku toho se pracovníci obsluhy musejí často zabývat manuálním seřizováním upínací jednotky tlumiče vibrací. Pokud velký výrobek rotuje, ruční seřízení upnutí není jednoduchá operace - je obtížné provést ho rovnou správně, protože to vyžaduje přesnost, kromě toho značně stoupá riziko zranění.
Řešení nabízí tlumič vibrací Sandvik - toto zařízení umožňuje účinně redukovat vibrace, což vede k prvotřídní přesnosti a kvalitě obrobené plochy. Navíc vše probíhá s využitím řídicího systému stroje, což usnadňuje bezpečné dosažení stability výrobního procesu. Pro případ výpadku napájení je dokonce k dispozici samosvorná  jednotka. Samozřejmě, že jsou-li vibrace pod kontrolou, projeví se i další výhoda spočívající v tom, že již nedochází k problémům s nadměrným opotřebením nástrojů. Výsledkem je vyšší vytížení stroje a bezpečnější pracovní prostředí.
 Nový tlumič vibrací nabízí obousměrnou funkci, což znamená, že jej lze použít pro aplikace při konvenčním i zpětném vyvrtávání.
 

 
Publikováno: 31. 7. 2015 | Počet zobrazení: 1452 článek mě zaujal 290
Zaujal Vás tento článek?
Ano