its murr Schunk

Převod listin do digitální formy a ověření zahraničních elektronických dokumentů na dvě kliknutí

Portál SecuStamp.com provozovaný firmou Software602 rozšiřuje rozsah služeb. Nabízí snadné převádění listin do právně platných elektronických dokumentů a začal poskytovat službu kontroly platnosti elektronických originálů podepsaných zaručenými podpisy i z jiných zemí EU. Pro nekomerční použití je služba k dispozici zdarma  

 

Pokud máte listinný originál dokumentu a potřebuje k němu také elektronickou kopii s právním účinkem, můžete nyní takovou kopii snadno vytvořit vlastními silami. V rámci portálu www.SecuStamp.com k tomu stačí dvě kliknutí.

Z papíru do „digitálu“ s právní jistotou

„Konverze dokumentů do elektronické podoby se zachováním právního účinku radikálně zjednodušuje každodenní obchodní úkony. Stačí připomenout třeba možnost poslat e-mailem plnou moc, potvrzení o akreditaci, živnostenský list nebo smlouvu. Nikoliv neověřený sken, ale skutečný elektronický dokument s právním účinkem,“ uvedl ředitel divize online služeb ve společnosti Software602 Pavel Durdil.
Služby vychází z novelizované verze zákona o spisové službě a archivnictví (499/2004Sb.) která umožňuje vytvářet z listin elektronické kopie s právním účinkem i „neurčeným původcům“, tedy občanům a podnikům. Pochopitelně při dodržení určitých podmínek, které zajistí, že bude možné jednoznačně určit osobu, která konverzi provedla. Proto musí uživatel vlastnit zaručený elektronický podpis.
Další novinkou na portálu www.secustamp.com je nástroj pro elektronické schvalování. Tento nástroj umožňuje připojit k jednomu dokumentu neomezený počet elektronických podpisů nebo naopak jedním kliknutím podepsat větší počet dokumentů. Zákazníci mohou tento nástroj (inteligentní formulář, k němuž jsou podepisované dokumenty připojeny jako příloha) snadno upravit podle grafického designu vlastní organizace.

Jsou dokumenty, které jste dostali z EU v pořádku?

Od května začal portál nově poskytovat službu kontroly platnosti elektronických originálů podepsaných zaručenými podpisy i z jiných zemí EU. Ke zjištění stavu dokumentu stačí dvě kliknutí. Ověřování v rámci portálu secustamp.com je nejsnadnější cestou jak ověřit platnost elektronického podpisu. Pro uživatele, který není počítačovým expertem a nevyzná se v legislativních detailech, představuje portál ¬nyní – vyjma konverze do listinné podoby na pobočce Czech POINTu - prakticky jedinou reálně dostupnou možnost, jak dokument zkontrolovat. Firmám a úřadům nabízí Software602 také automatizované ověřování dokumentů a možnost propojení se stávajícími informačními systémy.
Ověřování elektronických dokumentů podepsaných zaručenými podpisy vydanými certifikačními autoritami v ČR (eIdentity, I.CA, PostSignum) poskytuje portál www.secustamp.com již od prosince loňského roku. Nově je služba rozšířena o certifikační autority z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Belgie. Další státy EU budou postupně následovat. Schopnost posoudit stav elektronických dokumentů z jiných zemí EU je důležitá zejména pro ty, kdo si vyměňují dokumenty se zahraničními obchodními partnery a pro úřady. Podle novely zákona o elektronickém podpisu jsou totiž české úřady povinny přijímat elektronické dokumenty s elektronickými podpisy z jiných zemí EU.
Ředitel On-line divize ve společnosti Software602 Pavel Durdil uvedl: „Držíte-li v ruce papír, velmi snadno zkontrolujete, zda je tam správné razítko a podpis. S důvěryhodným elektronickým dokumentem je to podstatně složitější. Uživatel musí do svého počítače importovat kořenový certifikát té kvalifikované autority, která vydala podpis, a musí rovněž provést kontrolu vůči aktuální verzi seznamu zneplatněných certifikátů. I pro tři certifikační autority v ČR to je hodně složité, natož pokud dostáváte dokumenty ze zahraničí. Využití služby SecuStamp znamená, že neřešíte žádné technikálie. Prostě dokument vložíte do formuláře ve svém počítači a obratem se dozvíte, zda se na něj můžete spolehnout.“

Domov elektronických dokumentů

„Z portálu se stalo prostředí s nejúplnějšími službami pro práci s elektronickými originály dokumentů, a to nejen v rámci České republiky. Nadále platí důraz na to, aby uživatel nemusel ani jednou kliknout navíc a aby mohl bez jakéhokoliv zaškolování okamžitě využívat celý rozsah služeb,“ doplnil Pavel Durdil.
Portál a softwarový nástroj Software602 Print2PDF 9 vytvářejí jednotné prostředí, v němž lze velmi jednoduše provádět veškeré úkony potřebné pro vytváření elektronických originálů dokumentů, ověřování jejich pravosti a práci s nimi. Kromě již zmíněné kontroly dokumentů jde nástroje pro převod z různých formátů do PDF, snadné a jednoduché elektronické podepisování, pořizování časových razítek a jejich připojování k dokumentům apod. Široké veřejnosti je většina služeb k dispozici zdarma, a pro nekomerční použití jsou zdarma veškeré služby portálu. Stačí provést velmi jednoduchou registraci. Uživatel nemusí mít ani svůj zaručený elektronický podpis, některé služby jsou ovšem bez podpisu obtížně využitelné.
 

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 2790 článek mě zaujal 579
Zaujal Vás tento článek?
Ano