murr Schunk

Oblak, ze kterého nemají aerolinky radost

Podle dostupných informací bývá více či méně zpožděno v poslední době až 10 % všech letů, přitom možnost kompenzace využívá pouze 2 % zákazníků. Tuto situaci využila společnost ClaimCloud pro svůj podnikatelský projekt s cílem pomoci pasažérům zpožděných leteckých linek.

 

Projekt má pomoci pasažérům domoci se odškodnění, na něž mají nárok. A jak konstatuje Petr Tomeček, zakladatel firmy, vše bez náročné procedury, které obvykle podstatnou část z nich odradí.
Letecké společnosti v případě zpožděných, nebo dokonce úmyslně zrušených letů, zákazníky obdarují (podle Petra Tomečka však spíše odbudou) stravenkami na jídlo a s ostatními kompenzačními možnostmi, na které má zákazník ze zákona právo, je dále neseznámí. Legislativa EU však opravňuje všechny zákazníky leteckých společností (které sídlí v EU nebo ostatních aerolinií, jejichž let v EU začíná), jejichž přílet byl opožděn o tři a více hodin k finanční kompenzaci. Navzdory tomu, že se možnost odškodnění vztahuje na více jak 200 aerolinek, využívá ji díky malému povědomí jen nepatrné procento pasažérů.
Podmínkou kompenzace je zpoždění příletu o tři a více hodin z důvodů, které mohl dopravce ovlivnit. Podstatné je, že ji lze nárokovat až dva roky zpětně, přičemž zákazník může (v závislosti na konkrétním případu) získat sumu od 250 až do 600 eur. Výše finanční kompenzace se v zásadě pohybuje ve třech skupinách. Pro lety do vzdálenosti 1500 km, kde odškodnění činí až 250 eur, pro lety od 1500-3000 km (do výše 400 eur) a pro dálkové lety nad 3000 km (tam může kompenzace dosahovat až 600 eur).

Podmínky finanční kompenzace:
- letecká společnost má sídlo v EU (všechny lety), nebo zahraniční letecká společnost (mimo EU), jejíž let z EU odlétá
- zpoždění při příletu je delší než tři hodiny
- ke zpoždění letu došlo z důvodů, které mohla letecká společnost ovlivnit (zpoždění kvůli poruše letadla nebo preventivní technické revizi, zpoždění navazujícího letu)
- kompenzace se nevztahuje na podmínky označované obvykle pojišťovnami jako „zásah vyšší moci“ – např. zpoždění související se špatným počasím, politickou nestabilitou státu atp.)
Pasažér, který absolvoval zpožděný let odpovídající podmínkám pro nárokování zmíněné kompenzace, má v podstatě dvě možnosti, jak lze finanční kompenzaci získat: Buď si sám nastuduje související legislativu EU a kompletní podmínky leteckých společností, vytvoří formální žádost s danými parametry a následně vede sám vyjednávání, nebo může využít odbornou službu (jako je např. ClaimCloud), která se této problematice věnuje a potřebné náležitosti vyřeší za něj. Služba je procentuelně zpoplatněna pouze, ale pouze v případě, že společnost ClaimCloud vymůže pro klienta náležející kompenzaci za zpožděný přílet. V případě, že aerolinky z jakýchkoliv důvodů finanční kompenzaci zavrhnou, neplatí zákazník nic.
 

 
Publikováno: 29. 6. 2015 | Počet zobrazení: 2234 článek mě zaujal 455
Zaujal Vás tento článek?
Ano