Ceratizit SPS AMPER 2019 Schunk EuroBlech Murrelektronik

Výrobu strojů podporuje Byznys ERP

Podnikový informační systém Byznys ERP se rozhodla využívat společnost Alfa výroba jednoúčelových strojů, která se zabývá výrobou montážních poloautomatů a automatů. A co bylo prvotním impulzem pro toto rozhodnutí?

 

Hlavním impulsem nasadit nový podnikový informační systém ERP byla nedostatečná legislativní a vývojová podpora stávajícího řešení. Firma kladla na Byznys ERP vzhledem k charakteru činnosti vysoké nároky především v oblasti evidence, zpracování a vyhodnocení zakázek.
Ve firmě se uplatňuje striktní přístup k vazbě přijatých faktur na vystavené objednávky. Veškeré přijaté faktury jsou podmíněny existencí autorizované vystavené objednávky k dodavateli. Speciální kapitolou je objednávání na výrobní zakázky, které vychází z detailního rozpisu zakázky. Samotná výroba zakázky je ve zpracování objednatele zahájena až na základě přijaté objednávky. Tomu předchází poptávkové/nabídkové řízení, které Alfa potřebuje evidovat, přičemž speciálním požadavkem bylo verzování nabídek.
Dalším požadavkem bylo propojení ERP s výkresovými programy Solid Works a AutoCAD. Stěžejní bylo natahování materiálových soupisek do detailu zakázky – u rozsáhlejších projektů jde až o stovky dílů na jednu zakázku.
Vyhodnocování zakázek pak probíhá prostřednictvím sady datových pohledů a dynamických XLS sešitů z pohledu ekonomického, úkonového a stavu zakázek. Při vytváření nabídek se zohledňují zkušenosti z již realizovaných podobných zakázek. Z tohoto důvodu se zpětně eviduje nákladový rozpad zakázek až do úrovně jednotlivých provedených úkonů.
Výkazy činnosti byly napojeny na data průchodů z docházkového systému. Následně pracovníci musí čas strávený v práci vykázat na jednotlivé činnosti a zakázky, což slouží jako podklad pro odměňování a hodnocení. Zároveň jsou výkazy činnosti zdrojem dat pro plnění mzdových nákladů do ekonomické bilance zakázek.
 

 
Publikováno: 27. 4. 2015 | Počet zobrazení: 982 článek mě zaujal 177
Zaujal Vás tento článek?
Ano