murr Schunk

Výrobu strojů podporuje Byznys ERP

Podnikový informační systém Byznys ERP se rozhodla využívat společnost Alfa výroba jednoúčelových strojů, která se zabývá výrobou montážních poloautomatů a automatů. A co bylo prvotním impulzem pro toto rozhodnutí?

 

Hlavním impulsem nasadit nový podnikový informační systém ERP byla nedostatečná legislativní a vývojová podpora stávajícího řešení. Firma kladla na Byznys ERP vzhledem k charakteru činnosti vysoké nároky především v oblasti evidence, zpracování a vyhodnocení zakázek.
Ve firmě se uplatňuje striktní přístup k vazbě přijatých faktur na vystavené objednávky. Veškeré přijaté faktury jsou podmíněny existencí autorizované vystavené objednávky k dodavateli. Speciální kapitolou je objednávání na výrobní zakázky, které vychází z detailního rozpisu zakázky. Samotná výroba zakázky je ve zpracování objednatele zahájena až na základě přijaté objednávky. Tomu předchází poptávkové/nabídkové řízení, které Alfa potřebuje evidovat, přičemž speciálním požadavkem bylo verzování nabídek.
Dalším požadavkem bylo propojení ERP s výkresovými programy Solid Works a AutoCAD. Stěžejní bylo natahování materiálových soupisek do detailu zakázky – u rozsáhlejších projektů jde až o stovky dílů na jednu zakázku.
Vyhodnocování zakázek pak probíhá prostřednictvím sady datových pohledů a dynamických XLS sešitů z pohledu ekonomického, úkonového a stavu zakázek. Při vytváření nabídek se zohledňují zkušenosti z již realizovaných podobných zakázek. Z tohoto důvodu se zpětně eviduje nákladový rozpad zakázek až do úrovně jednotlivých provedených úkonů.
Výkazy činnosti byly napojeny na data průchodů z docházkového systému. Následně pracovníci musí čas strávený v práci vykázat na jednotlivé činnosti a zakázky, což slouží jako podklad pro odměňování a hodnocení. Zároveň jsou výkazy činnosti zdrojem dat pro plnění mzdových nákladů do ekonomické bilance zakázek.
 

 
Publikováno: 27. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2017 článek mě zaujal 451
Zaujal Vás tento článek?
Ano