murr Schunk

Software pomáhá s konstrukcí rozvaděčů

Nový nástroj Eplan Design Space Exchange (DSE) společnosti Eplan podporuje sdílení dat mechanické konstrukce a řídicí techniky v rozvaděči a jeho ovládacích prvků. Jde o doplňkový modul k systému Eplan Pro Panel Professional kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015, který je dostupný ve verzi Eplan Platform 2.4.  

 

„Bez rozvaděče nelze navrhnout montážní uspořádání přístrojů a bez montážního uspořádání přístrojů není možné navrhnout definitivní konstrukci rozvaděčové skříně. Toto dilema nyní řeší doplňující modul Design Space Exchange,“ vysvětluje Thomas Weichsel, Product Manager firmy Eplan. Většina rozvaděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení se vyrábí na zakázku a vestavění všech komponent řídicího systému do rozvaděče může být velmi náročné s ohledem na výslednou velikost konstrukce.

Respektuje požadavky
Nový nástroj Eplan DSE zjednodušuje projektantům návrh virtuálních modelů rozvaděčů a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. Je založen na plně parametrizovaném 3D geometrickém modelu mechanické konstrukce, který zohledňuje zvláštní požadavky na konstrukci montážního panelu nebo skříně rozvaděče. DSE má přístup k datům 3D modelu CAD skříně rozvaděče a zpřístupňuje je systému Eplan Platform jako základ pro návrh montážního uspořádání přístrojů v programu Eplan Pro Panel. 3D montážní uspořádání je vestavěno do navrženého prostoru a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce rozvaděče. Všechna elektrická zařízení, která mají být umístěna v rozvaděči, jsou virtuálně namontována s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace výrobců týkající se minimální vzdálenosti mezi přístroji.

Propojování ve virtuálním prototypu
Virtuální prototyp rozvaděče je mj. základem pro návrh virtuálního propojení ovládacích prvků a pro určení optimálních drah spojů s odpovídajícími délkami vodičů. Jakmile je virtuální montážní sestava přístrojů v rozvaděči hotova, program automaticky vygeneruje údaje o potřebných instalačních otvorech, závitech, montážních pozicích a výřezech pro následnou montáž pro integraci do 3D mechanického modelu. DSE potom interpretuje data a objekty na stránce programu Autodesk Inventor a vytvoří jednotný model produktu pro mechanickou konstrukci včetně všech komponent, otvorů a výřezů. Modul má dané jasné parametry a formu geometrických dat, takže mechanická konstrukce může zahrnovat i výrobní dokumentaci včetně výrobních postupů, rozpisek materiálu a výrobních výkresů. Zatímco mechanická konstrukce je základem pro výrobu skříně rozvaděče, elektrokonstruktéři si mohou zkompilovat kompletní projektovou dokumentaci finálního produktu, např. pro automatické označení svorek a kabelových svazků s potřebnými schématy, montážními sestavami, výrobními výkresy, rozpiskami, tabulkami použitých přístrojů, tabulkami propojení a daty. „Mezioborová synchronizace dat omezuje případné zdroje chyb, snižuje náklady na vývoj, šetří čas a přitom zvyšuje kvalitu konstrukčních prací,“ shrnuje Thomas Weichsel výhody DSE.
 

 
Publikováno: 27. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2157 článek mě zaujal 440
Zaujal Vás tento článek?
Ano