Rosler MURR2 Schunk

Nejúspornější vysokozdvižný vozík ve své třídě

S pojmem hybridní pohon se setkáváme stále častěji nejen u automobilů, ale už i na železnici či v lodní dopravě. U manipulační techniky se ale zatím o tak všední záležitost nejedná, i když před více jak 50 lety vynalezl a použil kombinaci dvou různých druhů pohonu u vysokozdvižných vozíků Hans Still, zakladatel stejnojmenné firmy STILL. Šlo o první dieselelektrický pohon na manipulační technice.    

 

Po několika desítkách let, v roce 2008, představila na veletrhu CeMAT hamburská společnost STILL mezi elektrickými vysokozdvižnými vozíky a vozíky se spalovacím motorem jediný vysokozdvižný vozík s hybridní technologií na světě, který využívá k pohonu spalovacího motoru a elektromotoru. Kromě spalovacího agregátu, který pohání alternátor, je součástí pohonu také inteligentní řídicí jednotka. Přenos sil probíhá výhradně bezdotykově magnetickou silou. Nedochází tak k žádnému tření – a k žádnému opotřebení, což v neposlední řadě snižuje náklady na palivo a na servis.

Jak funguje dieselelektrický pohon?
Elektrické vysokozdvižné vozíky a vozíky se spalovacím motorem se od sebe liší svým pohonem. První jmenované jsou poháněny čistě elektrickou energií a v druhém případě potřebují vozíky jako energii fosilní paliva ve formě nafty nebo plynu. U představeného vozíku, pod označením RX 70 Hybrid, byla základní myšlenka kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. Spalovací motor ovšem nepohání přímo vysokozdvižný vozík, ale generátor. Ten přeměňuje mechanickou energii na elektrickou a pomocí ní a jednoho nebo dvou elektromotorů (podle typu modelu) pohání vysokozdvižný vozík. U této technologie pohonu hrají samozřejmě roli ještě další prvky.

Výhody dvojího pohonu
Velkou výhodou je výjimečně efektivní pohon. Dieselový motor neslouží jako přímý pohon, ale společně s generátorem funguje jako určitý druh mobilní elektrárny, a proto může stále běžet při optimálních otáčkách. To zaručuje velmi dobré výsledky v oblasti výkonu, spotřeby a emisí. Kupříkladu vozík RX 70-25 (nosnost 2,5 t) je se spotřebou pouhých 2,5 litru paliva za motohodinu nejúspornějším vozíkem ve své třídě (měřeno podle směrnice VDI 2198). Další výhodou hybridního pohonu jsou jemně ovladatelné jízdní vlastnosti. Přenos síly je precizně řízen výkonovou elektronikou TCU (Truck Control Unit), což kromě jiného zajišťuje komfortní rozjezdy a zrychlování a umožňuje nastavení jízdních programů, které se přizpůsobí podmínkám nasazení a zvyklostem různých řidičů.

Energetické zásobníky
Vozík RX 70 Hybrid disponuje energetickými zásobníky (ultrakapacitory), které umožňují ukládat elektrickou energii. Jde o vysoce výkonné dvouvrstvé kondenzátory přijímající energií při brzdění, kdy se mechanická energie uvolňovaná při brzdění přeměňuje na elektrickou energii. Takto uložená energie se pak přes alternátor využívá k pohonu elektromotoru pojezdu. Pojítkem všech systémů vozíku je výkonová elektronika, která řídí i nabíjení a vybíjení těchto přídavných zásobníků energie, jejichž výhodou je, že dokážou rychle přijmout vysoké proudy a při akceleraci vozíku je zase rychle odevzdávat. Výsledkem jsou nižší hodnoty spotřeby a emisí škodlivin.

Hybridní technologie
V oblasti manipulační techniky je hybridní pohon STILL jedinečný, ale na výhody této technologie pohonu sází i jiné obory. Dlouhou tradici má kombinace dieselových motorů a elektromotorů v železniční dopravě. Tímto způsobem se pohání většina lokomotiv na světě. Stále častěji se tato technologie pohonu využívá i v autobusové městské hromadné dopravě nejen v zahraničí, ale už i u nás. Dalším tradičním oborem využívajícím tuto techniku pohonu je lodní doprava. Např. luxusní dopravní loď Queen Mary 2 je poháněna šesti elektrickými generátory, které jsou poháněny čtyřmi dieselovými motory a dvěma plynovými turbínami.
Hybridní technologie získala na zajímavosti nejen z ekologického, ale i z ekonomického hlediska. U vysokozdvižných vozíků RX 70 Hybrid bylo díky hybridní technice a v závislosti na způsobu nasazení docíleno výrazné snížení spotřeby a tím také nižší emise CO2. Při nasazení 1500 motohodin ročně se u RX 70 vyšší investice amortizuje za necelé dva roky. V hospodárnosti stanovil hybridní vozík nová měřítka a tím také v Total Cost of Ownership (TCO). Firma nabízí propočítání nákladů od pořízení, po celou dobu používání až do dalšího zhodnocení.
Kromě využití základní hybridní koncepce je u vozíku použit sériově vyráběný spalovací motor s optimalizovanou spotřebou. Místo motoru s výkonem 44 kW, který se používá u klasického vozíku se spalovacím motorem, stačí hybridnímu vozíku dieselový agregát o výkonu jen 36 kW – při stejném výkonu překládky. Pohyby pojezdu a zdvihu jsou řízeny inteligentně – s podporou elektricky regulovatelného hydraulického čerpadla, které čerpá olej podle potřeby a nedodává jej do systému permanentně. Navíc řízení pohonu pracuje s optimalizovanou jednotkou řízení, která počet otáček spalovacího motoru předvídavě upravuje na nejhospodárnější úroveň. Bylo tím docíleno tiššího provozu.
Tak, jako všechny modely společnosti STILL, disponuje i hybridní vozík RX 70 modulární konstrukcí, takže dle požadavku zákazníka lze splnit téměř jakákoliv zadání. K dispozici jsou nejen různé varianty motorů a různé nosnosti, ale také rozmanitá zvedací zařízení a výšky zdvihu, vybavení kabiny a elektrické příslušenství.
 

 
Publikováno: 27. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2044 článek mě zaujal 349
Zaujal Vás tento článek?
Ano