its murr Schunk

Poptávka po průmyslových robotech roste

Podle dat Mezinárodní robotické asociace IFR (International Federation of Robotics), má globální poptávka po průmyslových robotech rostoucí trend. V roce 2014 bylo podle IFR po celém světě instalováno více než 200 000 průmyslových robotů. To je o 15 % více než v roce 2013. Ještě výraznější pokrok v robotizaci lze sledovat v České republice a na Slovensku.  

 

Bez ohledu na svoji velikost sázejí výrobci, kteří si přejí snížit produkční náklady a zvýšit konkurenceschopnost, na automatizaci výrobního procesu. K tomuto účelu volí nová řešení, jako jsou i lehké, flexibilní a snadno ovladatelné roboty za dostupnou cenu. „Výhledy na růst robotizace ve světě jsou optimistické. Tento proces je urychlován, mimo jiné, požadavky na modernizaci výrobních závodů a růst efektivity výroby, rostoucím využitím robotů v malých a středně velkých firmách, snižováním výrobních nákladů i možností spolupráce lidí se stroji. Jedním z hlavních trendů v následujících letech bude především právě vývoj robotů spolupracujících s lidmi,“ říká Jesper Sonne Thimsen, Area Sales Manager pro střední a východní Evropu ve společnosti Universal Robots.

Menší, levnější a kooperativní
Ze statistik IFR, zejména podíváme-li se na jejich grafické zobrazení, vyplývá víceméně setrvalý stav v robotizaci až do roku 2008, poté zjevně nástupem globální finanční krize způsobený částečný pokles zájmu o roboty v roce 2009, ale poté už vývojová křivka, až na mírné zakolísání v roce 2012, stále stoupá. Co se stalo s roboty v inkriminované době?
Vysvětlením může být nástup investic do automatizace výroby, kterému nahrává i vývoj cen robotů, a nástup nové generace menších (a levnějších) univerzálních robotů – tedy nikoli jen systémů stejnojmenné dánské firmy, která má nicméně právě na tomto trendu významný podíl, ale obecně. A to včetně renomovaných výrobců velkých průmyslových robotů, kteří rovněž zachytili tento trend a zapojili se do něj svými produkty. Např. ABB představila svého robota Frida, na obdobných projektech pracují i Stäubli, Fanuc, či Kuka. Nespornou výhodou je, že některé tyto stroje, vybavené často vyspělými algoritmy umělé inteligence, jsou schopny už pracovat i bok po boku společně s lidmi v rámci jedné linky bez ochranných bariér a komplikovaných a náročných bezpečnostních systémů, nutných k zajištění bezpečnosti pracovníků u velkých průmyslových robotů. To tyto robotické systémy ještě dále zlevňuje, a činí je tak přístupnými většímu počtu uživatelů i z řad menších a středních firem, pro něž byly často tradiční průmyslové robotické projekty nákladově nedostupné.
Na význam těchto robotů schopných spolupráce s lidmi poukazuje rovněž nová studie, kterou vydala Americká Asociace robotického průmyslu RIA (Robotic Industries Association). V dokumentu nazvaném “Kolaborativní roboti”, v níž konstatuje sílící roli i nárůst robotů schopných přímé spolupráce s lidmi v oborech jako jsou např. letecký a kosmický průmysl, automobilový a plastikářský průmysl, elektronika či oblasti označované jako life sciences, neboli vědní obory zabývající se živými organismy.

Asie ve znamení robotů
Podle expertů z IFR porostou v letech 2015 až 2017 celosvětové prodeje průmyslových robotů meziročně o cca 12 %. Velké množství objednávek přijde především od automobilového průmyslu. Investice do průmyslových robotů porostou rovněž i v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, ve výrobě a zpracování plastů, při produkci potravin a nápojů, ve farmaceutickém průmyslu i v sektoru kovovýroby a strojírenství.
Nejvýznamnější růst zaznamenali dodavatelé robotů podle studie IFR na asijském kontinentu, kde statistiky vykazují až 21% vzestup, zejména na Tajwanu, v Číně, Jižní Koreji i většině ostatních jihoasijských zemí. Prodej robotů na americkém kontinentu se očekává za loňský rok vyšší o 11 %, přičemž hlavními „tahouny“ jsou Severní Amerika a Brazílie. Evropa ve srovnání s těmito regiony loni spíše stagnovala, ale i tam nacházejí roboti v průmyslu stále výraznější uplatnění, jak dokumentuje např. předchozí vývoj i v ČR a na Slovensku, kde podle dat IFR, vzrostl např. v roce 2013 prodej robotů v ČR o 29 % na 1337 jednotek. Tento nárůst je důsledkem rostoucích investic do robotů v automobilovém průmyslu, gumárenství a v odvětví výroby a zpracování plastů. Na Slovensku se ve zmíněném období prodalo 1313 jednotek robotů, v porovnání se 174 jednotkami v roce 2012. Téměř všechny dodané roboty byly instalovány v automobilovém průmyslu. Další růst prodeje robotů je v obou zemích očekáván i v období příštích let. IFR odhaduje, že během let 2015 - 2017 lze čekat v Evropě, obdobně jako na americkém kontinentu, každoroční zhruba 6% průměrný nárůst robotů a v asijsko-australské oblasti dokonce ještě o 10 % vyšší - doslova boom zažívá robotizace v Číně. Loni tam bylo instalováno na 50 000 jednotek a průměrný nárůst nejméně o 25 % by měl následovat i v příštích letech, kdy se očekává, že v roce 2017 by mohlo v Číně přibýt dalších 100 000 nových robotů, a jejich počet v zemi tak dosáhnout impozantního čísla 400 000 jednotek. Ke konci roku 2017 by tak počet průmyslových robotů instalovaných v továrnách po celém světě mohl dosáhnout až 2 milionů. Tyto prognózy samozřejmě mohou ještě ovlivnit různé faktory, jako např. geopolitická rizika, konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, a rostoucí napětí mezi Ruskem a Západem, rizika v eurozóně apod.

Nejvýznamnější „robotizátoři“: automobilky a elektroprůmysl
Pokud jde o segmenty, kde bude hrát nasazování robotů v příštích letech významnou roli, poukazují experti zvláště na oblast automotive, kde dochází v důsledku ostrého konkurenčního boje výrobců k neustálým inovacím a úsilí o maximální efektivitu a rychlost výroby a lze sledovat trend propojování robotů prostřednictvím cloudu k maximálnímu využití jejich funkcí. A zatímco každý výrobce robotů má obvykle vlastní programovací jazyk, je tendence prosadit řešení založená na otevřených standardech umožňujících jak efektivní spolupráci a přímou interakci robotů a lidí, tak kooperaci robotů mezi sebou.
Další, s automobilovým průmyslem rovněž úzce související, je oblast nových trhů, jako je např. elektromobilita a potřeba stacionárních zdrojů a zásobáren energie pro vyrovnávání volatilního přísunu energie z obnovitelných zdrojů v chytrých sítích (smart grids) - což jsou vysokokapacitní baterie. Jejich výroba je komplexnější, než u běžných baterií a vyžaduje vysokou přesnost a automatizaci - a tudíž roboty, takže bude pro jejich nasazení zřejmě dalším významným budoucím trhem.
 

 
Publikováno: 7. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2413 článek mě zaujal 347
Zaujal Vás tento článek?
Ano