murr Schunk

Ředitelé informatiky mají novou roli: odpovědnost za růst a inovace

Ředitelé IT (CIO, chief information officer) a jejich oddělení již nejsou vnímaní jen jako podpůrná složka, ale očekává se od nich, že s pomocí moderních technologií dokážou zajistit nové příjmy. Takový je závěr studie, která byla v regionu střední a východní Evropy provedena nezávislou analytickou a konzultační firmou IDC na objednávku společností Oracle a Intel ve 180 velkých podnicích střední a východní Evropy, v níž byli dotazováni ředitelé IT (CIO) a výkonní ředitelé (CEO).  

 

Po posledním zpomalení světové ekonomiky se řada podniků rozhodla pro přísnější kontrolu nákladů a ukončila projekty, které nepřinášely přímý zisk. Výsledky studie ukazují, že firmy z regionu střední a východní Evropy kladou současně s tímto trendem velký důraz na optimalizaci IT. V kombinaci se zrychlujícím se tempem technologického vývoje mění i základní roli ředitelů IT (CIO) a jejich oddělení: nejsou již vnímáni jako podpůrná část firmy, ale očekává se od nich, že budou stát v jádru inovací a obchodního růstu. IT oddělení mají stále napjaté rozpočty, ale očekává se od nich vylepšování a aktualizace technologické infrastruktury a současně i komplexnější přístup, který povede k transformaci IT v rámci celé firmy tak, aby technologie dokázaly držet krok s neustále se měnícími potřebami podnikání.
Od ředitelů IT se nyní očekává hlavně optimalizace procesů, snížení nákladů a vylepšení kvality poskytovaných služeb. Pomoci má přitom zavádění nových technologií, jako je cloud computing, mobilita, zpracování velkých objemů dat (big data) a moderní databázové platformy.
Z dalších závěrů průzkumu vyplývá např., že
- Ředitelé IT by měli být proaktivnější a iniciativněji vyvíjet nové služby pro koncové uživatele.
- IT oddělení mají za úkol vypořádat se s trendem sociálních médií a chytrých, propojených zařízení. Infrastruktura podnikového IT se musí vyrovnat s množstvím dat a novými způsoby práce s nimi.
- 38 % velkých firem v regionu střední a východní Evropy investuje do aplikací business intelligence a business analytics, aby našly nové obchodní příležitosti a vylepšily podnikové procesy.
- Pro 30 % CIO zúčastněných v průzkumu je velkou prioritou investice do mobilních technologií.
Cloudové technologie jsou vnímány jako klíčové pro udržení konkurenceschopnosti. Očekává se od nich rychlý vývoj a nasazování aplikací. Podniky již často příslušné technologie provozují: 32 % dotazovaných firem používá privátní nebo hybridní cloud, 16 % infrastrukturu nebo aplikace veřejných cloudů.
Průzkum také ukázal, že cloud umožňuje rychlejší spuštění i konfiguraci podnikových aplikací. Platí to i pro finanční systémy, HCM (řízení lidských zdrojů), SCM (řízení dodavatelských řetězců), CRM (řízení vztahů se zákazníky), systémy pro správu dokumentů a infrastrukturní projekty typu databází nebo úložných systémů.
„Ředitelé IT jsou pod tlakem, aby podniková infrastruktura umožnila přijetí chytrých a propojených zařízení. Starší IT infrastruktura ale nemusí zvládnout vyrovnat se s objemem a různorodostí dat, potřebných nyní pro úspěšné podnikání. Podnikové IT je třeba přizpůsobit a systémy založené na cloudu mohou v této transformaci sehrát klíčovou roli - umožňují lepší analytické aplikace, rychlejší vývoj produktů i nasazování nových technologií,” uvedl Mark Yates, ředitel výzkumu IDC.
„Cloud, mobilita, zpracování velkých objemů dat a moderní databázové platformy, to jsou hlavní faktory, které mohou podle ředitelů IT zvýšit agilitu podnikání. Infrastrukturu podnikového IT je třeba zjednodušit, snížit náklady na údržbu stávajících řešení a efektivněji zavádět inovace,“ konstatuje viceprezident Oracle pro střední a východní Evropu Michel Clement.

 

 
Publikováno: 1. 4. 2015 | Počet zobrazení: 1531 článek mě zaujal 333
Zaujal Vás tento článek?
Ano