murr Schunk

Novinky v řídicích systémech pro energetiku

V loňském roce se vývojové centrum firmy ZAT (dodavatel systémů řízení pro energetiku a průmysl) zaměřilo na řešení rychlých řídicích úloh na ŘS SandRA Z200 a na vývoj nových typů kompaktních řídicích stanic SandRA Z210. Novinky firma představila na tradičním zákaznickém dnu počátkem ledna v Plzni.

 

Systém SandRA (Safe and Reliable Automation), do jehož vývoje ZAT investuje desítky mil. Kč ročně, byl uveden na trh v roce 2011 jako nástupce předchozích řídicích systémů. Od té doby je nasazován v jaderných elektrárnách v ČR i na Slovensku a i v klasických elektrárnách, teplárnách a jiných technologických provozech kromě ČR a Slovenska, také v Polsku, na Islandu, na Kubě a v dalších zemích. Jde o moderní řídicí systém třídy DCS (Distributed Control Systém) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost. Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít jej, jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, plynové regulační stanice apod. „Systém se díky investicím do kvality výroby osvědčil do té míry, že na něj jako jediná firma na světě poskytujeme 10letou záruku,“ řekla Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.
 
Vlastní výzkum a vývoj i pro nestandardní zakázky
Jako jeden z mála aplikátorů průmyslových řídicích systémů ve střední Evropě má firma vlastní vývojově-výzkumné centrum, který v současnosti směřuje do prohlubování integrace nástrojů pro projektování, správu a údržbu systému a rozvoj diagnostických a simulačních nástrojů řídicího systému SandRA. Důležitým směrem je také vývoj hardware i software pro bezpečnostní aplikace kategorie SIL3 dle ČSN EN 61850 a kategorií A, B a C dle ČSN EN 61226 v jaderné energetice. Jak dodává Ivo Tichý, člen představenstva ZAT „díky vlastnímu výzkumu, vývoji a výrobě můžeme nabídnout i plnění speciálních požadavků, např. dopracování nestandardních komunikačních protokolů, napojení nestandardních technologických snímačů i speciální výpočetní funkce a také postupnou migraci řídicího systému.“
V loňském roce se vývojové centrum zaměřilo na řešení rychlých řídicích úloh na stanicích SandRA Z200 a na vývoj nových typů kompaktních řídicích stanic SandRA Z210. V oblasti jaderné energetiky byl vyvinutý prototyp regulátoru výkonu jaderného reaktoru typu VVER na platformě SandRA Z100. Inženýři ZAT vyvinuli automatizované testovací pracoviště k testování desek SandRA, které umožňuje automatické důsledné prověření všech garantovaných parametrů vyráběných desek, jejich kalibraci a justování. Automatizace testovacího procesu nejenže zvyšuje efektivitu testování, ale také eliminuje možnost vzniku chyb zapříčiněných lidským faktorem.

Hardware a software
Pro letošní rok firma představila novou výkonnější variantu procesorové desky pro řídicí systém Z200, což je otevřený modulární systém s velkým výkonem a rozsáhlými komunikačními schopnostmi pro klasickou energetiku a teplárenství. Díky paralelnímu zpracování dat má proti předchozímu typu čtyřikrát rychlejší přístup na IO desky. Je tak možné realizovat zpracování většího množství signálů a dosáhnout rychlejšího vykonávání regulačních úloh bez navýšení ceny hardware.  
Také v oblasti software se vývojářům povedlo zrychlit provádění některých regulačních algoritmů. Zavedením víceúrovňového časování řídicích úloh dosáhli zvýšení časové rezervy u časově kritických úloh z necelých 10 na 50 %. Zrychlení provádění regulačních algoritmů umožňuje použít řídicí systém Z200 i pro časově kritické a zároveň rozsáhlé řídicí úlohy, např. systém řízení a ochrany parní turbíny bez nutnosti použít výkonnější hardware.
 

 
Publikováno: 1. 4. 2015 | Počet zobrazení: 1522 článek mě zaujal 337
Zaujal Vás tento článek?
Ano