murr Schunk

Pojišťování průmyslových rizik

Mezi tzv. průmyslová rizika se řadí prakticky všechna rizika, která mohou vzniknout při podnikatelských aktivitách, např. majetkové škody z důvodu živelních pohrom, krádeží nebo vandalismu, rizika průmyslových a ekologických havárií, rizika vznikající v dopravě, rizika odpovědnostní (podniku i jednotlivců), stavebně-montážní, rizika výpadku tržeb z důvodu vynuceného přerušení výroby a další. I když pojištění proti nim má sjednána většina zejména velkých a středních firem, ne všechny jej mají nastaveno optimálně.  

 

Pojištění průmyslových rizik je svébytnou a specifickou oblastí pojištění. Nabízejí jej (nebo přinejmenším jejich podstatné části) prakticky všechny velké pojišťovací společnosti. Některé se snaží zvýšit atraktivitu své nabídky něčím navíc, jako např. pojišťovna Generali, která má ve svém portfoliu i tzv. rizikové inženýrství. To umožňuje postihnout aktuální úroveň jednotlivých nebezpečí, ale pomáhá jim také předcházet - zlepšit řízení rizika, takže je sníženo nebezpečí vzniku nepředvídatelných událostí a zároveň se minimalizují ekonomické dopady pro případ, že k takové události dojde. Odborníci říkají, že pojistit je možné jen asi 15 % průmyslových rizik. Pojištění velkých průmyslových celků ve strojírenství, energetice, chemii, petrochemii, textilním průmyslu a dalších odvětvích průmyslové výroby a obchodu má odlišné požadavky na strukturu pojištění a vyžaduje i odlišný přístup při upisování rizika, jeho řízení a v neposlední řadě i při likvidaci v mnoha případech rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví, roste např. význam pojištění environmentálních rizik proti finančním ztrátám v důsledku škody na životním prostředí. Pojišťováním tohoto typu se zabývají spíše specializované firmy, jako jsou např. makléřské společnosti Respect, nebo Petrisk International působící v sektoru pojištění velkých průmyslových a komerčních rizik.
Pojištění má svou nákladovou i příjmovou stránku a není snadné se kvalifikovaně rozhodnout tak, aby byla vyvážena pojistná rizika i náklady na pojistné. Pojistné programy v oboru pojištění průmyslových rizik se koncipují individuálně. Struktura podnikání, rozdílné systémy výroby a obchodu vytvářejí různé struktury rizik a různé expozice k jejich naplnění, rozdílné jsou i možné rozsahy přímých škod a následných ztrát při naplnění rizik. Každý podnik si proto musí sám rozhodnout, která rizika by si měl pojistit a která dokáže zvládnout vlastními silami. Např. velké firmy ve vyspělých zemích pojišťují jen taková rizika, která pro ně představují existenční ohrožení (živelné pohromy, průmyslové havárie, nepředvídatelné katastrofy apod.), zatímco u nás si podniky zpravidla platí pojištění, ale většina chce minimalizovat spoluúčast a mít pojištěna všechna rizika i za cenu vyšších nákladů na pojištění. Ty však mohou být výrazně vyšší než přínosy, které pojištění skýtá v podobě pojistného plnění. /ej/

 

 
Publikováno: 1. 4. 2015 | Počet zobrazení: 1495 článek mě zaujal 329
Zaujal Vás tento článek?
Ano