Schunk

Hydraulické upínače nástrojů s celou řadu možností

Co se týče přesného obrábění, jsou řešení hydraulického upínání již dlouhou dobu špičkou v tomto oboru. Žádný jiný systém nekombinuje vzájemně tak perfektně přesnost, tlumení vibrací, minimalizování přípravných časů a flexibilitu jako hydraulické upínače. 

 

Uživatelé profitují z vysoce přesných výsledků, dlouhých životností nástrojů, brilantních povrchů a rychlé výměny nástrojů bez přídavných zařízení. Během posledních let pronikl tento systém upínání nástrojů do mnoha odvětví.
Při pohledu zpět do historie vysoce precizního upínání nástrojů je rozšíření technologie hydraulického upínání velmi důležité. U této upínací techniky se upnutí generuje stlačením hydraulického média upínacím pístem do expanzní komory. Nárůst tlaku v expanzní komoře způsobuje, že základní tělo, které je propojené s rozpínacím pouzdrem, má definované vyboulení a tím tlačí na povrch stopky. Ke zvýšení bezpečnosti procesu jsou nečistoty na drážkách vyfrézovaných na upínacích plochách - oleje, tuky a zbytková maziva svedené z nástrojové stopky a tím zůstávají upínací plochy suché.

Záruka vysoké přesnosti a brilantních povrchů
Vzhledem ke své vysoké přesnosti začala vyvíjející se hydraulická upínací technika nahrazovat tenkrát ještě stále často využívaný mechanický upínací systém ze 70. let minulého století, především jako speciální řešení pro specifické požadavky zákazníků. Základní kámen vývoje standardizovaných přesných upínačů nástrojů byl položen v polovině 80. let minulého století, kdy kompetentní lídr v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů - firma SCHUNK představila na trhu standardizovaný hydraulický upínač nástrojů. V té době využívalo jen málo zákazníků možnosti, které tyto velmi přesné upínače nástrojů nabízely. Situace se změnila zavedením duté kuželové stopky (HSK) začátkem 90. let. Nyní bylo k dispozici rozhraní stroje, které bylo přesnější než doposud všechna zavedená řešení upínání nástrojů. Současně s tím vzrostl počet efektivních strojů a velmi kvalitních nástrojů. Studie nezávislých organizací potvrdily, že při lepší obvodové házivosti je dosaženo podstatně delší životnosti nástroje. Na základě tohoto zjištění začali pracovat výrobci upínačů nástrojů na zlepšení obvodové házivosti, až nakonec firma SCHUNK uvedla na trh standardizovaný hydraulický upínač nástrojů, u kterého je dosažena přesnost obvodové házivosti při upnutí 0,003 mm, měřeno při délce upnutí 2,5násobku délky hřídele (2,5 x D) – hodnota, které nebylo nikdy předtím dosaženo.
Zkoušky různých hydraulických upínačů dokazují, že přesná obvodová házivost zůstává zachována v plném rozsahu i po více než tisícinásobném upnutí.
Olejem naplněná expanzní komora a roztažné pouzdro, které při obrábění tlumí veškeré vibrace, absorbuje lokální maximální zatížení a tím je zajištěna stabilizace nástroje při obrábění. Kombinací přesnosti obvodové házivosti a tlumení vibrací je zamezeno poškození břitu nástroje, prodloužena životnost nástroje a zabráněno tzv. „stopám po vibracích nástroje“ na povrchu obrobku. Navíc jednotný profil zatížení zajišťuje prodloužení životnosti vřetena a ložiska vřetena.
Hydraulické upínače pracují bez dalších přídavných a drahých zařízení, což je zajímavé především pro menší a střední provozy z pohledu hospodárnosti. Pro výměnu nástroje, která proběhne během pár sekund, se používá imbusový klíč. Vzhledem k rostoucím energetickým a personálním nákladům je kladen stále větší důraz na technologii efektivního obrábění. Nákladově a energeticky úsporné upínací zařízení šetří čas, nepotřebuje el. proud a může energeticky zcela samostatně pracovat přímo ve stroji. Navíc je zajištěno, že při každém upnutí budou přenášené stejné krouticí momenty, což je značná výhoda oproti kleštinovým upínačům, u kterých je přenášený krouticí moment v závislosti od nastavení kleštiny a od operací během upínacího cyklu.
Již více než 35 let je specialista na upínací a uchopovací techniku, firma SCHUNK se sídlem v Lauffenu nad Neckarem, se svým širokým spektrem standardních produktů a rozmanitými speciálními řešeními celosvětově v popředí mezi výrobci hydraulické upínací techniky. Všechny hydraulické upínače SCHUNK jsou vyráběny v sídle firmy. Řadu let vyvíjí tato rodinná firma hydraulickou upínací techniku a rozšiřuje svůj standardní program. Dnes lze každou běžně používanou stopku nástroje přesně upnout do hydraulického nástrojového držáku firmy SCHUNK. Kromě nastavení axiální délky je zde možnost upevnit nástroj radiálně, tedy zboku, což je přednost především u vícevřetenových strojů. 

Přesný silák
Nedávno začalo přitahovat pozornost silové TENDO E compact. Tato novinka je odpovědí na zvyšující se nároky v objemovém obrábění, které nemohou být splněny ER-kleštinami, tepelnými upínači, držáky Weldon a technicky nižšími hydraulickými upínači nástrojů. Tímto silákem firma SCHUNK úspěšně přenesla speciální vlastnosti hydraulických upínačů v poměru 1:1 k objemovému obrábění. Suché upínání se vyznačuje vysoce standardizovaným a zvláště cenově zajímavým přesným upnutím při Ø 20 mm s krouticím momentem 900 Nm. Při Ø 32 mm může silák přenášet krouticí moment 2000 Nm, to je o 60 % víc než  běžný hydraulický upínač. S trvalou přesnou obvodovou házivostí < 0,003 mm při upínací délce 2,5 x D a vyvážení na HSK od G 2,5 při 25 000 min-1 pasuje TENDO E compact do osvědčeného programu hydraulického upínání firmy SCHUNK.
TENDO E compact je k dispozici v rozhraních HSK-A63, HSK-A100, SK40, SK50, JIS-BT30, JIS-BT40 i JIS-BT50.

Specialisté pro úzké prostory a pro soustružené části
Zvláště flexibilně osaditelná do délky 200 mm jsou prodloužení upínačů nástrojů
TENDO SVL. Nezávisle na stopce rozhraní se přemění téměř každý přesný upínač nástrojů ve velmi flexibilního specialistu pro úzké prostory. Přesná obvodová házivost, výborné tlumení vibrací a možnost vnitřního přívodu chladicí kapaliny zajišťují vynikající výsledky obrábění a dlouhou životnost nástroje. Tak, jak je tomu běžně u hydraulických upínačů nástrojů, trvá i u prodloužení výměna nástroje pár sekund za pomocí imbusového klíče. Jelikož je upínací šroub umístěn radiálně, je výměna zvláště pohodlná a v případě potřeby ji lze provést ihned ve stroji. Pomocí redukčního pouzdra lze upínací průměr hydraulického prodloužení nastavit až na 3 mm. Vysoký krouticí moment zajišťuje při vrtání, tření, ale i při konečném frézování pevné držení nástroje.
Další zástupce řady je TENDOturn, upínání, které bylo vyvinuto speciálně pro soustružené části a nabízí všechny výhody hydraulického upínání. Lze jej kombinovat se všemi dostupnými rozhraními a revolverovými zásobníky. Na krátké TENDO ES se nástroje upínají přímo na kužel. Vzhledem k tomu je stopka nástroje umístěna na vřetenu. S délkou L1 od 24,6 mm je tento hydraulický upínač extrémně krátký. To má za důsledek vysoké přídržné síly k přenosu vysokých krouticích momentů a spoustu ušetřeného místa v prostoru stroje.
 

 
Publikováno: 1. 4. 2015 | Počet zobrazení: 2174 článek mě zaujal 362
Zaujal Vás tento článek?
Ano