Schunk

Nový univerzální nástrojový upínač s vysokou přesností

Výrobci vysoce přesných dílů (letecký průmysl, výroba dopravní techniky, formy pro lisování a odlévání, všeobecné strojírenství a mnoho dalších oborů) vedou neustálý boj mezi časovým tlakem odběratelů a požadavkem vyrábět přesné díly s velmi úzkými tolerancemi. 

 

Mezi takové díly patří vysoce přesný jednotný upínač nástrojů pro frézování, vrtání, vystružování nebo řezání závitů od firmy Widia. Nová platforma zvyšuje efektivitu obrábění upínáním téměř bez obvodového házení. Tento univerzální, vysoce přesný upínač pro různé druhy obrábění disponuje tolerancí obvodového házení na délce 3D jen 0,003 mm (0,000 1").
V leteckém průmyslu, při výrobě forem pro lisování a odlévání a v mnoha dalších oborech průmyslu se lze často setkat s vysoce odolnými materiály, které se špatně obrábějí a pro větší posuvy vyžadují velké momenty a síly. Při působení extrémních sil však výrazně roste riziko, že se fréza při obrábění uvolní z upínače. Zvláště to platí pro upínače s velmi přesným upínáním a zaručenou souosostí vřetene a nástroje, jako jsou např. tepelné upínače. Ty pracují s upínáním třecí silou, ale pro hrubovací operace je tato síla mnohdy nedostatečná.
Vyvinutý univerzální přesný upínač je vybaven ochranou proti vytažení nástroje Safe-Lock od firmy Haimer. Ve stopce frézy jsou vytvořeny šroubovicové drážky, do nichž zapadá kolíkový unašeč upínacího pouzdra, a brání tak otáčení nástroje v pouzdru stejně, jako vytažení nástroje z pouzdra, a to i v extrémních podmínkách obrábění. Šroubovicová drážka Safe-Lock umožňuje nastavit délku nástroje, tzn., že nástroj může být ustavován a kalibrován obvyklým způsobem.
Univerzální upínač umožňuje výrazně zvýšit produktivitu výroby strojní dílny. Pro zlepšení výkonnosti výrobních operací a celkovou přesnost vyráběných dílů přivítají zejména tyto vlastnosti nového upínače:
- větší univerzálnost – možnost dále používat standardní kleštiny ER s možností upgradu na přesné kleštiny,
- silnější stěna pouzdra a vnější rozměry pro větší tuhost, menší vibrace u dlouhých vřeten a prodloužení životnosti nástroje,
- unikátní přesné kleštiny (6 až 20 mm nebo 0,24" až 0,79") s výborným přívodem chladicí kapaliny pro prodloužení životnosti nástroje,
- lepší a opakovatelné vyvážení, které přispívá k vyšší přesnosti.
 

 
Publikováno: 1. 4. 2015 | Počet zobrazení: 1285 článek mě zaujal 309
Zaujal Vás tento článek?
Ano