Schunk

Inovativní proces, jako reakce na požadavky uživatelů řezných nástrojů

Ti, kterým se poštěstilo navštívit výrobní závod ISCAR Ltd. v Izraeli, měli možnost vidět napsané nad budovou a i častokrát slyšet heslo, kterým firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Při detailnějším sledování produktů firmy, nelze jinak, než souhlasit. Podívejme se postupně na některé produktové řady, jak se jejich charakter skutečně neustále vyvíjí. 

 

Jedním z produktů mnoha tváří a modifikací je nenápadný systém PENTACUT, který byl původně vyvinutý jen pro radiální zapichovací a upichovací operace. V současné době lze tuto produktovou řadu používat i pro operace čelního zapichování a závitování. Aplikační rozsah z původních 12 mm průměru se rozšířil až na 30 mm. Vyrábějí se přímé i kolmé integrální držáky, planžety a držáky i pro vysokotlaké chlazení. Pětibřité destičky se vyrábějí v širokém rozsahu utvařečů a jakostí karbidů. Z původního nástroje pro zapichování se postupem doby stal nástroj použitelný i pro kombinované axiálně radiální soustružení.

Tři různé typorozměry
Pětibřité hvězdicové destičky PENTA se nyní vyrábějí již ve třech rozměrech. Rozměr je charakterizován velikostí opsané kružnice přes břity destičky. Rozlišují se destičky Penta 24, Penta 34 a Penta 40. První dva typy jsou upínány v držáku šroubem procházejícím středovým otvorem. Jsou určeny pro upichování maximálních průměrů 12 a 20 mm. PENTA 40 je upínána speciální upínkou za středový otvor a je určena pro úpichy až do 40 mm.

PENTAIQGRIP má inovovaný způsob uložení destičky v lůžku s rybinovitým vedením a lepší čelní kontakt. Nástroj se tak stává ještě o něco tužší, lépe snáší boční řezné síly a umožňuje použití vyšších řezných parametrů při soustružení do boku.
Tyto nové vlastnosti přinášejí zvýšení rovinnosti a drsnosti
upichované plochy. Systém upnutí destičky je snadný, pevný
a umožňuje velmi rychlou výměnu břitů přímo na stroji. 
Jde o nejvýkonnější 5břitou destičku pro přesné
upichování, zapichování i soustružení do boku.
PENTAIQGRIP - pěkné video systému upnutí destičky lze najít na:
www.youtube.com/watch?v=k40_vuwfwnk a ukázku obrábění na:
www.youtube.com/watch?v=GvZmXQuSbDM

 

 

Různé typy utvařečů (C, J, P, PB)
Pro různé druhy obráběných materiálů a aplikací se zatím nabízejí k využití čtyři druhy utvařečů.
Utvařeč typu „C“ se doporučuje jako první volba při zapichování a upichování tvrdších materiálů a u těžších aplikací. Utvařeč má pozitivní úhel čela, negativní fazetku a zpevněná boční žebra pro vyšší pevnost. Destičky s tímto utvařečem se dodávají v přímém provedení nebo s plným rádiusem pro zapichování a pro upichování také ve verzi pravé i levé šikmé řezné hrany. Jakost karbidu je PVD IC 908. Standardně v šířkách 1,5 - 3,18 mm.
Utvařeč typu „J“ má ostrou řeznou hranu a pozitivní geometrii a doporučuje se pro přesné zapichování, upichování měkkých materiálů. Díly vykazují minimální otřep. Destičky s tímto utvařečem se dodávají v přímém provedení nebo s plným rádiusem pro zapichování a pro upichování také ve verzi pravé i levé šikmé řezné hrany pod úhlem 6 a 15 stupňů. Jakost karbidu je PVD IC 908. Standardně v šířkách 1,5 - 3,18 mm.
Utvařeč typu „P“ má ostrou řeznou hranu a pozitivní geometrii plochého čela. Doporučuje se pro přesné zapichování, upichování měkkých dílů a tenkostěnných minisoučástí. Vykazuje nízké řezné tlaky a dokonale ploché dno zápichu. Destičky s tímto utvařečem se dodávají v přímém provedení nebo také ve verzi pravé i levé šikmé řezné hrany pod úhlem 6 a 15 stupňů. Jakost karbidu je PVD IC 1008. Standardně v šířkách 1,0, 1,5, a 2,0 mm.

Utvařeč typu „PB“ je konstruován pro upichování ložiskových ocelí a všeobecně houževnatých materiálů. Jde o modifikaci utvařeče typu „C“ s pozitivním úhlem čela neutrálními boky a honovanou řeznou hranou. Destičky se dodávají v šířkách od 1,5 do 3,0 mm v jakosti karbidu PVD IC 908. Doporučené posuvy 0,03 - 0,1 mm/ot.

PENTA 24 destičky – pro výrobu závitů 60º (ISO) a 55º (Withwort)….
Dalším využitím systému PENTA je také výroba závitů. PENTA 24 je dodávána s plným profilem pro tyto normy závitů: ISO, UN, Whitworth, BSPT a NPT. S částečným profilem pak pro 60º (metrické) a 55º (Withwort) závity. Video najdete na: http://youtu.be/COFcPiS1PcI

PENTACUT 34 rozšířená o další konfiguraci adaptérů
Zpevněné adaptéry (přípona RE) PCADR/L 34N-RE lze upínat na širokou řadu držáků: GHAR/L-8; GHAPR/L-8; C#-GHAD-8; C#-GHAPR/L-8; IM-GHAD-8 a IM-GHAPR/L-8. Jsou určeny pro destičky PENTA 34 v šířkách1,5 až 4,0 mm.
Nové adaptéry se vyznačují větší tuhostí, životnosti a rovinnosti obrobené plochy než stávající PCADR/L 34N adaptéry. Jsou určeny především pro širší typy destiček a pro práce s přerušovaným řezem.
Adaptér PCADR/L 34N-RE s držákem GHAR

 

PENTA 34F RS/LS pro čelní zapichování podél průměru
Pro čelní zápichy a soustružení podél průměru osazení je určen další typ destičky PENTA 34F dodávaný v provedení pravém RS a levém LS. Šířka destiček od 2,39 do 4,00 mm. Minimální průměr podél kterého lze soustružit má hodnotu 22 mm. Hodnota T je 5 mm.
Pro běžné čelní soustružení jsou pak určeny destičky PENTA 34F-R/L do držáků PCHPR/L bez 3 stupňového náklonu destičky v lůžku.

Názornou animaci najdete na: http://youtu.be/PL6WAJVMJ0A

PENTA 24 kolmé držáky
Pro využití na strojích s revolverovou hlavou a tam kde lze s výhodou tohoto držáku použít v nožové hlavě s držákem orientovaným v podélné ose vřetena, jsou určeny kolmé držáky PCHPR/L 16-24, PCHPR/L 20-24, PCHPR/L 25-24.  

PENTA 24N…RS/LS a PCHRS/LS pro zapichování podél čela                
Pro operace zapichování podél čela lze s výhodou používat destičky PENTA 24N…RS/LS a PCHRS/LS. Destičky se vyrábějí v šířkách 0,8 - 4,8 mm s maximální hloubkou zápichu do 6,5 mm. Úhel odklonu osy destičky od podélné osy jsou 3 stupně. Průřezy nožových držáků jsou kvadrátů 12 - 25 mm. Destičky v jakosti PVD IC 908.

Nožové držáky PENTA pro vysokotlaké chlazení
V případě, že mátu tu čest zápolit s některým z materiálů, které vyvíjejí vysoké teploty na břitu a velmi těžko láme třísku, pak může být držák PCHR/L s přídomkem JHP (Jet High Pressure) řešením. Držáky jsou uzpůsobeny pro vnitřní přívod chlazení s vysokým tlakem (až do 340 barů). V takovém případě se tříska zlomí, i když nechce. Tlakem kapaliny ji prostě přinutíte.  

Zda je tento vývoj sortimentu jinak jistě povedeného systému PENTA konečný anebo se dočkáme dalších variant, jistě ukáže čas. Je opravdu dost pravděpodobné, že konstruktéři ISCAR Ltd. neřekli ještě poslední slovo.
Přišla doba, když už není čas na to, zkoušet levné napodobeniny. Zapomeňte na kompromisy a vybavte se originálními nástroji od světového výrobce ISCAR. Na www.iscar.cz najdete svého regionálního obchodního zástupce. Zkuste výkon originálu.
 

 
Publikováno: 30. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1685 článek mě zaujal 324
Zaujal Vás tento článek?
Ano