OnRobot Schunk

Modernizace vysokotlakého zkušebního agregátu HA63 pro napínací zařízení

Na konci roku 2014 dokončila firma SEALL s.r.o. ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. modernizaci čtyř zkušebních agregátů sloužících pro kontrolu napjatosti ocelových lan v betonových ochranných obálkách (kontejnmentech) reaktorových hal na JE Temelín. 

 

Válcovou část železobetonových kontejnmentů svírá 96 předepnutých ocelových kabelů dlouhých 175 – 180 m, kopulové kabely měří přibližně 85 – 90 m. Každý předpínací kabel je tvořen svazkem 478 ks vysoce legovaných patentovaných ocelových drátů o Ø 5 mm. Všechny předpínací kabely byly předepnuty během výstavby jednotlivých bloků na sílu 10 MN (1000 tun). Pravidelná údržba - kontrola síly v předpínacích kabelech - se provádí v čase plánovaných odstávek na obou temelínských blocích. Nové kabely jsou předpínány pomocí vysokotlakého hydraulického lisu, tzv. napínací pistole. Její pevnostní oporou je zabudovaná roznášecí ocelová deska, která je součástí stavebního betonového kompletu. Napínací pistole je ovládána přes vysokotlaké hadice z modernizovaného zkušebního hydraulického agregátu. Tyto zkoušky, které provádí tým odborníků z ÚJV Řež a.s., probíhají každý rok a vlastní měření trvá nepřetržitě několik dní. Staré agregáty se během zkoušek přehřívaly, tlakové ventily pro nastavení jednotlivých tlakových úrovní byly ovládané pouze mechanicky a bylo velmi obtížné během procesu měření dodržet předepsané parametry tlaku a tedy předepsané síly. Původní agregáty byly z roku 1991 a jednotlivé funkční prvky vykazovaly také zvýšené netěsnosti. Modernizace agregátů, kterou prováděla firma SEALL, spočívala zejména v doplnění agregátu elektricky - proporcionálně řízeným tlakovým ventilem, v osazení agregátu analogovými snímači tlaku v jednotlivých tlakových větvích, dále pak v doplnění agregátu chladičem olej - vzduch, v přetěsnění funkčních dílů, ve výměně všech vysokotlakých hadic a v jednom případě byla nutná výměna poškozeného dvoustupňového hydrogenerátoru za nový. S touto výměnou souvisela i mechanická úprava stávající hřídelové spojky a výroba mezipříruby nosiče nového hydrogenerátoru.
Modernizace elektrické výbavy agregátu, vlastní elektrické zařízení pro ovládání hydraulického systému včetně zpětného vyhodnocení výstupních signálů snímačů a know-how řízení tlakových zkoušek vyvinul tým odborníků z divize 2300 ÚJV Řež, který při modernizaci všech čtyř hydraulických zkušebních agregátů s firmou SEALL velmi úzce spolupracoval.
Hydraulický systém agregátu je tvořen dvěma okruhy. Nízkotlakým zdrojem je zubový hydrogenerátor se jmenovitým průtokem 18 l/min, maximální tlak v tomto okruhu je 160 barů. Vysokotlakým zdrojem je radiální pístový hydrogenerátor se jmenovitým průtokem 6 l/min, maximální tlak v tomto okruhu je 350 barů. Výstupy A, B z nízkotlakého okruhu jsou osazeny tlakovými snímači PARKER- SCP01 s rozsahem 250 a 160 barů, výstupy A, B z vysokotlakého okruhu jsou osazeny tlakovými snímači PARKER-SCP01 s rozsahem 400 a 250 barů, výstupní signály ze snímačů jsou proudové v rozsahu 4-20 mA. Oba okruhy lze přes elektromagnetický rozvaděč a jednosměrný ventil spojit. To se využívá při požadavku rychlého přesouvání pístů napínací pistole bez zatížení. Napínací pistoli tvoří mohutná ocelová konstrukce čtyř paralelně propojených dvoučinných hydraulických válců speciální konstrukce s průměry pístů 250/200/80 mm a zdvihem 650 mm.
Když je vysokotlaký okruh v režimu řízené zkoušky, nízkotlaký okruh se využívá k pomocným pohybům napínacího zařízení. Pro elektrické řízení tlaku byl zvolen osvědčený proporcionální ventil od výrobce PARKER, typ RE06M35W2V1KW s cívkou 12VDC, který je ovládán přes elektronickou řídicí kartu PCD00A-400 pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Vstupní řídicí signál 0-10 VDC je na kartu přiváděn z řídicího systému, jehož základ tvoří programovatelný kontroler typové řady cRIO-90xx od firmy National Instruments, který ve spolupráci s řídicím počítačem má pod „palcem“ celý průběh kontroly předpínací síly nebo předpnutí nového kabelu. Karta PCD00A-400 mění řídicí signál 0-10 VDC na příslušné elektrické pulzy vysoké frekvence posílané na cívku tlakového ventilu. Takto přivedenému množství energie na cívku ventilu pak odpovídá síla cívky a tedy následně tlak oleje v tlakové větvi. Hodnotě tlaku odpovídá tahová síla napínací pistole. Odpadní olej z obou okruhů je sveden přes filtr oleje a přes chladič olej-vzduch (PARKER-OLAER) zpět do nádrže. Ventilátor chladiče se spouští v závislosti na teplotě oleje v nádrži. Pomocí softwaru ProPxD lze přizpůsobit konečné zpracování řídicího signálu na kartě PCD00A-400 tak, aby činnost ventilu vykazovala optimální parametry.
Společným úsilím specialistů firmy SEALL s.r.o. s odborníky z ÚJV Řež, a.s. tak bylo významně modernizováno starší zařízení, které získalo lepší vlastnosti, vyšší užitnou hodnotu a rozšířilo tak možnosti dalšího využití v ÚJV Řež, a.s., člena Skupiny ČEZ.
Ing. Petr Vorlíček, SEALL s.r.o.
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1277 článek mě zaujal 234
Zaujal Vás tento článek?
Ano