KLEENTEK zabezpečuje čisté hydraulické oleje

„U hydraulického lisu máme opakovaně problémy s proporcionálními ventily. Stroj je čtyři roky v provozu, je tedy dlouho po záruce. Objednali jsme jeho opravu, pracovník specializovaného servisu nás informoval, že máme znečištěný olej a musíme ho vyměnit. Výměnu jsme provedli a po cca 2 měsících provozu se začaly problémy s ventily znovu opakovat. Problematické ventily jsme vyměnili a odeslali do odborného servisu. Vrátily se nám s atestem, že vše je v pořádku, nebyla nalezena žádná závada. Výměna 6400 litrů oleje ISO VG 46 byla finančně a časově náročná. Problémy s ventily se přesto nepodařilo odstranit. Ztráty ve výrobě jsou značně vysoké, protože stroj pracuje v třísměnném provozu.“  

 

Z popsané situace vyplývá, že provozovatel stroje je dlouhodobě ve svízelné situaci. Akceptoval doporučení odborníků, olejová náplň byla vyměněna. Současně byly preventivně vyměněné i originální filtry. Dále byla oslovena servisní firma, která nainstalovala off-line (obtokovou) jemnou filtraci. Po doporučené době filtrace servisní firma provedla rozbor oleje, který deklaroval jeho vysokou čistotu NAS 5 a ISO 14/12/9.
Provozovatel splnil veškerá doporučení, která přinesla zvýšené náklady, ale byl spokojený, protože učinil maximum možného.
Po cca 2 měsících provozu se začaly pomalu a postupně projevovat problémy proporcionálních ventilů. Jak je to možné? Vždyť veškeré provedené práce byly pečlivě kontrolovány.

Vždy je nutné soustředit se na problém stroje ve vazbě na dva základní faktory:
•    znečištění/kontaminaci oleje a
•    celkovou kondici oleje.
Aby byl olej schopný pracovat, protože je multifunkční kapalinou, musí být v plné kondici vyjádřené fyzikálně chemickými vlastnostmi. Provozními vlivy se mění, bohužel vždy k horšímu. Znečištění také vždy olej negativně ovlivňuje. Když jsou tyto dva faktory nepříznivé, u strojů se projevují typické poruchy, např. chybová hlášení, přilepování, zasekávání prvků, nedojíždění, zpomalené cyklování, zvýšená provozní teplota atd. To vše má zásadní vliv na kvalitu výroby, na zvýšené náklady a snížený zisk. Potvrzené výsledky mnohaletého podrobného sledování a analyzování strojních technologií sdělují, že až za 98 % všech negativních projevů stroje je zodpovědný nevhodný stav oleje. Tedy pouhá 2 % poruch zbývají na pneumatiku, elektroniku, únavu materiálů a ostatní příčiny.
Jestliže olej oba tyto základní faktory splňuje, stroje pracují prakticky v bezporuchovém režimu, nemají typické problémy s hydraulikou, s mazáním stroje.

Po několikaměsíčním „trápení“ byla provozovatelem oslovena firma KLEENTEK, zda se může výše uvedenou problematikou zabývat tak, aby byly negativní projevy komplexně odstraněny. Provozovatel byl velice nedůvěřivý, na stroji se vystřídalo několik dalších servisních firem, které předem deklarovaly svoji úspěšnost, ale neodstranily problémy.
Jako první byla provedena na místě kontrolní membránová zkouška pomocí přenosné olejové laboratoře. Výsledek nedopadl pro olej příznivě. Membrána 0,8 mikrometru vykazovala hnědou barvu, která je typická pro produkty stárnutí (obr. č. 1).
Nová olejová náplň částečně rozpustila staré úsady, které ulpívaly na kovových plochách stroje. Úsady uvnitř stroje působí „mucholapkovým a smirkopapírovým“ efektem. To se projevovalo na proporcionálních ventilech.

 

 

Řešení:
Řešení provozní problematiky bylo v tomto případě jednoduché. Přístroje KLEENTEK jsou schopny kontinuálně odstraňovat jak mechanické nečistoty, tak i produkty stárnutí. Byly nasazeny ke stroji za jeho plného provozu. Po několika dnech čištění oleje byla provedena kontrolní membránová zkouška oleje, která jasně prokázala zlepšení. Další, konečná zkouška byla spojena i s odběrem oleje a jeho zasláním do nezávislé certifikované laboratoře.
Výsledek analýzy potvrdil očekávání, olej byl po stránce fyzikálně chemických vlastností na úrovni nového oleje, byl čistý, zbavený mechanických nečistot a produktů stárnutí.
Co však bylo nejdůležitější, stroj pozitivně reagoval na změnu, zlepšenou kondici oleje, problémy s proporcionálními hydraulickými ventily po několika dnech nasazení Kleenteku odezněly a nyní stroj pracuje již mnoho měsíců v bezporuchovém režimu.
Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o.
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1099 článek mě zaujal 216
Zaujal Vás tento článek?
Ano