Schunk

Specialista na „štíhlé obrábění“

Pod označením CoroTurn 107 představila společnost Sandvik Coromant nový systém nástrojů s vysoce přesnými vysokotlakými tryskami, určený pro vnitřní a vnější obrábění malých, dlouhých a štíhlých prvků. Ostré břity a vynikající ovládání třísek zajišťuje měkký řez a nízké řezné síly poskytující vynikající výslednou kvalitou povrchu obráběných komponent. Soustružení tvrzených součástí je opět spolehlivější a bezpečnější.  

 

Se štíhlými součástmi se pojí celá řada problémů, včetně potíží s tvorbou dlouhých třísek, vibracemi a průhybem. Proto společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na nástrojové systémy, zařadila do své nabídky novou řadu řezných jednotek CoroTurn 107 s vysoce přesným systémem přívodu řezné kapaliny HP, který minimalizuje riziko lomu břitové destičky, hromadění třísek a prostojů stroje.
Systém CoroTurn 107 je tak ideálním řešením a první volbou pro vnější a vnitřní soustružení malých, dlouhých a štíhlých součástí. Ostré břity a vynikající kontrola utváření třísek jsou zárukou klidného průběhu záběru a nízkých řezných sil a umožňují dosažení vynikající kvality obrobené plochy.
K dispozici je také geometrie určená pro vysokotlaké chladivo. V případě použití nových vysokotlakých jednotek Coromant Capto, dosahuje nyní přípustný tlak řezné kapaliny až 200 barů (maximální tlak pro standardní upínací jednotky Capto je 80 barů). V kombinaci s vysoce přesnými tryskami představuje tento systém výhodu pro pracovníky obsluhující stroje, protože nedochází tak často k problémům s dlouhými třískami, ale díky méně častému přerušování výroby a delší životnosti nástrojů nebo vyšším řezným rychlostem je přínosem také pro manažerský tým.
Systém určený pro soustružnické operace prováděné za mokra, zejména při obrábění žárovzdorných slitin (ISO S) a korozivzdorných ocelí (ISO M), dosahuje velmi dobrých výsledků, jak ve velkosériové výrobě, tak i v případě flexibilní výroby vyznačující se použitím různorodých materiálů a/nebo různých velikostí výrobních dávek. Je tak vhodný pro nejrůznější aplikace. Při všech dokončovacích a polodokončovacích operacích nabízí řadu výhod zákazníkům působícím v mnoha různých průmyslových odvětvích, jako např. v leteckém a automobilovém průmyslu, v oblasti výroby energetických zařízení nebo ve všeobecném strojírenství.
Nově je do nabídky zařazeno 48 položek s velikostí spojky Coromant Capto v rozmezí C3 až C6, které jsou určeny pro břitové destičky CoroTurn 107 tvaru C, D, R nebo V.
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1268 článek mě zaujal 294
Zaujal Vás tento článek?
Ano