Schunk

Kovosvit MAS expanduje do nového segmentu

Jeden z největších strojírenských podniků v České republice Kovosvit MAS, rozšiřuje portfolio svého podnikání o novou divizi MAS Hydro, která zahájila úspěšný nástup do zemí EU. Značka MAS tak nově vstupuje na trh v oblasti energetiky a hydrotechniky, kdy nově nabízí inovativní technologie pro malé vodní elektrárny. V oblasti hydroenergetiky se zaměřuje především na ekonomicky efektivní turbíny pro nízkospádové lokality. 

 

„Rozhodli jsme se využít malé hydroenergetické revoluce, která se postupně šíří Evropou. Investujeme do výzkumu, vývoje a výroby a klasický typ turbíny obohacujeme o naše vlastní inovace. Přidanou hodnotou je především využití nízkospádových lokalit jinak obtížně ekonomicky využitelných s dosud běžně používanými technologiemi vodních motorů,“ říká ředitel nové divize MAS Hydro František Švec.
Kovosvit MAS tak navázal na tradici produkce obráběcích strojů, které vyrábí i standardní typ turbín a běžně je dodává svým zákazníkům. „Nezabýváme se klasickou sériovou výrobou, každý produkt je vytvářen na míru přímo pro lokalitu, kde se zákazník rozhodl elektrárnu postavit. Zatímco klasické typy turbín ve většině případů vyžadují velké zásahy do přírody a přinášejí s sebou nemalý objem stavebních prací, přičemž výsledné stavební úpravy jsou často obtížně vratné a mohou ovlivňovat ekologickou rovnováhu okolí, naše řešení je velmi ekologické a ekonomicky efektivní. Minimalizujeme potřeby stavebních konstrukcí a úprav okolí toku. Dokážeme turbínu vyrobit v kompaktním provedení a instalovat i do obtížněji přístupných lokalit, včetně extrémních geografických poloh,“ vysvětluje František Švec.
To, že se nová strategie společnosti vyplatila, dokumentuje i uzavření několika zajímavých kontraktů v sousedním Německu, kam byly dodány již tři projekty, několik dalších také firma realizovala v tuzemsku. „Německo je kvalitativně velmi náročný zákazník a zároveň je to jeden z nejvýznamnějších cílových zdrojů. Jednáme také o partnerství s kolegy v Anglii, kde je výrazná podpora pro malé vodní elektrárny. Připravujeme několik projektů i pro francouzský a italský trh,“ komentuje dosavadní úspěšné aktivity nové divize její ředitel.
Se vznikem divize MAS Hydro vyvstala i potřeba náboru nových pracovníků. V současné době má divize 20 zaměstnanců, ale v následujícím období každoročně plánuje navýšit počty až o 10 dalších pracovníků s tím, že cílový stav v roce 2020 by se měl pohybovat okolo 100 zaměstnanců různých odborností. „Naše divize má samostatnou vývojovou základnu, která obsahuje hydrotechnickou laboratoř, kde jsme, mimo jiné, také přijali čtyři mladé konstruktéry. Spolupracujeme i s několika univerzitami. Naše činnost má přesah i na jiné firmy v regionu, kde pravidelně poptáváme odborné práce a zaměstnáváme další externisty z celé republiky,“ uzavírá František Švec.   /rd/
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1293 článek mě zaujal 295
Zaujal Vás tento článek?
Ano