Schunk

Rychlovýměnný systém SWS

Aby při aplikacích mohla probíhat výměna chapadel a nástrojů rychle, vyvinul kompetentní lídr v upínací technice a uchopovacích systémech – firma SCHUNK výměnný systém pro roboty SWS.

 

Automatickou výměnou koncových efektorů u robotů (např. chapadlo, vakuové přísavkové systémy, pneumaticky nebo elektricky poháněné nástroje, odporové svařovací kleště,..) vzrůstá flexibilita Vašich robotů.
Rychlovýměnný systém SWS sestává ze dvou částí – rychlovýměnné hlavy (SWK) a rychlovýměnného adaptéru (SWA). SWK umístěná na koncové přírubě robota se spojí s SWA, který je umístěn na Vašem nástroji. Pneumaticky ovládaný uzamykací píst zajišťuje svou patentovanou konstrukcí bezpečné spojení. Pneumatické a elektrické průchody automaticky napájí efektory po spojení.

Automatický rychlovýměnný systém pro malé roboty
Aby uživatel využil potenciály malých robotů v plném rozsahu, rozšířil SCHUNK svůj standardizovaný program robotického příslušenství. Extrémně plochý a tím bez rušivých kontur je rychlovýměnný systém SWS-001, v současnosti nejmenší systém pro rychlou výměnu koncových efektorů na trhu. S manipulační hmotností do 1 kg je ideální pro malé typy robotů, u kterých by měla automatická výměna chapadel nebo nástrojů trvat jen pár sekund. Čtyři integrované průchody vzduchu a až 8 integrovaných elektrických průchodů dodávají spolehlivě energii připojeným modulům. Patentovaný samosvorný uzamykací systém zajišťuje, že roboty a efektory zůstanou spojené i v případě výpadku elektrické energie. S 22 velikostmi a přes 2000 variantami nabízí firma SCHUNK celosvětově největší typovou rozmanitost rychlovýměnných systémů. Standardizovaný program modulů dosahuje od miniaturního výměnného systému pro mikromontáže, až po silný výměnný systém, který může být zatížen hmotností až 1350 kg.

Mezipříruba s integrovanými ventily
Pro svůj rychlovýměnný systém SWS vyvinula firma mezipříruby, ve kterých je v závislosti na velikosti, integrováno až 14 ventilů. Mezipříruby se umístí mezi rychlovýměnnou hlavu a přírubu robota a slouží ke spojení obou těchto částí. Nové mezipříruby obsahují všechny ventily potřebné pro provoz SWS a stlačený vzduch je přiveden centrálním konektorem. Ventily jsou ovládané přes centrální elektrický přívod, kterým prochází signály od monitorování zamykání/odemykání SWS a také signály od použitých efektorů.
Mezipříruby jsou dodávány v kompletní sadě v provedení pro konkrétní rychlovýměnnou hlavu. V budoucnu budou rychlovýměnné hlavy již připravené pro  připojení nové mezipříruby. Stávající rychlovýměnné hlavy mohou být po  jednoduché úpravě osazeny novými mezipřírubami.
Zatímco jsou nosné části mezipříruby vyrobené z hliníku, vyvinul SCHUNK vlastní  ventilový blok z lehkého laserem tvrzeného plastu. Tato speciální metoda umožňuje výrobu velmi komplexních tvarů, kterých by bylo jiným způsobem jen ztěží dosaženo – do bloku je potřeba umístit vzduchové kanály až pro 14 ventilů, které jsou zašroubované přímo do příruby v zalisovaných závitových pouzdrech.
K dispozici jsou mezipříruby ve velikostech 20, 21, 40, 41, 60 a 71 dle použitého rychlovýměnného systému SWS. Hodnoty maximálních přípustných sil zůstávají nezměněné.

Garantovaná rychlá výměna nástroje
Pro rychlou výměnu chapadel a nástrojů při těžkých aplikacích vyvinul SCHUNK výměnný systém pro roboty s velkým účinným zatížením. SWS-L-1210 je konstruován pro  zatížení až 1350 kg. Má tři uzamykací systémy a přenos statického momentu ve všech třech osách až 5400 Nm. Stav uzamknutí/zdvihu pístu může být monitorován integrovanými senzory. Dále jsou ve výměnné hlavě zabudovány tři tzv. „ready to lock“ senzory. Jakmile zaregistrují všechny tři senzory, že je mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem vzdálenost menší než 1,5 mm, dojde ke spojení obou těchto částí.
Pro jednodušší montáž na přírubu robota je výměnný systém opatřen již z výroby rozhraním pro ISO-příruby o průměrech 200 a 250 mm. Montážní plochy systémů SWS-L-510 na SWS-L-1210 jsou kompatibilní a tím mají uživatelé i při těžkých aplikacích přístup k velkému množství komponentů SCHUNK – např. pneumatické, fluidní a hydraulické moduly, servomoduly, sběrnicové moduly, moduly pro svařovací proud, koaxální moduly nebo moduly pro optická vlákna.

www.schunk.cz
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 1740 článek mě zaujal 313
Zaujal Vás tento článek?
Ano