Schunk

V ČR vznikne nové vědeckotechnické centrum zaměřené na energetiku

V Jihlavě vyroste do roku 2014 nový Vědeckotechnický park (VTP) a Centrum pro transfer technologií (CTT) Vysočina. Zaměří se především na energetiku a měl by se stát jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. Celkem se do něj investuje přes 400 mil. Kč.   

 

V rámci vědeckotechnického parku vznikne více než 50 pracovních míst, přičemž dalších 150 - 200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem.
Hlavní oblastí zájmu vědeckotechnického centra bude energetický sektor – snižování energetické náročnosti, materiálové inženýrství nebo využívání biomasy. Jednotlivé laboratoře se zaměří také na využití bioplynu v energetice či experimentální vývoj a výrobu tenkých vrstev. Součástí záměru je i provozování centra transferu technologií a podnikatelského inkubátoru. „Projekt nám dovolí uplatnit teoretické znalosti a odbornost našich pracovníků přímo ve spolupráci s praxí. Získáme tím kvalitnější zázemí pro vlastní výzkum a vývoj,“ říká děkan fakulty elektrotechniky ČVUT a předseda správní rady Energoklastru CTT Vysočina Boris Šimák.
„Výzkum a vývoj v oblasti energetiky má pro Českou republiku strategický význam. V nejbližších letech tento sektor čekají nejen u nás rozsáhlé investice a je proto klíčové, abychom mohli využít nejmodernějších technologií domácích firem. Vznikající vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií také podpoří rozvoj mladých talentů v oblasti energetiky, což je přesně v souladu s připravovanou energetickou koncepcí, která se zabývá i tím, jak připravit pro českou energetiku potřebnou novou generaci specialistů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
MPO ČR projekt podpořilo prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. „Spolupráce s CTT Vysočina pomůže nastartovat hlavně malé a střední firmy, které tu budou moci uskutečnit svoje inovační plány. Projekt proto získá podporu bezmála 300 milionů korun,“ vysvětluje ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO ČR Petr Očko.
Projekt zastřešuje sdružení Energoklastr – síť vzájemně propojených společností, institucí a organizací, které díky vzájemné spolupráci upevňují a posilují svoji pozici v českém i zahraničním prostředí. „Jedinečnost projektu spočívá v možnosti otestovat výsledky špičkového výzkumu v reálném prostředí a následně je uvést do praxe,“ řekl předseda Energoklastru Jan Rakušan. Hlavními partnery CTT Vysočina jsou Mendelova univerzita v Brně a pražské ČVUT. K dalším partnerům patří např. Centrum pro vývoj, výzkum a inovace (CVVI).
Hlavním finančním partnerem se stala Komerční banka, která projekt podpoří formou postupného předfinancování dotace ze strukturálních fondů EU, jež je na projekt schválena a bude postupně čerpána až do výše 75 % způsobilých výdajů projektu. Shodný model financování bude Komerční bankou použit i u obdobných projektů realizovaných společnostmi okolo Energoklastru. „Program Prosperita, ze kterého získalo jihlavské centrum podporu, pomáhá v České republice budovat špičkové laboratoře pro aplikovaný výzkum a zázemí pro inovační podniky. Program je také právě teď zřejmě už naposled otevřený pro nové projekty – ty poslední bude možné přihlásit do konce letošního července,“ dodává Miroslav Křížek, generální ředitel CzechInvest.
 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 2843 článek mě zaujal 623
Zaujal Vás tento článek?
Ano