Schunk

Český export čekají letos dobré výsledky, ale špatný nástup příštího roku

Vývoz z České republiky do zahraničí by v letošním roce mohl dosáhnout rekordních 3,5 bilionu korun, ale v následujícím roce 2015 lze čekat naopak propad exportu. Tak vidí prognózu pro následující období představitelé Asociace exportérů, organizace, která byla založena v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem. 

 

Jak konstatoval místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk, důvodem je především ekonomické ochlazení v západní Evropě, pokles domácí poptávky a nepokoje na Blízkém východě a na Ukrajině. Na situaci v exportu českých firem měla vliv i situace v Africe, v důsledku omezené možnosti cestování v souvislosti s opatřeními proti epidemii Eboly. V souhrnu těchto faktorů lze podle něj očekávat, že český export bude v prvním čtvrtletí příštího roku vykazovat podstatně horší čísla než v meziročním srovnání s výsledky 2014, které naopak v porovnání s předchozím rokem překonaly tehdy dosaženou úroveň exportu o 400 mld. Kč.
Představitelé Asociace rovněž upozorňují na řadu faktorů, které exportující firmy vnímají jako významnou negativní zátěž - mezi ně patří zejména vysoké daně a sazby mýtného či špatný stav komunikací, ale také nestabilní stav české legislativy, v jehož důsledku se musí podnikatelské subjekty často vyrovnávat se změnami prostředí. To samozřejmě působí značné problémy v situacích, kdy je potřeba přijímat rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, a nezřídka odrazuje i nové firmy před vstupem na český trh.
K dalším faktorům, které dělají těžkou hlavu českým exportérům, patří i sílicí konkurence čínských firem, které nezřídka nerespektují duševní vlastnictví, a neplatí daně z příjmu ani odvody za zaměstnance, takže jsou schopny stlačovat ceny na nepřiměřeně nízkou úroveň, jíž exportéři dodržující všechna „pravidla” mohou těžko čelit.
K negativním aspektům omezujícím vývozní potenciál řadí exportéři rovněž současnou strukturu českého školství, která neodpovídá požadavkům trhu, kdy se zejména průmysl potýká s nedostatečnou nabídkou odpovídající kvalifikované pracovní síly. „ČR je industriální země a technické obory jsou přitom paradoxně dlouhodobě na ústupu,“ doplňuje Otto Daněk.

 

 
Publikováno: 6. 2. 2015 | Počet zobrazení: 1457 článek mě zaujal 325
Zaujal Vás tento článek?
Ano