Schunk

MPO ČR pracuje na strategii konkurenceschopnosti ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo práci na strategii ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Klíčovým podkladem této strategie bude materiál připravený Národní ekonomickou radou vlády (NERV). „MPO přebírá od NERV pomyslnou štafetu ve věci podpory naší konkurenceschopnosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.  

 

NERV doporučuje rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, revizi systému hodnocení a financování výzkumu a podporu spolupráce firem a výzkumných organizací.
Strategii by měla podle něj vláda schválit do poloviny letošního roku a Kocourek doufá, že cestovní mapu strategie, tedy odpovědnost jednotlivých resortů za konkrétní kroky, bude vláda schvalovat ve druhé polovině roku. Jedním z nejdůležitějších pilířů, který je ale v ČR nejméně konkurenceschopný, je podle něj státní správa a její efektivita, takže jedním z kroků by mohlo být stanovení jednotných dat účinnosti právních předpisů. V oblasti inovací chce ministerstvo přijít s vytvořením tzv. seed fondu, který by zajistil větší dostupnost peněz pro začínající podnikatele.
Zástupci NERV při předání pomyslné štafety MPO ČR zároveň představili doporučení pro zkvalitňování podnikání a inovací. „Jsme nepochybně úspěšnou montovnou a masovou výrobnou s velkou logistickou podporou. To je dáno naši strategickou polohou uvnitř Evropy,“ uvedl garant pracovní skupiny NERV pro konkurenceschopnost Michal Mejstřík. Nyní je podle něj ale potřebné dobudovat také silniční a železniční síť a napojit je na zahraniční dopravní sítě, a zřizovat regionální letiště. Stejně tak má pokračovat rozvoj moderní telekomunikační infrastruktury s napojením na satelitní služby, nutné je zrychlit digitalizaci informačních služeb. Z hlediska institucí je podle NERV podstatné např. zefektivnit celnice a nastavit rychlejší procesy odbavování zboží.
Ke zlepšení inovací v ČR je podle expertů z NERV nutné např. revidovat systém hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve výzkumných organizacích a vytvořit na to navazující předpis rozdělování institucionálních prostředků na tyto činnosti. K dalším navrhovaným krokům patří zlepšit právní rámec pro spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a firmami nebo podpořit nabídku programů vysokých škol a celoživotního vzdělávání v oblasti „inovativního podnikatelství“.

 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 2904 článek mě zaujal 568
Zaujal Vás tento článek?
Ano