Schunk

Evropská komise přijala technická pravidla pro používání bezdrátových širokopásmových zařízení 4G v kmitočtovém pásmu GSM

Evropská komise v dubnu přijala technická pravidla pro zpřístupnění kmitočtových pásem rádiového spektra 900 a 1800 MHz pokročilým komunikačním zařízením čtvrté generace (4G). Pravidla, která mají mj. předejít rušení stávajících zařízení GSM a 3G, sledují strategický cíl – zpřístupnění bezdrátového širokopásmového připojení nejširšímu počtu občanů a podniků v EU.   

 

Rozhodnutí Komise, které mají členské státy provést do konce roku 2011, má napomoci k dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu – poskytnout v EU do roku 2013 základní širokopásmové připojení a do roku 2020 rychlé a superrychlé širokopásmové připojení.
Rozhodnutí Komise má zajistit přístup k rádiovému spektru pro bezdrátové komunikace, které potřebují k plnému rozvinutí svého potenciálu. Rozhodnutí Komise stanoví zejména technické parametry, které v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz umožňují koexistenci GSM (mobilních telefonů 2G), systémů 3G, které do obvyklých telefonních služeb zapojují mobilní internet (za použití univerzálního mobilního telekomunikačního systému, UMTS), a mobilních technologií 4G, které zajišťují vysokorychlostní širokopásmové připojení (pomocí systémů Long Term Evolution (LTE) a Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), které umožňují zpracování a přenos většího množství informací). Tuto koexistenci předpokládá i přepracovaná směrnice GSM týkající se využívání rádiového spektra pro mobilní služby.
Rozhodnutí dále stanoví mechanismus pro přijímání technických harmonizačních pravidel na základě informací získaných od vnitrostátních odborníků v oblasti rádiového spektra. Vnitrostátní orgány mají provést toto rozhodnutí do vnitrostátního práva do 31. prosince 2011, aby mohla být pásma GSM účinně zpřístupněna pro systémy LTE a WiMAX.
V roce 2009 proběhly technické studie, jejichž cílem bylo prokázat, že technologie LTE a WiMAX mohou bezpečně koexistovat s ostatními systémy, které již využívají totéž pásmo. Tyto studie rovněž vyjasnily technické podmínky, za nichž budou systémy využívající pásma 900 a 1800 MHz schopny chránit před rušením systémy v sousedních kmitočtových pásmech, například GSM pro železnice a letecké služby. Členské státy jsou povinny zajistit systémům v přilehlých kmitočtových pásmech vhodnou ochranu.


 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 2600 článek mě zaujal 548
Zaujal Vás tento článek?
Ano