Schunk

Byznys ERP do VN machinery

Podnikové informační systémy se prosazují stále více ve výrobních firmách, které vzhledem k nárůstu objemů výroby, lidských zdrojů a tím i obratu přistupují k nové implementaci či výměně stávajícího již nevyhovujícího systému za nový.

 

Mezi takové společnosti patří i firma VN machinery, která se rozhodla stávající informační systém nahradit novým, jež zastřeší všechny vedené agendy. Nastala otázka, jaký systém si vybrat a od jaké společnosti. Jako nejvhodnější si nakonec firma vybrala produkt Byznys ERP české společnosti J.K.R., neboť byl schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení a řízení společnosti.
Ve společnosti VN machinery se zabývají jak výrobou nerezových komponent pro stroje a zařízení, jednoúčelových strojů a také motocyklů, tak i výrobou ocelových konstrukcí a prvky stavebního zámečnictví. Klíčovým bodem implementace bylo sledování a řízení výroby a vyhodnocení zakázek. Realizace zakázek ve výrobním procesu se neustále zvyšuje, a tak bylo záměrem převést evidenci a sledování výroby z papírové podoby do informačního systému a následně vyhodnocovat zakázky z finančního hlediska.
Hlavními přínosy řešení bylo převedení výrobních procesů do ERP systému, možnost evidence zbytků řezného materiálu, sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek a evidence zákaznických i dodavatelských objednávek.
 

 
Publikováno: 4. 2. 2015 | Počet zobrazení: 1205 článek mě zaujal 315
Zaujal Vás tento článek?
Ano