Schunk

Strojírenský maraton Misanu finišuje

Závěr roku byl u firmy Misan ve znamení vzdělávacích aktivit, pokračováním série vzdělávacích akcí pro zástupce strojírenských firem,věnované produktivitě obrábění. V polovině listopadu stačila firma uspořádat v průběhu jediného týdne dva semináře a navíc další akci pro studenty.  

 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2014 připravila firma Misan ve spolupráci se společností Tungaloy odborný technický seminář zaměřený na produktivitu obrábění. Partnerem akce, nazvané Produktivita = Objem odebíraného materiálu, byl tentokráte japonský výrobce nástrojů ze skupiny IMC, do níž patří i firma Iscar, která se představila na předchozím semináři.
 
Japonský recept na úspěch: být (nej)lepší nebo jiný
Kromě čistě technického hlediska byl tento seminář věnován i neméně zajímavému pohledu na strategii japonského úspěchu z jiného hlediska: filozofie, že uspět resp. přežít lze jedině díky trvalému růstu. Pokud firma a její výrobky nemohou být nejlepší, musí se aspoň zásadně odlišovat od konkurence, aby získaly konkurenční výhodu. Značnou roli v tomto úsilí hraje i personální politika, zaměřená na výchovu zkušených a motivovaných pracovníků, schopných v rámci firmy vykonávat více činností, což umožňuje v případě potřeby vzájemnou zastupitelnost. A také systém produktivní výroby, založený na filozofii, že výroba je velice komplikovaným procesem, který ovlivňuje řada faktorů, jež je potřeba uvést do souladu. U hromadné výroby je např. vhodné aplikovat pružný výrobní systém, kde dochází k maximálnímu vytížení strojů a k minimálním ztrátám při nevýrobních procesech (např. seřizování nástrojů či usazování obrobků), např. jedna směna obsazená, plus dvě bezobslužné, od systémů založených na jednoúčelových strojích se přechází na vysoce automatizovanou výrobu. Jak uvedl Ondřej Svoboda, jednatel firmy MIsan, obrábění je při výrobě prakticky jediný proces, který přináší přidanou hodnotu (ostatní jsou většinou podpůrné a z velké části neproduktivní), takže výrobci strojů se logicky zaměřují na zvýšení produktivity právě zde. Tradiční výroba je obvykle komplikovaná a zdlouhavá a pro řadu aplikací je vhodné využít víceúčelová centra umožňující komplexní obrábění dílů na jedno založení polotovaru. Nejde samozřejmě o univerzálně uplatnitelný přístup, ale pro určité typy výrobků a výroby (např. u malosériové výroby či prototypování), se použitím víceúčelových strojů dosahuje vysoké produktivity.

Novinky z JIMTOFu
Úvod samotné prezentace zaměřené na nové obráběcí stroje, věnoval Ondřej Svoboda i čerstvým aktualitám z japonského strojírenského veletrhu JIMTOF, který proběhl v Tokiu o několik dnů dříve a je považován zejména mezi asijskými výrobci za klíčový.
Okuma, jejíž barvy v ČR Misan zastupuje, představila na letošním JIMTOFu 14 exponátů, včetně 8 nových modelů. Převažovaly víceosé víceúčelové stroje, 5osá obráběcí centra a rozšířila se i řada svislých 5osých center. V nové koncepci 5-osých center byl představen stroj s vodorovnou osou vřetena se  stolem 1000 x 1000 mm. Ve světové premiéře představila Okuma i novou generaci řídicího systému OSP Suite, který bude od příštího roku postupně nasazován, a jímž sleduje světový trend interaktivních systémů s dotekovou obrazovkou, soubor rozbalujících se ikon aplikací se přepíná do různých úloh. Snahou je přizpůsobit ovládání i relativně složitých strojů a zařízení „běžnému“ uživateli. Zajímavou funkcí, kterou podobné konkurenční systémy nenabízejí, je např. možnost psát přímo - ručně - na obrazovku a ponechat tak třeba vzkaz pro další směnu.
Podstatné vylepšení přináší i nová generace technologie Eco Suite pro úspory energie. Systém, pokud není potřeba chladit některé části stroje a je zajištěna tepelná stabilita, vypíná některé subsystémy „tzv. hibernační režim“, a pokud stroj po určitou dobu neběží, odpojuje postupně některé /obvykle podpůrné agregáty.
Kromě systému NAVI pro eliminaci samobuzeného kmitání patří k dalším zajímavým řešením Okumy i systém kontroly/měření geometrie stroje a následný tunningový systém používaný pro automatické korekce přesnosti na 5osých strojích. Obsluha najede (manuálně) na střed měřicí kuličky a spustí se měření, systém si provede několik kontrolních měření pro kalibraci. Podmínkou je samozřejmě provádět tuto operaci na seřízeném stroji.
Pozoruhodným produktem je rovněž systém Okuma Gear suite, umožňující výrobu ozubení na neozubárenských strojích pomocí různých technologií, např. skiving (loupání) umožňuje vyrábět vnější i vnitřní ozubení, odvalovací frézování (hobing)  či pitch milling (frézování jednotlivých zubů pomocí speciálních nástrojů, nebo Invo milling, což je speciální funkce firmy Sandvik s využitím její licence a nástrojů.

Správné nástroje pro správné stroje
Další částí semináře byla prezentace obráběcích center Misan a nástrojů
Tungaloy. V ní byla představena mj. nová bruska Okuma a stroje Brother Speedio s křížovým stolem z loni uvedené řady S300x1, S500x1, S700x1 a S1000x1, který měl světovou premiéru právě na JIMTOFu. Tento stroj s revolučním štíhlým vřetenem s vysokým krouticím momentem a zrychlením nabízí zvýšení produktivity až o 10 % oproti předchozí generaci a dokáže si sám automaticky nastavit optimální parametry podle toho, zda zpracovává velký nebo malý obrobek. Zlepšení parametrů bylo dosaženo řízením servomotorů. Vývojáři Brotheru analyzovali i pohyb lineárních os a po zjištění, že osa Z najezdí zhruba dvojnásobek než X a Y, se zaměřili na vylepšení jejích parametrů.
Jak uvedl Petr Galuška, ředitel českého zastoupení Tungaloy, která patří mezi 5 světových výrobců polykrystalického diamantu a kubického nitridu boru, a mezi „dvorní dodavatele“ japonského automobilového průmyslu, hybnými silami japonského úspěchu jsou neustálé inovace, zaměřené na efektivní a úspornou výrobu. Příkladem je snižování nákladů na obrábění pomocí programu Tungaloy EcoTurn. Poté, co v uplynulém desetiletí došlo ke mnohonásobnému zdražení slinutého karbidu, je řešením (a trendem) vyrábět z daného objemu karbidu co nejvíce řezných destiček a břitů, což vede k jejich zmenšování, ale jejich tloušťka zůstává beze změn. K vývoji nové skupiny nástrojů přispěla i studie, podle které většina obráběcích aplikací je prováděna se záběrem menším, než 3 mm.
Podobně jako u obráběcích strojů, prosazuje se i u výrobců nástrojů trend směřující k víceúčelovým řešením - dokladem je např. nový nástrojový systém Tungaloy EasyCut, kde se v rámci jedné výměnné břitové destičky provádí více operací, jako např. čelní soustružení, zapichování, upichování, atd.
Na semináři byla prezentována i řada novinek. Mezi které patří např. vysoce produktivní čelní frézy DO PENT s 5 + 5 břity, což nabízí 10 řezných hran, systém FIX MILL, kdy je kulatá destička zafixována, aby se nepootáčela, nebo TUNG TRI (původně vynález Iscaru) s antivibrační technologií, kdy pravidelné rozložení zubů a nepravidelná lůžka na nástroji účinně brání vibracím. Významné místo v aktuálním portfoliu firmy zaujímá i produktivní řada nástrojů pro vysokorychlostní obrábění s označením DO FEED, fungující ve dvou fázích: v první, hrubovací, je cílem odebrat potřebný materiál v co nejkratším čase, v druhé je obrobek dokončen v požadovaných rozměrech a kvalitě povrchu. Jde o optimální řešení např. pro obrábění titanu, kalených a dalších těžko obrobitelných materiálů. Zatímco konkurenční systémy nabízejí obvykle 2 - 3 břity, DO FEED disponuje čtyřmi, což se promítá do efektivity a produktivity obráběcích operací.

Pro experty i studenty
O dva dny později se sjeli do Lysé nad Labem účastníci dalšího odborného semináře, nazvaného Concept Laser - Technologie kovového 3D tisku v průmyslové praxi. Na semináři se představil mj. nový model stroje Concept Laser, který Misan prezentoval i o několik týdnů dříve na mezinárodním veletrhu Pragodent, ale na rozdíl od medicínského využití této pokročilé technologie byl seminář zaměřen zejména na kovový 3D tisk, a jeho aplikace v průmyslu. Pomocí této technologie lze vyrábět i součástky klasickými technologiemi nedosažitelné, a její uplatnění v průmyslové sféře lze čekat zejména v kombinaci s dalšími metodami, včetně klasických. Aplikace v leteckém a automobilovém průmyslu, nebo při výrobě vstřikovacích forem apod. Příklady použití, včetně praktických ukázek aplikací, byly i na programu semináře, který se kromě toho zabýval rovněž konstrukčními zásadami vyplývajícími z technologie, odlišné od ubírání materiálu, jako v případě klasického obrábění.
Dvojici odborných seminářů doplnila ještě tentýž týden další akce určená tentokráte studentům - do školicího a předváděcího střediska Misanu v Lysé n. Labem dorazila více než stovka účastníků ze škol, s nimiž firma při výchově mladé generace technických odborníků spolupracuje. V tomto případě to byly Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, Podorlické centrum odborné přípravy Dobruška, ISŠT Mělník, SOŠ Čelákovice, a také 15 zástupců ČVUT Praha. Pro ně jsou tyto akce možností seznámit se např. s novými vysokorychlostními obráběcími stroji pro sériovou výrobu a CAM softwarem pro programování CNC strojů i praktickými ukázkami jejich možností a využití, od přípravy programů po práci na strojích samotných. /jv/

 

 
Publikováno: 4. 2. 2015 | Počet zobrazení: 1390 článek mě zaujal 285
Zaujal Vás tento článek?
Ano