Schunk

Podpora českých firem na zahraničních veletrzích i v roce 2015

Projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014 (SVV), jehož realizátorem je agentura CzechTrade, byl prodloužen i na první polovinu roku 2015. Seznam podporovaných výstav a veletrhů se tím rozšíří o dalších 30 zahraničních akcí.

 

Projekt SVV v zahraničí 2013–2014 je financován z programu Marketing (OPPI) a je jednou z hlavních marketingových aktivit agentury CzechTrade, podporující rozvoj internacionalizace. Prezentace účastníků na veletrhu z cílových skupin probíhá v rámci jedné veletržní akce formou společné a případně i samostatných expozic. Na základě své úspěšnosti a velkého zájmu firem i oborových asociací byl projekt prodloužen i na první pololetí roku 2015. Firmy se opět mohou hlásit na akce příslušným manažerům veletrhu v agentuře.
Účasti na veletrzích v rámci tohoto projektu mají především začínající nebo rozvíjející se firmy na úrovni MSP, které se svými produkty či službami chtějí prezentovat na zahraničních trzích. Těmto firmám je po splnění hodnotících kritérií daných projektem poskytnuta podpora de minimis až do výše 120 000 CZK na uznatelné náklady. Dalším bonusem poskytovaným projektem SVV je i prezentace firmy v katalogu „Průvodce českou účastí“. Projekt SVV svými aktivitami vhodně doplňuje podporu exportérům poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a agenturou CzechTrade.
Další možností prezentace českých podnikatelů jsou České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, podporované MPO. Tato forma umožňuje účast českých firem zejména na společné expozici oproti projektu SVV, který, byť preferuje účast českých firem v rámci společné expozice, zároveň umožňuje i podporu samostatných expozic v rámci veletrhu. Důvodem realizace samostatných expozic je nutnost akceptace komoditního členění odborných veletrhů. Aby byla zajištěna jednotná vizuální identita společné účasti na akci dle platných Pravidel publicity OPPI, jsou jednotlivé samostatné expozice mimo společnou expozici označeny grafickými prvky v souladu se společnou expozicí.
Do seznamu podporovaných veletrhů na první polovinu roku 2015 byl zařazen na podnět Svazu strojírenské technologie také strojírenský veletrh ITM Polska, konající se v Poznani 9. – 12. června 2015. Veškeré informace o projektu včetně dokumentů naleznou zájemci na: http://www.czechtrade.cz/programy-eu/projekty-czechtrade/svv-2013-2014/

Zahraniční veletrhy s možností společné prezentace
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání osobních vztahů se zahraničními partnery a představení firemní produkce. Pokud vás některý zaujal, kontaktujte garanta akce pro bližší informace k osobní/katalogové prezentaci nebo asistenčních služeb zahraničních kanceláří CzechTrade. Všechny akce na www.czechtrade.cz

10. - 12. 2. 2015
LogiMAT 2015, Stuttgart, Německo: Veletrh intralogistiky, distribuce a informačních toků, který zahrnuje vybavení pro sklady a provozy, zdvihací techniku, manipulační zařízení, SW, služby. Na veletrhu se setkávají klíčové společnosti z průmyslu, obchodu i služeb. Kontakt: dagmar.matejkova@czechtrade.cz

25. - 27. 3. 2015
MTMS 2015, Brusel, Belgie: Veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu - strojírenství, obalový průmysl, zpracování kovů, plastů, kompozitů, automobilový průmysl. MTMS je místem setkání výrobců, kteří hledají nejnovější technologie a komponenty pro výrobní stroje. Kontakt: lenka.kollmannova@czechtrade.cz.

7. - 10. 4. 2015
Metallobrabotka.Svarka 2015, Perm, Rusko: Veletrh je zaměřený na kovoobráběcí stroje a zařízení, lisy, slévárenské zařízení, svářecí techniku, laserové zařízení aj. Obrovské možnosti v oboru jsou dnes zajímavým tématem pro světové firmy, které se snaží v Rusku najít nového obchodního partnera. Kontakt: lenka.kollmannova@czechtrade.cz

26. - 29. 5. 2015
Subcontratación 2015, Bilbao, Španělsko: Veletrh strojírenských subdodávek je určený především malým a středním firmám. Bilbao je centrem průmyslově nejrozvinutějšího španělského regionu - Baskicko. Sídlí zde 90 % španělských výrobců obráběcích strojů, elektrospotřebičů, součástek pro automobilový nebo letecký průmysl. České firmy z oboru slévárenství a přesného kovoobrábění se ve Španělsku těší dobré pověsti. Kontakt: vaclav.stika@czechtrade.cz

 

 
Publikováno: 4. 2. 2015 | Počet zobrazení: 1346 článek mě zaujal 312
Zaujal Vás tento článek?
Ano