Schunk

Monitor technického pracovního trhu v ČR..

Ve spolupráci s personální agenturou Grafton Recruitment pokračujeme v mapování situace na trhu práce v oblasti technických pozic. Tentokrát se spolu s Hanou Orgoňovou, vedoucí jihlavské pobočky Graftonu, zaměříme na Vysočinu, kde jsou zastoupeny především firmy z oblasti strojírenství a automotive.  

 

Vysočina byla vždy především zemědělskou oblastí a díky početným hospodářským lesům i územím s rozvinutým dřevozpracujícím průmyslem. Dnešní rozsáhlé zastoupení úspěšných strojírenských společností a podniků orientujících se na automobilový průmysl tak částečně navazuje na tradici firem zabývajících se zde odedávna výrobou a opravou zemědělské mechanizace a lesnické techniky a strojů a zařízení pro potravinářský průmysl.
Mezi technické obory, které dnes na Vysočině nejčastěji poptávají zaměstnance, patří jednoznačně strojírenství a automotive. Aktuálně nejžádanější jsou pozice v rámci zpracování plastů, výrobní kvality či vývojové konstrukce. Často se také opakují požadavky na obsazení míst konstruktérů, projektových manažerů, nákupčích nebo procesních inženýrů. Z nižších technických postů jsou velice často vyhledávaní CNC seřizovači a obráběči a směnoví mistři.
Obecně lze říci, že stav pracovního trhu v kraji momentálně vykazuje ve všech oborech spíše nedostatek kvalitních a technicky vzdělaných kandidátů. Jakkoli může být často kvalitní praxe preferována před odpovídajícím formálním vzděláním, je zřejmé, že jedno bez druhého vždy pokulhává. Některé ze společností to řeší tak, že přijmou čerstvého absolventa bez větších zkušeností a snaží se ho vychovat k obrazu svému.
Odpovědní pracovníci ve firmách jsou naštěstí realisté vědomí si situace a možností na daném pracovním trhu, a snaží se proto přizpůsobit místním podmínkám. V praxi to většinou funguje tak, že zaměstnavatelé požadují po uchazečích buď praxi v oboru, nebo vzdělání v oboru. Kombinace obojího je samozřejmě ideální a dané kandidáty zvýhodňuje při náboru. Velmi často to však znamená, že o ty nejzajímavější kandidáty pak musí firmy mezi sebou bojovat.
U absolventů se předpokládá studium na některé z technických univerzit se zaměřením na výrobu a obory s ní spojené, jako je konstrukce či kvalita. Šanci mají i obory více zaměřené na administrativu, např. logistika nebo nákup. Klíčová pro všechny zájemce je znalost cizích jazyků. Pracovníci je využijí jak v komunikaci s klienty, tak i dodavateli či nadřízenými. Nejvíce preferovaná je angličtina a to i ve firmách, které mají německé či rakouské vlastníky. Němčina je pak hned druhá v pořadí.
Zkušení pracovníci technických profesí na Jihlavsku a v jeho okolí si mohou přijít na zajímavé finanční ohodnocení. Maximální měsíční ohodnocení strojních konstruktérů, resp. elektro konstruktérů činí až 45 000 korun, což může být i více než vydělají jejich kolegové v Praze. Mzda testovacího inženýra se pohybuje v rozmezí 20-35 000 korun a výrobní inženýři mohou na Vysočině kalkulovat s příjmem od 30 do 45 000 korun. Stropem pro CNC programátory je zde zhruba 30 000 Kč a výše mzdy CNC frézařů osciluje někde mezi 18 a 25 000 korunami.

Co byste doporučila zájemci, který si hledá práci v technické oblasti?
Uchazeč o zaměstnání nejen v technické oblasti by na sobě měl především stále pracovat a nezanedbávat ani jednu z klíčových složek - vzdělání, jazykovou výbavu a pokud možno i nabídnout relevantní praxi, byť by byla formou brigády při škole. Pro hledání práce pak stačí mít oči otevřené a vnímat informace okolo sebe. Firmy často pro své nábory využívají různé cesty, jimiž se snaží jít kandidátům naproti, ať už jde o inzerci či služby personálních agentur. Úspěšná kariéra u prosperující firmy však může začít i obyčejným využitím nabídky neplacené studentské stáže.
 

 
Publikováno: 4. 2. 2015 | Počet zobrazení: 1245 článek mě zaujal 305
Zaujal Vás tento článek?
Ano