Rosler MURR2 Schunk

Struktura české energetiky se mění

V energetice České republiky dlouhodobě dochází k výrazným strukturálním změnám. Postupně se mění tzv. energetický mix. Z hlediska prvotních energetických zdrojů posiluje využití elektřiny a tepla, plynných a kapalných paliv, zatímco podíl energie z tuhých paliv, zejména z uhlí, které bylo dříve nejvýznamnějším zdrojem, klesá. 

 

Jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) obsažených v údajích o produkci elektrické energie, došlo během posledních 20 let v ČR k výraznému útlumu výroby elektřiny z uhlí ve prospěch výroby elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů.

Těžba uhlí i jeho úloha v energetice klesá
Nejvýznamnější strukturální změny v oblasti energetiky nastaly ve výrobě elektřiny a tepla, jejichž podíl na prvotních energetických zdrojích (PEZ) se od roku 1993 zdvojnásobil, ze 7,8% podílu v roce 1993 vzrostl na 15,9% podíl v roce 2013. „Od roku 1993 došlo k výraznému útlumu výroby elektřiny z uhlí ve prospěch výroby elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů. Může za to boom výstavby solárních elektráren v letech 2010 až 2012 a navazující rozvoj výroby elektřiny za využití biomasy a bioplynu. Tyto tři jmenované zdroje pro výrobu elektřiny zvýšily svůj podíl z téměř nuly v roce 1993 na necelých 7 % v roce 2013,“ uvedl Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ.
Podle předběžných údajů z energetické bilance za rok 2013 se zvýšila hrubá spotřeba PEZ ve srovnání s rokem 2012 o 1 %, využití tuhých paliv pokleslo o 3,1 %. „Podíl tuhých paliv na celkových prvotních energetických zdrojích se snížil oproti roku 1993 o 16,7 % a v roce 2013 činil 43,7 %,“ poznamenal Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Nejvýznamnějším tuhým palivem zůstává uhlí, ale jeho těžba dlouhodobě klesá. V roce 2013 bylo vytěženo 49 mil. tun uhlí. To je 43% pokles v porovnání s rokem 1993, což znamená, že loni se vytěžilo skoro o polovinu méně uhlí proti stavu na počátku 90. let minulého století.

Ropa a zemní plyn: 40 % zdrojů naší energie
Druhým nejvýznamnějším zdrojem energie pro Českou republiku jsou kapalná paliva, která v roce 2013 představovala 21 % PEZ. Jde především o ropu a ropné produkty. „Spotřeba ropy se aktuálně pohybuje na úrovni roku 2004 (loni činila 6 664 000 tun) přičemž z dlouhodobého hlediska roste spotřeba motorové nafty na úkor automobilového benzínu. V roce 2013 se spotřebovalo téměř třikrát více nafty než benzínu (celkem 5,7 mil. tun). V roce 2014 zatím roste výroba benzínu i nafty upřesňuje Jiří Korbel z oddělení statistiky energetiky ČSÚ.
„Zásoby ropy ke konci letošního srpna činily řádově 1,4 mil. tun, což spolu se zásobami ostatních ropných produktů představuje zásobu přibližně na 104 dnů. Ve srovnání s koncem srpna 2013 byly vyšší o 5 %,“ konstatuje Radek Matějka. Celkové zásoby automobilového benzínu se dlouhodobě pohybují v rozmezí 300-400 000 tun a motorové nafty mezi 700-800 000 tun.
Plynná paliva v roce 2013 vzrostla meziročně o 14,3 % a zaujímala 19,5% podíl v PEZ. Za posledních 20 let došlo v jejich využití k mírnému zvýšení (z 14,3 % v roce 1993 na 19,5 % v roce 2013). Spotřeba zemního plynu v ČR v posledních letech stagnuje. V roce 2000 byla spotřeba plynu více než 9 mil. m3, v roce 2013 necelých 8,5 mil. m3. Zásoby plynu ke konci srpna činily 2 842 000 m3, což při průměrné měsíční spotřebě plynu představuje zásobu zhruba na 100 dnů, obdobně jako v případě ropných zásob, které má ČR nyní na 104 dnů.


 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 1736 článek mě zaujal 407
Zaujal Vás tento článek?
Ano