Rosler MURR2 Schunk

Řiďte energetické hospodářství aktivně a snižte náklady na energie až o 30 %

Ceny energií neustále rostou, a tak se na provozních nákladech budov stále více podepisují výdaje za vytápění, chlazení, větrání a osvětlení. Přitom lze jednoduše ušetřit zavedením systému energetického řízení. Mnohdy jde o nízkonákladová opatření s vysokou efektivitou.  

 

V rámci energetického managementu probíhá důkladná analýza stavu budovy a jejích technologií, monitorují se všechna zařízení v budově a vyhodnocují se údaje o spotřebě energie. Výstupem je identifikovaný potenciál úspor.
Odborníci z OKIN FACILITY jsou schopni připravit energetickou optimalizaci s ohledem na požadovanou návratnost investice. Zjistí aktuální stav objektu a odhalí problematické oblasti. Následně nastaví vyvážené provozní stavy z hlediska potřeb klienta, spotřeby a využití energií. Provoz pak trvale sledují, řídí a vyhodnocují. Díky nasazení moderních řídicích systémů, které měří veškerá data on-line, se zkrátí reakční doba na zjištění nestandardních stavů v energetických soustavách, což vede ke snížení energetických ztrát.
Praxe dokazuje, že využíváním moderních technologií, aplikací úsporných opatření a sledováním všech přístrojů v budově se skutečně dlouhodobě daří snížit platby za energie. Například majitel jednoho pražského průmyslového areálu chtěl nájemcům nabídnout výhodnější podmínky pronájmu. Vzhledem k nízké obsazenosti areálu bylo třeba zásadně snížit náklady na energie za pomoci rychlých beznákladových opatření, jako jsou např. snížení fixních plateb za energie, zajištění temperování prostor, regulace vytápění s ohledem na předpověď počasí apod. V první fázi proběhly zmapování aktuálního stavu energetického hospodářství areálu a návrh optimální podoby jeho budoucího postupného obsazování. Poté byl nasazen moderní řídicí systém umožňující dálkové řízení energetického hospodářství. Ten ukládá naměřená data do rozsáhlé databáze. Díky jejich vyhodnocení bylo možné navrhnout další úsporná opatření, jako jsou např. důsledná tepelná izolace veškerých rozvodů a kompletní rekonstrukce předávacích stanic včetně výměny čerpadel za modernější s elektronickou regulací otáček a moderními regulačními prvky. Dále byly podle individuálních požadavků nájemců nastaveny noční a víkendové útlumy. Tím se optimalizovalo vytápění a ohřev teplé vody a omezily se ztráty v rozvodech. Jedním z plánovaných opatření je instalace kogenerační jednotky na výrobu elektrické a tepelné energie. Majiteli se tak za pomoci moderního řešení podařilo snížit náklady a rychle posílit svou konkurenceschopnost.

Hlavní kroky vedoucí k úspoře energií
• Důsledné porovnávání spotřeby a provozních stavů energetického hospodářství prostřednictvím dálkového dohledu, návrhu a realizace úsporných opatření.
• Nastavení fixních plateb za energie dle aktuálních či předpokládaných potřeb energie.
• Nastavení útlumů mimo provozní hodiny objektů.
• Doplnění regulace o čidla teploty a omezení uživatelského nastavení teploty.
• Rekonstrukce osvětlení výměnou za moderní technologii LED.
• Úprava nastavení provozu kotlů do hospodárného režimu. Výměna čerpadel za moderní s automatickou regulací otáček.
• Regulace otáček vzduchotechniky dle čidel teploty a CO2.

Nejčastější příčiny plýtvání energií
• Spotřebě energií a energetickému managementu není věnována patřičná pozornost.
• Špatné nastavení fixních plateb (rezervovaných kapacit) u nakupovaných energií.
• Nenaprogramované nebo nefunkční automatické řízení nočních či víkendových útlumů.
• Nefunkční regulace, která se projevuje např. přetápěním prostor.
• Zastaralá a neúsporná osvětlovací soustava.
• Nehospodárný provoz energeticky náročných zařízení (kotle, čerpadla, vzduchotechnika).
 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 1644 článek mě zaujal 394
Zaujal Vás tento článek?
Ano