its murr Schunk

Inveio posouvá hranice obrábění kovů

Pod označením GC4315 a GC4325 představila společnost Sandvik Coromant  nové třídy břitových destiček pro soustružení ocelí, které by měly najít uplatnění zejména při velkosériové výrobě v automobilovém průmyslu. Jejich trumfem je vysoká odolnost dosažená uplatněním nové technologie povlakování Inveio, využívající materiálu s usměrněnou krystalografickou orientací.  

 

S příchodem nového technologického rozvoje, který je v blízké době očekáván v automobilovém průmyslu, budou muset výrobci být schopni čelit extrémně vysokým požadavkům z hlediska kvality, bezpečnosti, spolehlivosti a produktivity. Nové nástrojové třídy Sandvik Coromant GC4315 a GC4325 byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na vynikající spolehlivost a provozní bezpečnost.

Předvídatelná životnost - základ bezpečné a spolehlivé výroby
Příkladem aplikace, kdy může tato novinka najít uplatnění, je výroba součástí hnacích ústrojí - velkosériová výroba s nízkými náklady na obrobenou součást. Z hlediska zkrácení doby realizace a snížení výrobních nákladů mají proto zcela zásadní význam požadavky, jako je vysoká provozní bezpečnost, krátké časy cyklu a konzistentní kvalita.
Soustružení v měkkém stavu je operace, která se provádí před cementací součásti. Právě v této oblasti najdou využití obě nové nástrojové třídy pro soustružení ocelí, které nabízejí vysokou odolnost proti opotřebení a vynikající životnost. Umožňují tak dosáhnout výrazný výkonnostní skok.
Třída GC4315 je určena pro obrábění v měkkém stavu za stabilních podmínek a s dlouhou a předvídatelnou životností nástrojů - především vysokorychlostní soustružení ocelí. Třída GC4325 je houževnatější verze určená pro soustružení ocelí, kterou lze při vyšších řezných rychlostech použít i pro přerušované řezy a nerovnoměrné hloubky řezu. Obě nástrojové třídy umožňují použití vysokých hodnot řezných parametrů, aniž by docházelo ke zhoršení kvality obrobené součásti. V případě, že plnému využití jejich kapacity brání limitní otáčky vřetena, lze maximální produktivity dosáhnout díky použití vyšších rychlostí posuvu. Tyto dvě nástrojové třídy jsou proto vhodnou volbu pro soustružení vnějších průměrů, kopírování a tvarové soustružení a jsou zárukou předvídatelné životnosti, nezbytné pro bezpečné a spolehlivé obrábění součástí hnacích ústrojí.

Maximální výkonnost i za extrémních teplot
K silným stránkám novinek patří vynikající odolnost proti působení tepla - při obrábění ocelí vyniká třída GC4315 v aplikacích, při kterých dochází ke vzniku vysokých teplot. Jak zdůrazňuje výrobce, zvládá bez problémů situace, kdy běžné břitové destičky dosáhnou svých možností a vzhledem k vysokým řezným rychlostem nebo dlouhým časům v řezu nemohou nabídnout dostatečnou rychlost úběru kovu.
U třídy GC4325 je za naprosto klíčovou považována kombinace vysokých hodnot řezných parametrů a prokazatelného zvýšení životnosti nástrojů. To, že je i v těch nejproměnlivějších podmínkách schopná fungovat stále dál a dál, z ní činí spolehlivou první volbu pro břitové destičky pro obrábění ocelí.
Nemenší význam mají při zmíněném typu obrábění i další faktory, kde nové třídy řezných destiček nabízejí špičkové parametry: pevnost, odolnost proti otěru a trvanlivost nástroje. Tajemství, kterému obě výkonnostní třídy vděčí za tyto vlastnosti, tkví v nové pokročilé technologii povlakování s názvem Inveio. Tato technologie, představená na posledním veletrhu EMO v Hannoveru, je založena na využití krystalické struktury s usměrněnou krystalografickou orientací s jednosměrnou orientací krystalů v potahové vrstvě. Ta tvoří odolnou bariéru, sloužící jako ochrana proti podmínkám působícím v místě řezu a třískám, a dává vložným břitovým destičkám novou úroveň odolnosti proti opotřebení a vysokou životnost nástroje. V roce 1969 Sandvik Coromant představil jako první na světě vložky s CVD povlakem ze slinutého karbidu - což je stupeň ISO P25. GC4325 je sedmá generace této třídy, a jak zdůrazňuje výrobce, jde opět o významný technologický průlom. V konvenčních CVD povlacích oxidu hlinitého je směr růstu krystalů náhodný. Při vývoji technologie Inveio ale našli vědci způsob, jak kontrolovat růst v této povlakové vrstvě tak, aby bylo zajištěno, že všechny krystaly budou seřazeny ve stejném směru, s jejich nejsilnější částí směrovanou k horní ploše. Toto uspořádání je dobře vidět na obrázcích z mikroskopu, kde je každý směr krystalů zdůrazněn odlišnou barvou.

 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 1712 článek mě zaujal 323
Zaujal Vás tento článek?
Ano