murr Schunk

Pomoc exportérům ve více než 90 zemích - Klientské centrum pro export

Ze společné iniciativy Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade vzniklo Klientské centrum pro export (KCPE) neboli jednotné kontaktní místo pro firmy, které chtějí exportovat a rády by k tomu využily pomoc státu. 

 

Firma mohou KCPE kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně navštívit v pražském sídle CzechTrade. Jeho pracovníci jsou připraveni zprostředkovat českým firmám služby v zahraničí. Tyto služby budou podnikatelům poskytovány prostřednictvím jednotné zahraniční sítě, která zahrnuje zastupitelské úřady a zahraniční kanceláře CzechTrade. Cílená pomoc je určena především malým a středním firmám, ale může být užitečná i velkým firmám např. se zájmem o zakázky většího rozsahu. Základní služby, jako příprava na obchodní jednání, identifikace obchodních příležitostí nebo asistence při jednání s oficiálními institucemi či státními podniky, jsou poskytovány zdarma.

Kontakty: tel.: +420 224 907 576, kcexport@businessinfo.cz
Více informací o KCPE v rubrice zahraniční obchod na www.businessinfo.cz.


Exportní klub a kontakty pro exportéry
Firmám, které kromě přístupu k jedinečným informacím ze zahraničních trhů, chtějí navíc sdílet své zkušenosti s dalšími exportéry, nabízí CzechTrade členství v Exportním klubu. Exportní klub CzechTrade realizuje aktivity cílené na podporu prezentace firem v zahraničí. K tomu slouží mj. Adresář exportérů, díky němuž se firmy prezentují po celý rok na webech ambasád a zahraničních kanceláří CzechTrade. Pro členy klubu se také organizují diskuzní setkání a pořádají se specializované videokonference se zahraničními zástupci na téma, které si členské firmy zvolí. Novinkou je nyní jedinečná možnost setkání firem s náměstky ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl totiž společně nabídli českým podnikatelům prostor k osobním konzultacím exportních příležitostí v Klientském centru pro export. Termín vyhrazený pro Exportní klub CzechTrade je stanoven na 10. 12. 2014.

Zájemci se mohou hlásit na kcexport@businessinfo.cz. Vzhledem k značnému zájmu ze strany podnikatelů budou připraveny další termíny i pro rok 2015.

Nejbližší akce exportního vzdělávání CzechTrade

25. 11. 2014 Brno           
Finanční analýza podniku v praxi
Zdroje informací o finanční situaci podniku; klíčové pojmy z oblasti finančního výkaznictví a hodnocení výkonnosti; standardní a klíčové ukazatele ekonomické výkonnosti, jejich výhody a nevýhody a praktické využití při finančním řízení.
Cena: 2 200 Kč

26. 11. 2014 Praha               
Německo - Váš obchodní partner
Teritoriální konference a individuální konzultace - jak se prosadit na německém trhu, tipy pro úspěšný export a exportní příležitosti; bankovní praxe při financování exportu, právní a daňové aspekty založení pobočky v Německu a další informace.
Cena: zdarma

1. a 2. 12. 2014 Praha
Obchodní vyjednávání, zvládání námitek
Dvoudenní intenzivní seminář, jehož cílem je nalézt nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z obchodní praxe a natrénovat „nanečisto" strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední zpětná vazba, která v praxi často chybí.
Cena: 4 400 Kč

2. 12. 2014 Praha
Austrálie - rady a tipy pro české exportéry, obchodní a investiční příležitosti
Cílem semináře je vědět, jak najít nové obchodní partnery v Austrálii a jak s nimi efektivně komunikovat; co očekávat a na co si dát pozor před vstupem na australský trh; jak dlouhodobě a úspěšně obchodovat s australskými partnery; poznat australskou mentalitu a specifika tamního trhu.
Cena: 600 Kč

Zahraniční veletrhy pro společné prezentace

4.-.6. 12 2014 TechIndustry, Riga, Lotyško
Strojírenský veletrh, který si v posledním období vybudoval statut stěžejní akce ve svém oboru v regionu Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko). Na svůj lokální charakter (cca 250 vystavovatelů z desítky zemí, 25 000 návštěvníků) mívá velmi dobrou návštěvnost odborné veřejnosti, a to nejen z Lotyšska, ale i z ostatních okolních zemí. V oblasti strojů, nástrojů a výrobních technologií mají tyto malé trhy výrazně importní charakter. Kontakt: dagmar-matejkova@czechtrade.cz

Podrobné informací o seminářích naleznete na www.exportnivzdelavani.cz nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci/
 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 1378 článek mě zaujal 326
Zaujal Vás tento článek?
Ano