murr Schunk

Klíčem pro rozvoj českých firem jsou úvěry

ČSOB představila kromě novinek ve své nabídce produktů a služeb pro firmy a podnikatele také výsledky nedávného průzkumu mapujícího situaci ve firemním segmentu z pohledu vývoje různých ekonomických faktorů, provedeného společností CRIF – Czech Credit Bureau.

 

Výsledky studie přinesly např. zjištění, že počet zaniklých firem mezi lety 2004 a 2013 každým rokem rostl (vloni činil téměř 6000 subjektů), na druhou stranu se však neustále zvyšuje i počet nově zakládaných společností. Zhruba polovina firem přitom končí až po 16 a více letech. Podobná je situace i mezi podnikateli z řad fyzických osoby - jen 6,5 % z nich zruší živnost do 5 let; naopak 56 % jich podniká 16 a více roků. Polovina živnostníků skončí ve věku mezi 50 až 70 lety. Firmy nejčastěji přestávají podnikat ve velkoobchodě a maloobchodě, fyzické osoby zas v maloobchodě, stavebnictví, rostlinné a živočišné výrobě. Z pohledu statistik tak měsíčně bankrotuje přibližně 100 firem. Fyzických osob je pak měsíčně 5krát více. Mezi červnem 2013 a červnem 2014 zbankrotovalo cca 7500 subjektů.
Mezi obory s tradičně nižší mírou ztrátovosti patří služby, auto-moto, strojírenství, těžký průmysl, elektronika a potravinářství. ČSOB se však při oceňování rizik neorientuje podle oblasti podnikání, ale spíše se zaměřuje na kondici klienta. „Díváme se na historii firmy, jak se jí na trhu daří. V každém odvětví jsou firmy, které jsou velmi úspěšné a pro banku představují atraktivního obchodního partnera,“ uvedl výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Petr Manda.
Průzkum ukázal mj. i to, že rozvoj českých firem, a to hlavně větších, stojí na bankovních úvěrech - bez něj se neobejde více než polovina firem. Ale zatímco u firem s obratem do 100 mil. Kč potřebuje úvěr jen necelá třetina z nich, u subjektů blížících se k jedné miliardě tržeb už je to skoro 60 %. „Úvěr je standardním a žádaným způsobem řešení provozního a investičního financování. Ve srovnání s Evropou mají české firmy málo kapitálu a tím pádem větší úvěrovou potřebu,“ říká Petr Manda. Jak uvedl, i banka se snaží podporovat rozvoj podnikání a vyjít firmám vstříc pro jejich podporu a rozvoj. ČSOB na jejich potřeby reaguje akční nabídkou tím, že důvěryhodným podnikatelům a společnostem nabízí již předschválený úvěrový limit bez toho, aby bance musela dokládat své příjmy.
Mezi další aktivity ČSOB na podporu rozvoje firem patří pomoc při hledání nových tržních příležitostí - v rámci Trade Finance jedná banka zejména s klienty, kteří obchodují s méně stabilními teritorii a mají potřebu zajistit svá rizika v zahraničí. V této oblasti jim poskytuje poradenství a podporu. Nabízí alternativně k financování s podporou EGAP a České exportní banky profinancování exportu na bázi odkupu akreditivu s odloženou splatností nebo poskytnutí financování pod akreditivem přímo zahraničnímu importérovi. Právě schopnost nabídnout financování obchodnímu partnerovi v zahraničí umožňuje v mnohých případech našim klientům získat nové obchodní zakázky.
ČSOB dále využívá pro podporu vývozců a subdodavatelů pro vývoz speciální programy exportní pojišťovny EGAP a České exportní banky, a také dlouhodobě spolupracuje s agenturou na podporu exportu CzechTrade. EU Centrum ČSOB nabízí firmám pomoc s přípravou projektů do dotačních programů, realizací dotovaných projektů a možnost využít specializované financování projektů podpořených z EU fondů. /jv/
 

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 2514 článek mě zaujal 555
Zaujal Vás tento článek?
Ano