murr Schunk

Technologie mění naše životy

Technika v domácnostech je na vzestupu, Evropané se ve svých domovech obklopují vyspělou technologií, naše domovy se digitalizují - to je klíčové zjištění průzkumu společnosti Samsung. Další studie firmy Ericsson zase dokumentuje, jak moderní technologie pronikají do přízně seniorů.

 

Samsung představil koncem července letošního roku výsledky unikátního projektu, provedeného evropským střediskem Samsung Lifestyle Research Lab ve spolupráci s agenturou Ipsos Mori. Komplexní studie s názvem Techonomic Index je založena na průzkumu s 5000 respondenty ve věku mezi 18 - 65 roků v pěti evropských zemích (Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko a Itálie), a odhaluje budoucnost životního stylu Evropanů.
Průzkum byl zaměřen na evropský životní styl, nákupní chování a způsoby, jakým využíváme moderní technologie, s cílem využít získané poznatky při vývoji nových produktů. Ze studie, která zkoumá 11 různých kategorií technologických zařízení a elektronických spotřebičů vyplývá, že dospělí Evropané věnují technologiím nejen spoustu času, ale i peněz. Respondenti mimo své zaměstnání stráví 7 hodin a 42 minut denně používáním techniky nebo domácích spotřebičů - od mobilních telefonů přes TV až po myčku nádobí nebo vařič.
Z pohledu frekvence využívání přístrojů více než třetina (35 %) dotazovaných stráví běžný den přes hodinu denně sledováním TV nebo videoobsahu. Jeden z pěti (20 %) minimálně hodinu denně hraje hry nebo se baví různými aplikacemi na svém telefonu či tabletu. Téměř šest z deseti (59 %) dotázaných, kteří využívají spotřebiče určené pro vaření, tak činí méně než hodinu denně. Téměř čtvrtina (24 %) respondentů používá spotřebiče určené pro úklid každých 4 - 5 dnů nebo méně častěji.
Průměrná domácnost vlastní 18 technologických zařízení. Téměř třetina dotázaných uvádí, že vlastní dva televizory a jedna domácnost z pěti vlastní televizory tři. Více než polovina účastníků průzkumu (53 %) nyní vlastní a využívá tablet. Domácnosti ve Francii, v Německu, ve Španělsku a v Itálii za techniku průměrně utratily 367 eur za poslední tři měsíce, zatímco u britských rodin tato částka činila průměrně 218 liber. Jako produkty, které si někdo v domácnosti hodlá koupit v nacházejících třech měsících, byly nejčastěji označovány mobilní telefony a tablety.

Rozdělené rodiny jsou si blíže
I když se stále více upozorňuje na riziko, že moderní technologie mají negativní vliv na rozvoj osobnosti a riziko, že mohou vést až ke vzájemnému odcizení, kdy místo živé osobní komunikace nastupují kontakty a komunikace prostřednictvím virtuálních světů, a místo fyzického posezení s přáteli chatování na sociálních sítích, lze podle studie Samsungu konstatovat, že technologie přispívá spíše ke sblížení rodinných příslušníků než k jejich odcizení.
Nyní již pouze třetina rodinných členů žije ve stejném městě či vesnici oproti předchozím generacím, kdy téměř polovina (44 %) rodiny zůstávala žít ve stejném místě. Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů z pěti evropských států považují technologie za významný faktor, který sbližuje rodinné příslušníky a uvádí, že je udržují v kontaktu s rodinou. Polovina dotázaných (52 %) souhlasí s tvrzením, že díky mobilním technologiím (např. mobilní telefon/tablet) si více povídají se svými blízkými. Každý čtvrtý respondent uvádí, že kontakt s příbuznými skrze sociální média jim dovoluje lépe se vzájemně poznat. Na 44 % z dotázaných, kteří jsou v kontaktu se svými rodiči uvedlo, že jsou s nimi v kontaktu alespoň jednou denně, 40 % z dotázaných, kteří jsou v kontaktu se svými sourozenci, potvrdilo, že jsou s nimi v kontaktu každé dva až tři dny (nebo i více) a 57 % dotázaných, kteří jsou v kontaktu s prarodiči potvrdilo, že s nimi komunikují jednou či vícekrát týdně.
Průzkum rovněž odhalil rozdílnosti mezi jednotlivými národy v rodinných vztazích. Například Italové či Španělé jsou velmi fixovaní na své rodiče. Více než třetina (38 % Italů a 36 % Španělů) z těch, kteří jsou v kontaktu se svými rodiči, jsou s nimi ve spojení častěji než jednou denně. Naopak Němci, Francouzi či Angličané jsou se svými rodiči v kontaktu podstatně méně - pouze 13 % Němců, 11 % Francouzů a 18 % Angličanů je v kontaktu s jejich rodiči více než jednou denně.

Starší generace mládne i díky technologiím
K obdobným pozitivním závěrům, pokud jde o vliv moderních technologií na změny v životním stylu, došla i studie Ericsson ConsumerLab, zaměřená zejména na jejich roli v životě seniorů. Vyplývá z ní, že technologie pomáhají zlepšovat kvalitu života seniorů, více komunikují s rodinou a přáteli, a také překonávají generační rozdíly.
Senioři, kteří používají komunikační technologie, se cítí mladší, více informováni a více v centru dění. Kvalita jejich života se podle jejich vlastních slov vlivem technologií zlepšila. Zpráva hovoří o první generaci seniorů, kteří využívají širokou paletu komunikačních technologií. Podle analytiků Ericssonu senioři využívají moderní technologie stále více i proto, že nynější generace 65 - 75 let již byla v kontaktu s digitálními zařízeními během jejich pracovního života. Naproti tomu řada lidí starších než 75 let již rozsáhlé zavádění mobilních technologií, internetu a počítačů v aktivním pracovním životě nestihla, proto ho dnes ani nijak extenzivně nevyužívají. Je to však zřejmě poslední lidská generace, která s komunikačními technologiemi nepracuje vůbec nebo jen málo.
Stále populárnější je mezi seniory videotelefonování, tablety a facebook. Podle studie v USA využívá smskování jako jednu z forem komunikace 80 % lidí ve věku 18 - 64 let, u věkové kategorie 65 - 75letých smskou komunikuje 45 % lidí. V mnoha případech rychlé smskování zintenzivnilo komunikaci seniorů s rodinou či přáteli na úkor dlouhých telefonátů ať už z mobilu nebo pevné linky. Stále populárnější je i videotelefonování - služby jako Skype či FaceTime jsou pro starší generaci skvělým způsobem, jak zůstat v kontaktu se svými blízkými. Nejenže se mohou fyzicky vidět navzájem, ale mohou ukázat i detaily svých životů, jako je zahrada, umění, domov, nové šaty či úspěchy vnoučat. Ideální pomůckou jsou k tomu tablety či smartphony. Díky své větší obrazovce a jednoduchému ovládání je pro starší lidi atraktivním zařízením tablet. Ve věkové skupině 18 - 64 let vlastní v USA smartphone nebo tablet 67 % obyvatel, u občanů ve věku 65 - 75 let je používá 31 %.
Senioři stále více komunikují i přes sociální sítě. Starší generace je však spíše pasivním konzumentem obsahu a fotografií, než jeho tvůrcem. Pro starší lidi představuje způsob, jak zůstat v kontaktu se starými přáteli, kolegy a spolužáky. Silnou motivací pro starší lidi učit se pracovat s moderními technologiemi jsou např. jejich děti a vnoučata, se kterými tak mohou zůstat v každodenním kontaktu. A velký potenciál ve službách pro seniory nabízejí nové technologie i v oblasti telemedicíny, dálkové diagnostiky a lékařského dohledu pomocí počítačů a mobilů.
 

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 2403 článek mě zaujal 518
Zaujal Vás tento článek?
Ano