Ceratizit AMPER 2019

Renovace podzemních kabelů

I když jedním z nejfrekventovanějších pojmů moderní doby jsou bezdrátové technologie, podstatná část světa je závislá na klasickém kabelovém vedení. A to má, zejména pokud jde o starší generaci těchto přenosových sítí, i své problémy dané fyzickou životností.

 

Zatímco u nadzemních elektrických vedení nepředstavuje rekonstrukce či výměna vážnější problém, u podzemních vedení, kde se životnost zpravidla pohybuje v rozmezí 30 až 40 let, je situace složitější. Pomocí podzemních kabelů je navíc elektřina rozváděna hlavně ve městech, což ještě více komplikuje už tak náročnou výměnu. Díky technologii, vyvinuté společností Siemens ve spolupráci s firmou Novinium, však lze životnost kabelů prodloužit až o několik desítek let bez výkopových prací a těžké techniky. 
Celý proces renovace kabelů je založen na vyplnění vnitřku vedení speciální silikonovou směsí. Ta je do kabelů vstřikována pod konstantním tlakem a postupně zaplňuje všechny prostory mezi vodiči, dokud není kabel naplněn až po druhý konec. Směs poté v kabelu přibližně 7 dní proniká do původní izolace a navrací jí původní ochranné vlastnosti. Tato fáze může být realizována i pod napětím, takže vedení může být zprovozněno prakticky hned po naplnění kabelu, což trvá řádově pouze jednotky hodin. Pro novou metodu renovace kabelů je – kromě samotné silikonové směsi – potřeba jen pumpa se speciálním nástavcem, která vhání směs do kabelů. Původní kabely tak není nutné nahrazovat novými a mohou sloužit další desítky let.
Kromě nesporných výhod celé metody, zejména co se týče časové a finanční náročnosti, je potěšitelný i její ekologický aspekt. Směs používaná pro plnění kabelů je šetrná vůči životnímu prostředí – není hořlavá, toxická, ani karcinogenní. Její složení lze navíc upravovat podle teplotních a dalších vnějších podmínek, v nichž se kabel nachází. Každé vedení tedy může být ošetřeno doslova „na míru“.
 

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 1220 článek mě zaujal 264
Zaujal Vás tento článek?
Ano