IBM Rosler murr Schunk

Auta plná automatů

V moderních vozech vyšší třídy, nebo jako nadstandardní vybavení se už uplatňuje řada vyspělých tzv. asistenčních systémů, s nimiž se počítá i pro základ funkčního vybavení budoucích robotických aut. Mercedes nabízí např. tyto technologie:

 

Adaptivní regulace rychlosti Distronic Plus (1) se stop&go pilotem – systém na bázi radaru automaticky udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu tak, že v případě potřeby brzdí a jakmile je to možné, opět zrychlí. Pokud dopravní situace vyžaduje razantnější brzdění, systém řidiče varuje vizuálními a zvukovými signály. Funkce Steering Assist udržuje pomocí cílených zásahů do řízení vozidlo ve správném směru a zabraňuje nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu. Součástí sady Distronic Plus je i Systém asistence brzdění Bas Plus (3), který monitoruje vozidla vpředu (rozšiřující systém Cross Traffic Assist detekuje i překážky - objekty, vozidla, chodce apod. křížící dráhu vozidla) a optimalizuje brzdění, jakmile řidič sešlápne brzdu – v případě potřeby může zahájit nouzové brzdění a dokáže zabránit nárazům do vpředu jedoucích vozidel. Systém PRE-Safe Brake (2) v případě hrozícího nárazu do vpředu jedoucího vozidla vybídne řidiče k reakci prostřednictvím vizuálního a zvukového signálu. Je doplněn i detekcí chodců. PRE-Safe Plus (6) je rozšířením systému na ochranu cestujících a zohledňuje rovněž nebezpečné situace způsobené vozidly jedoucími vzadu - např. náraz zezadu.
Protikolizní ochrana Assist Plus (5) poskytuje vizuální a akustické upozornění, když není zachována bezpečná vzdálenost od vozidla vpředu, v případě hrozící kolize může aktivovat částečné či nouzové brzdění, aby se zabránilo kolizi (v tom případě optimalizuje tlak na brzdy k zabránění nárazu zezadu (nebo se aspoň zmírní). Systém je aktivní při pohybu vozidla rychlostí do 105 km.h-1, v případě stacionárních překážky až do 70 km.h-1.
Systém Lane Keeping Assist (4) detekuje nechtěné překročení jízdního pruhu (při zapnutých blinkrech a úmyslném otočení volantu nereaguje) a varuje řidiče vibrací volantu, zatímco systém Blind Spot Assist (7) monitoruje kritické prostory napravo a nalevo od vozidla a varuje řidiče, pokud je napravo nebo nalevo přítomno jiné vozidlo. Pomocník Crosswind Assist (8) detekuje náhlé, silné nárazy větru, které mohou působit na jednu stranu vozidla, a pomáhá je eliminovat a předcházet "vytlačování" vozidla z jízdního pruhu cíleným brzděním jedné strany automobilu.
Systém adaptivního dálkového osvětlení Adaptive Highbeam Assist (9) umožňuje rozpoznat charakter vozovky před vozidlem, chodce, cyklisty a překážky dříve než s pomocí konvenčních dálkových světlometů. Pro řízení dosahu světlometů se používá kamera, tak aby vozovka byla co nejlépe osvětlena v souladu s aktuálním charakterem jízdy a s ohledem na jakákoli vozidla jedoucí vpřed s rozsvícenými světly.
Active Parking Assist (10) vyhledává dostupná parkovací místa a dokáže i automaticky zaparkovat (příp. vyjet z místa), řidič ovládá jen brzdu a plyn. Kamera pomáhá při manévrování a varuje před překážkami.
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2619 článek mě zaujal 612
Zaujal Vás tento článek?
Ano