Rosler murr Schunk

Nositelná elektronika pomůže v boji s Parkinsonovou chorobou

Na zlepšení léčby této plíživé nemoci začali ve výzkumu spolupracovat Nadace Michaela J. Foxe pro výzkum Parkinsonovy choroby (MJFF) se společností Intel. V rámci několikafázové výzkumné studie bude využita nová platforma pro analýzu dat, umožňující zjišťovat vzorce v účastnických datech sebraných z technologií integrovaných do oblečení a na jejich základě monitorovat symptomy nemoci. 

 

„I téměř 200 let poté, co Dr. Parkinson v roce 1817 popsal neurodegenerativní mozkovou chorobu, jež dostala jeho jméno, měříme její symptomy stejně subjektivně, jako to dělali lékaři v jeho době. Věda o datech, výpočetní technika integrovaná do oblečení a data z jiných zdrojů mají potenciál transformovat naše schopnosti, zachycovat a objektivně měřit to, jakým způsobem pacient chorobu aktuálně prožívá, což má nedocenitelný přínos pro vývoj nových léků, diagnózu a léčbu,” říká ředitel Nadace Michaela J. Foxe Todd Sherer.
Jak zdůraznila generální manažerka datové divize Intelu Diane Bryantová, právě velká rozmanitost symptomů Parkinsonovy choroby představuje skutečnou výzvu při monitorování progrese nemoci. Nové technologie dokážou nejen vytvořit nové paradigma pro měření této choroby, ale tím, že data budou zpřístupněna lékařské komunitě, může dojít k objevení i dosud neidentifikovaných aspektů choroby, což může zase vést k novým oblastem výzkumu.

Sledování neviditelného nepřítele
Téměř dvě desetiletí pracují vědci na pokročilých genomických a proteomických postupech s cílem vytvořit co nejdokonalejší buněčný profil patologie Parkinsonovy choroby. Pokroky učiněné ve sběru a analýze dat nyní otevírají možnosti, jak zvýšit hodnotu molekulárních dat tím, že budou využity při dalším vývoji léků.
Potenciál sbírat a analyzovat data z tisícovek jednotlivců v měřitelných aspektech Parkinsonovy choroby, jako jsou pomalý pohyb, třas a kvalita spánku, může umožnit vědcům sestavit lepší obrázek klinického progresu Parkinsonovy choroby a sledovat její vztah k molekulárním změnám. Elektronika integrovaná do oblečení dokáže sbírat a přenášet data, aniž by to pacienta jakkoli obtěžovalo, přitom sběr dat probíhá nepřetržitě. Díky tomu se mohou vědci posunout od pracné analýzy ručně psaných, sporadicky posbíraných deníků pacientů k analýze dat tisícovek pacientů za sekundu, přičemž takto sebraná kritická masa dat umožňuje detekovat vzorce a docházet k novým objevům.
MJFF a Intel letos iniciovaly studii, jejímž cílem bylo vyhodnocení využitelnosti a přesnosti elektroniky integrované do oblečení pro sledování definovaných fyziologických rysů od účastníků výzkumu. Ke sběru a analýze dat byla použita platforma pro analýzu velkých dat. Účastníci výzkumu (16 pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a 9 kontrolních dobrovolníků) nosili přístroje během dvou návštěv na klinice a pak souvisle po čtyři dny doma. Datoví specialisté nyní zkoumají korelaci posbíraných dat s klinickým pozorováním a deníky pacientů a na jejich základě vyhodnocují přesnost zařízení a vyvíjejí algoritmy k měření symptomů a progresu choroby. Ještě letos by měla být k dispozici i nová mobilní aplikace, jež pacientům umožní dávat do souvislosti příjem medikace a pocity pacientů. Cílem je druhá fáze studie, kdy vědci chtějí pozorovat dopad medikace na motorické symptomy prostřednictvím změn zjištěných z čidel integrovaných do oblečení.

Sběr, ukládání a analýza dat
Pro zpracování více než 300 údajů získaných za vteřinu od každého pacienta vyvinul Intel platformu pro analýzu velkých dat, jež integruje řadu softwarových komponent, provozovanou na cloudové infrastruktuře. Platforma podporuje analytickou aplikaci vyvinutou ke zpracování dat a zjišťování změn v reálném čase. Detekce anomálií a změn v datech z čidel i odjinud umožní nabídnout vědcům způsob, jak objektivně měřit postup choroby.
V blízké budoucnosti by platforma mohla ukládat i jiné typy dat, např. informace o pacientovi, genomu nebo klinických studiích. Kromě toho by mohla umožnit další vyspělé techniky, např. počítač schopný se učit nebo analýzu dat, což by vedlo k přesnějším prediktivním modelům, využitelným pro zjišťování a sledování změn v symptomech choroby. Výzkumníci si od toho slibují, že by v budoucnu mohli získat nové revoluční poznatky o charakteru Parkinsonovy choroby, vědci by mohli měřit účinnost nových léků a lékařům by novinky pomohly s prognostickými rozhodnutími.
MJFF a Intel chtějí urychlit pokrok umožněním otevřeného přístupu k datům a podělit se o ně s širší komunitou lékařů a vědců zabývajících se Parkinsonovou chorobou a zároveň je vyzvat, aby pro analýzu poskytly vlastní anonymizované údaje.
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2586 článek mě zaujal 568
Zaujal Vás tento článek?
Ano