Schunk

Když solární panely doslouží

Re, nazývaný též Ra, byl slunečním bohem starých Egypťanů, a jeho jméno má ve svém názvu také brněnská firma 4Re, která se od roku 2012 zabývá zejména zpracováním a recyklací fotovoltaických modulů, jež dosáhly konce své životnosti nebo jsou vyřazeny přímo z výroby. Název má nicméně asociovat jiné „Re“ kvarteto: Reduce (redukce těžby nerostných surovin), Reuse (znovupoužití získaných materiálů), Recycle (recyklace, která je unikátním patentem firmy) a Research (stálá inovace těchto technologií).

 

Samotnému vzniku firmy předcházel velmi důkladný a dlouhodobý vývoj recyklační technologie, inspirovaný studiemi v souvislosti s projektem v oblasti fotovoltalických panelů ve fasádních systémech sklo-hliník již v roce 2006. Vlastní proces akademického výzkumu a vývoje trval více než tři roky a výsledkem byla naprosto inovativní technologie, umožňující maximální zhodnocení jednotlivých prvků získaných demontáží a následnou šetrnou recyklací.
Za pozornost stojí zejména fakt, že unikátní recyklační technologie, kterou 4Re používá, byla vyvinuta pro oddělování vícevrstvých kompozitních materiálů, přičemž nejsou použity agresivní chemické sloučeniny ani kyseliny. Navíc není omezena jen na fotovoltaické moduly, ale lze ji aplikovat i na jiné vícevrstvé materiály, což by mělo umožnit i její přesah do dalších odvětví a zpracování mnoha dalších, dnes těžko recyklovatelných odpadů, v nichž jsou nerozebíratelnou formou spojeny různé těžko oddělitelné chemické složky (např. obaly na léky, víčka na potraviny s přísadou hliníku, kartonové obaly na nápoje, apod.). Právě proto k zákazníkům 4Re patří zejména sklárny, hliníkárny, zpracovatelé plastových hmot, elektrotechnický průmysl apod.
 
Jak funguje recyklace fotovoltaiky?
Podstatou výrobního procesu je postupná demontáž zařízení – modulu pro získání hliníkových profilů, oddělení přípojné krabice pro získání mědi a plastu, následné drcení s využitím mokrého procesu tzv. delaminace, při které se získá čisté sklo, zadní plastová fólie (tedlar), EVA plastová fólie, měděný drát a křemík kontaminovaný stříbrem.
Samotná zpracovatelská technologie se skládá ze dvou neoddělitelných fází a to ze suchého a mokrého procesu. V rámci suchého procesu, který je založen na konvenčních a volně dostupných technologiích dochází k mechanickému oddělení materiálů a separaci na jednotlivé složky. Touto technologií již disponuje většina zájemců o recyklaci fotovoltaických panelů a jak konstatuje firma na svém webu, rozhodně se nechce tvářit, že je jediná, která umí vícevrstvé materiály rozdrtit.
Tím, co činí její technologii na našem trhu unikátní, je právě inovativní tzv. mokrý proces, který umožňuje oddělení kompozitních materiálů na základní materiály za použití speciálně vyvinutých tekutin tzv. mikroemulzí, na bázi povrchově aktivní látky (vodní báze) vyvinutá a určená speciálně pro oddělování vícevrstvých materiálů.
Tekutina je tvořena a dle použití míchána vodou, což znamená, že je velmi šetrná jak k životnímu prostředí, tak (a hlavně) k materiálům, které se od sebe separují. Celkový proces vývoje a přípravy vlastní recyklační technologie trval několik let. Tekutiny byly vyvíjeny ve spolupráci s přední německou společnosti Saperatec, která má v oblasti recyklačních tekutin dlouholeté zkušenosti. Jsou opakovatelně použitelné, šetrné k životnímu prostředí a ekonomicky příznivé k provozu díky své energetické nenáročnosti. Tato technologie byla oceněna čtyřmi prestižními cenami v rámci podpory ekonomiky a inovací EU a Německa, a jak zdůrazňuje firma, na trhu v ČR a pravděpodobně ani v zahraničí není v současné chvíli konkurenční společnost, která by podobnou či dokonce stejnou technologii využívala.

Unikát funguje na Moravě
Prvotní zpracovatelská linka je umístěna v prostorách firmy Bambas Elektroodpady ve Skalici nad Svitavou, kde funguje jak výrobní, resp. zpracovatelská část, tak výzkumná sekce, která slouží k dalšímu rozvoji recyklačních kapacit společnosti pro zajištění inovativního postupu při dalším zpracování. Výrobní část byla uvedena do částečného provozu loni s počáteční zpracovatelskou kapacitou 1000 t fotovoltalických panelů ročně. Aktuálně firma zpracovává cca 100 t za měsíc a po plánovaném zvýšení kapacity by linka měla umožnit recyklaci až 2500 t ročně. Celá technologie výrobní linky je složena z jednotlivých komponentů, které jsou poskládány podle vlastního projektu tak, aby výstupem byly jednotlivé komponenty, které budou tím nejlepším, s čím lze v dané oblasti na trhu obchodovat.
V dalších krocích firma plánuje výstavbu dalších několika recyklačních linek v areálu nedaleko Plzně a také ve východních Čechách (která by v podstatě měla kopírovat rozložení fotovoltalických elektráren v rámci ČR), a má ambice expandovat i do zahraničí v návaznosti na expiraci životnosti fotovoltaických elektráren v jednotlivých zemích EU.

 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1531 článek mě zaujal 312
Zaujal Vás tento článek?
Ano